Porady

Budowa ścian wewnętrznych

Wnętrze domu na poszczególne pomieszczenia dzielą ściany wewnętrzne konstrukcyjne oraz działowe. Z niewielkimi wyjątkami, mogą być one wykonywane z tych samych materiałów. Przyjrzyjmy się zatem ścianom wykonywanym w budynkach murowanych.

hh_wewn.jpg

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne

Ściany te, podobnie jak zewnętrzne konstrukcyjne, przenosząobciążenia ze stropów, dachu, schodów oraz wynikające z ciężaruwłasnego na fundamenty.

W technologiach murowanych ściany wewnętrzne konstrukcyjnewykonuje się jako jednowarstwowe. Jedynie w przypadku, gdy ścianataka rozdziela domy szeregowe lub tzw. bliźniaki, wykonywane sądwie niezależne ściany, łączone ze sobą kotwiami. Szczelinapomiędzy nimi wypełniana jest najczęściej wełną mineralną w celuuzyskania jak najlepszej izolacyjności akustycznej.

Ściany nośne wewnętrzne są wznoszone z takich samych materiałów,jak mury zewnętrzne. Pisaliśmy na ten temat szerzej w folderze pt.Technologia budowy domu a właściwości cieplne ścian. Dlatego niepowtarzamy tutaj opisu poszczególnych materiałów murowych.

W domach budowanych w technologiach szkieletowych, np. szkieletudrewnianego czy stalowego, również konstrukcja wewnętrznych ściannośnych jest taka sama.

Grubość ściany, w tym również wewnętrznej ściany konstrukcyjnej,zależy od tzw. wytrzymałości charakterystycznej (fk) zastosowanegomateriału. W przypadku wartości fk>-5 MPa, ściana może miećgrubość 10 cm, zaś jeśli fk jest mniejsze niż 5 MPa - 15 cm.

Szczególnej uwagi wymaga łączenie ścian wewnętrznychkonstrukcyjnych z zewnętrznymi. Musi być ono wykonane w sposób,który gwarantuje przekazywanie pomiędzy nimi obciążeń pionowych ipoziomych. Jest to możliwe dzięki wiązaniu elementów murowych lubstosowaniu metalowych łączników, bądź zbrojenia przechodzącego wkażdą ze ścian. Przy czym konieczne jest, aby obie ściany byływznoszone (i łączone ze sobą) równocześnie.

Ściany działowe

Ściany te, w odróżnieniu od konstrukcyjnych, nie przenosząprawie żadnych obciążeń, mogą mieć więc delikatniejszą budowę. Ichpodstawową funkcją jest podział pomieszczeń oraz utrzymywaniezawieszonych na nich przedmiotów, takich jak szafki czy półki.

Szczególnie chętnie jest stosowany do ich wznoszenia betonkomórkowy, gdyż jest to materiał lekki, a duże wymiary bloczkówpozwalają na szybki postęp prac. Również ich przycinanie jestproste, a wystarczy do tego nawet ręczna piła płatnica.

Ścianki murowane

Najczęściej mają grubość 6-25 cm. Jeśli przylegają do ściankonstrukcyjnych lub zewnętrznych nienośnych, muszą być z nimitrwale powiązane. Wąskie ścianki o długości ponad 5 m powinny byćwzmacniane prętami lub drabinkami zbrojeniowymi umieszczanymi w cotrzeciej spoinie. Ściany murowane są odporne na ogień.

Do wznoszenia ścianek działowych używa się kilku podstawowychmateriałów murowych.

Ceramika - tradycyjna lub poryzowana. Ściany mogą byćwznoszone z cegieł pełnych oraz dziurawek lub kratówek oraz zcegieł modularnych. Elementy z ceramiki poryzowanej stosowane sąwówczas, gdy cały budynek wykonany jest z tego materiału, po to bynie obniżać parametrów termoizolacyjnych. Wykorzystuje się cegłykratówki i modularne albo pustaki przeznaczone do łączenia na pióroi wpust - wówczas elementy łączy się tylko spoinami poziomymi.Ścianka z cegieł może być dowiązana do ściany nośnej w sposóbtradycyjny, z przewiązaniem, lub "na dotyk".


Beton komórkowy - używa się elementów o gr. 6; 8; 11,5lub 12 cm oraz bloczków o gr. 18 cm. Ścianki muruje się zwykłymizaprawami cementowo-wapiennymi lub cienkowarstwowymi zaprawamiklejowymi. Ściany działowe można dowiązywać do konstrukcyjnych taksamo, jak ściany z cegieł, czyli na strzępia, metodą "na dotyk" zzastosowaniem łączników ze stali nierdzewnej oraz z użyciemmetalowych profili.

Silikaty - stosuje się cegły pełne o wymiarach 25/12/6,5cm lub bloczki 25/8/22, 25/12/22, 25/18/22 lub 25/25/22 cm.

Keramzytobeton - na ściany działowe nadają się pustaki ogr. 9-12 cm, łączone na pióro i wpust. Najczęściej są murowane natradycyjną spoinę.

Elementy gipsowe - używa się bloczków pełnych lubdrążonych, o wymiarach np. 80x8x40 czy 80x17x40 cm. Stosuje siętakże wielkoformatowe płyty gipsowe - wys. 50 cm, dł. 66 cm - ogrubości 6, 8 oraz 10 cm. Płyty łączy się na pióro i wpust. Do ichmurowania używa się specjalnego kleju gipsowego. Płyty mają dobrąodporność ogniową (przy grubości płyty 8 cm wynosi ona 3 godziny).Do pomieszczeń wilgotnych są przeznaczone płyty wodoodporne.

Najcięższe są ścianki z cegieł pełnych silikatowych,ceramicznych lub klinkierowych - od 200 do 290 kg/m2.Mniej ważą ściany z pustaków i cegieł dziurawek lub kratówek - od90 do 200 kg/m2. Lekkie są ściany wznoszone z elementówgazobetonowych lub gipsowych - około 70-80 kg/m2.


Jeżeli planujemy wykonanie murowanych ścian zewnętrznych idziałowych z różnych materiałów, korzystnym rozwiązaniemzastosowanie betonu komórkowego na ściany konstrukcyjne, gdyż ma onbardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Wówczas na ścianydziałowe można zastosować inny materiał, np. silikat

Niektóre materiały, jak np. nowoczesny beton komórkowy czysilikaty mają na tyle gładką powierzchnię, że ściany z nichzbudowane nie wymagają tynkowania. Wystarczy wykończenie gładziągipsową, farbą strukturalną lub tapetą natryskową.

Ścianki szkieletowe

Dzięki stosowanym materiałom są bardzo lekkie. Konstrukcjęstanowi systemowy stalowy ruszt (choć można również wznieść ściankęna ruszcie drewnianym). Do stropu oraz podłogi przytwierdza sięprofile UW lub UD, zaś do ścian profile CW lub CD. Jedne i drugiemuszą być oddzielone od przegród taśmą izolacyjną, ograniczającąprzenoszenie dźwięków przez konstrukcję. Wewnątrz profili poziomychwstawia się pionowe profile CW i wkłada izolację akustyczną z wełnymineralnej. Do tak powstałego szkieletu przykręca się z obu stronpłyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-włóknowe. W zależności odszerokości profili ściany mają najczęściej grubość od 7 do 12,5 cm.Zwiększa się ona, jeśli zastosuje się poszycie z płyt grubszych lubułoży je podwójnie. W ściankach konstruowanych w oparciu o szerokieprofile można prowadzić rury instalacyjne. RYS.6

Jako poszycie można stosować różne rodzaje płyt g-k. Płytyzwykłe (GKB) mogą być używane w pokojach mieszkalnych. Włazienkach, kuchniach i pralniach powinno to być płyty impregnowaneśrodkiem hydrofobowym (GKBI). Zabezpieczone przeciwwilgociowo ijednocześnie o podwyższonej odporności na ogień są płyty GKFI, zaśtylko ognioodporne - płyty GKF. Do ścian o kształcie łukowympolecane są płyty elastyczne, które można giąć na sucho, tam zaśgdzie potrzebna jest większa wytrzymałość poszycia na uderzenia,stosuje się płyty o większej grubości.Płyty gipsowo-włóknowe są nieco cięższe od gipsowo-kartonowych,ale bardziej odporne na wodę oraz ogień i sztywniejsze.

Ścianki szkieletowe, zarówno te zbudowane w oparciu okonstrukcję drewnianą, jak i stalową stanowią bardzo małeobciążenie dla stropów. Ważą one 20-50 kg/m2. Naściankach pokrytych płytami g-k mogą jednak być wieszane tylkoprzedmioty o wadze do 30 kg. Natomiast na ściankach z poszyciemgipsowo-włóknowym - przedmioty o wadze do 100 kg, a przy poszyciupodwójnym do 120 kg.Co wybrać

Ściany nośne zazwyczaj muruje się z tego samego materiału cościany zewnętrzne. Nie jest to jednak warunkiem koniecznym wprzypadku ścian działowych. Warto robić przegrody z materiałówlekkich, ale jednocześnie dających dobrą izolacyjność akustyczną. Wbudynku kilkukondygnacyjnym zazwyczaj ścianki działowe są - właśniez tego powodu - murowane. Jeśli jednak mamy dom z użytkowympoddaszem, wówczas często przestrzeń tę dzieli się ściankamiszkieletowymi. Nie obciążają one mocno stropu i spełniają wszystkiewymagania użytkowe. Na poddaszu są zazwyczaj sypialnie, nie ma więcteż potrzeby wieszania bardzo ciężkich przedmiotów, co - jakwspomnieliśmy - może być ograniczeniem dla stosowania tego rodzajukonstrukcji.