Tematy miesiąca

10 zalet, dlaczego warto wypróbować beton komórkowy H+H

Wnoszenie ścian w systemie H+H jest budowaniem z bardzo dobrej jakości materiału, jakim jest beton komórkowy H+H. System H+H zapewnia pełną gamę produktów: bloczki, płytki, nadproża, kształtki, stropy oraz zaprawy cienkowarstwowe. Decydując się na budowę w systemie H+H obniżamy koszty wykonania ściany na gotowo oraz skracamy znacząco czas realizacji inwestycji w porównaniu do innych materiałów budowlanych. Reasumując praca z betonem komórkowym H+H jest czystą przyjemnością. Beton komórkowy jest materiałem przyjaznym dla środowiska, ponieważ jest wytwarzany z surowców, które występują w środowisku naturalnym. Na jego produkcję składają się przede wszystkim: piasek kwarcowy, wapno, cement, woda oraz środek powodujący spulchnienie przygotowanego wyrobu. Oto 10 zalet, dlaczego warto budować z betonu komórkowego H+H.

hh118.jpg

Wnoszenie ścian w systemie H+H jest budowaniem z bardzo dobrej jakości materiału, jakim jest beton komórkowy H+H. System H+H zapewnia pełną gamę produktów: bloczki, płytki, nadproża, kształtki, stropy oraz zaprawy cienkowarstwowe. Decydując się na budowę w systemie H+H obniżamy koszty wykonania ściany na gotowo oraz skracamy znacząco czas realizacji inwestycji w porównaniu do innych materiałów budowlanych. Reasumując praca z betonem komórkowym H+H jest czystą przyjemnością. Beton komórkowy jest materiałem przyjaznym dla środowiska, ponieważ jest wytwarzany z surowców, które występują w środowisku naturalnym. Na jego produkcję składają się przede wszystkim: piasek kwarcowy, wapno, cement, woda oraz środek powodujący spulchnienie przygotowanego wyrobu. Oto 10 zalet, dlaczego warto budować z betonu komórkowego H+H.

1. Najcieplejszy materiał budowlany

Nie od dziś wiadomo, że najlepszym izolatorem ciepła jest powietrze. W strukturze betonu komórkowego powietrze zajmuje 60-85% całkowitej objętości i dlatego budynki wykonane z betonu komórkowego zmniejszają istotnie zapotrzebowanie na ogrzewanie lub klimatyzację w porównaniu do innych materiałów murowych. Beton komórkowy H+H charakteryzuje się wyjątkowo korzystną izolacyjnością cieplną; jedną z najlepszych spośród materiałów konstrukcyjnych stosowanych do wznoszenia przegród zewnętrznych. Dzięki tej właściwości jest doskonałym materiałem do wznoszenia ścian jednowarstwowych. Miarą izolacyjności cieplnej jest współczynnik przewodzenia ciepła, który jest zależny od gęstości objętościowej, składu surowcowego i wilgotności danego materiału. Wyjątkowo korzystna (niska) wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ (W/mK) bloczków z betonu komórkowego H+H pozwala na uzyskanie ścian o niskim współczynniku przenikania ciepła U (W/m2K), umożliwiając wznoszenie ścian jednowarstwowych bez konieczności stosowania docieplenia.

2. Lekki o wysokiej wytrzymałości na ściskanie

Jedną z najcenniejszych właściwości betonu komórkowego jest jego mały ciężar objętościowy. Dzięki swej lekkości umożliwia adaptację już istniejących miejsc, np. zabudowę poddaszy i strychów, w których niedozwolone jest nadmierne obciążanie powstałych wiele lat temu konstrukcji. Nie bez znaczenia jest również fakt, że większość prac murarskich wykonywana jest ręcznie i ciężar przenoszonych elementów odgrywa istotną rolę. Wysoka wytrzymałość na ściskanie betonu komórkowego umożliwia wznoszenie nawet 5 kondygnacji bez konieczności wzmacniania konstrukcji. Współczynnik wytrzymałości na ściskanie bloczków o gęstości 700 kg/m3 wynosi 7,5 MPa.

3. Niepalny w najwyższej klasie odporności ogniowej

Ze względu na swój czysto mineralny skład, beton komórkowy jest klasyfikowany, jako niepalny materiał budowlany w najwyższej klasie odporności ogniowej A1. Oznacza to, że podczas pożaru nie wydziela żadnych szkodliwych bądź trujących substancji dla użytkowników. Jest on odporny na ogień o temperaturze do 1200°C i w odróżnieniu od innych materiałów budowlanych jest żaroodporny.  Odporność ogniowa ścian z betonu komórkowego sięga 4 godzin, spełniając najwyższe wymagania polskich przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ściany z betonu komórkowego zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia, a tym samym zabezpieczają życie i dobytek oraz zapewniają spokojną ewakuację ludzi w przypadku zagrożenia ogniowego

4. Łatwy w obróbce

Bloczki i płytki z betonu komórkowego przy użyciu najprostszych narzędzi można dowolnie obrabiać: przycinać oraz wykonywać w nich różnej wielkości otwory pod instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Szczególnie łatwe jest wznoszenie murów z elementów łączonych na pióro-wpust z uchwytem montażowym. Bloczki można docinać ręcznie za pomocą piły ręcznej lub taśmowej. W wymurowanych już ścianach łatwo jest wykonywać bruzdy instalacyjne, co pozwala na szybki postęp prac. Dobrze wykonana ściana z bloczków z betonu komórkowego jest gotowa do tynkowania.

5. Dobry izolator akustyczny

Ściany wykonane z betonu komórkowego mają większą zdolność tłumienia dźwięków w porównaniu do innych materiałów budowlanych o tej samej gęstości. Dzięki temu ściany wykazują dobrą izolacyjność akustyczną i zapewniają spokojne, komfortowe mieszkanie oraz pewne zabezpieczenie przed uciążliwymi dźwiękami pochodzącymi zarówno spoza, jak i z wewnątrz budynku

6. Trwały i przyjemny w użytkowaniu na wiele pokoleń

Beton komórkowy nie starzeje się. Jest odporny na korozję chemiczną i biologiczną oraz na działanie pleśni, bakterii, a także kwaśnego deszczu w regionach przemysłowych. Skład chemiczny betonu komórkowego blokuje powstawanie wykwitów i wysoleń, grzybów oraz szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów. Beton komórkowy zachowuje swoje właściwości przez cały okres użytkowania budynku, a ściany z niego wykonane zapewniają przyjemny mikroklimat wnętrza i wpływają korzystnie na samopoczucie domowników, stwarzając właściwe warunki zarówno do pracy jak i odpoczynku. Pory w betonie komórkowym sprzyjają wchłanianiu nadmiaru wilgoci z powietrza wewnątrz budynku i oddawaniu jej, gdy powietrze jest zbyt suche. Dzięki odpowiedniej grubości ściany jednowarstwowe gromadzą i oddają ciepło w zależności od temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku, utrzymując ją na stałym poziomie. Proces ten zachodzi zarówno w cyklu dobowym, jak i rocznym. Zimą zabezpiecza przed gwałtownym wychłodzeniem, a latem jego nadmiernym przegrzaniem.

7. Duża pojemność cieplna

W pomieszczeniach z betonu komórkowego występują optymalne warunki cieplno-wilgotnościowe, nie jest ani za sucho ani za wilgotno. Taki mikroklimat jest wynikiem paroprzepuszczalności betonu komórkowego. Beton komórkowy pochłania nadmiar pary znajdującej się w powietrzu pomieszczenia, a oddaje ją, gdy w pomieszczeniach jest sucho. Mury z betonu komórkowego H+H charakteryzują się dużą bezwładnością cieplną. Proces przekazywania ciepła z jednej strony ściany na drugą jest, więc bardzo powolny, czterokrotnie dłuższy niż w tradycyjnych materiałach izolacyjnych. Zapewnia to wysoki komfort cieplny pomieszczeń: zimą jest ciepło, a latem chłodno

8. Oszczędność energii

W budynkach jednorodzinnych największe straty ciepła występują na ścianach zewnętrznych. W skrajnym przypadku przez ściany zewnętrzne „ucieka” nawet 35% ciepła z całego domu. Dlatego prawidłowy dobór elementów do konstrukcji ścian zewnętrznych jest niezmiernie istotny z punktu widzenia przyszłych kosztów eksploatacji budynku. Pojęcie domu energooszczędnego coraz bardziej przemawia do świadomości inwestorów. Energooszczędność staje się pożądaną cechą budynku i istotnym kryterium dobrego projektu i jakości wykonawstwa. Użytkownikowi budynku przynosi to w następstwie wymierne korzyści w postaci niskich kosztów ogrzewania pomieszczeń. O energooszczędności domu powinno się zacząć myśleć już na etapie projektu domu. Sama bryła budynku i jej orientacja względem stron świata ma duże znaczenie dla przyszłej energooszczędności. Aby ogrzewać budynki efektywnie i tanio, należy przede wszystkim ograniczyć straty ciepła przez przegrody zewnętrzne: dachy, ściany i podłogi. Dzięki zastosowaniu betonu komórkowego H+H oszczędności związane z ogrzaniem budynku są wyższe aniżeli z zastosowaniem innych materiałów murowych.

9. Oszczędność pieniędzy

Dlaczego wybierając beton komórkowy H+H możemy zaoszczędzić pieniądze? Po pierwsze, beton komórkowy H+H jest materiałem, z którego wymurujemy dom najszybciej oszczędzając pieniądze na robociźnie. Po drugie, wykonując ściany jednowarstwowe odmiany 350 i grubości 365 mm oszczędzimy na ociepleniu budynku, gdyż wymurowana ściana posiada współczynnik U = 0,25 W/m2K. Po trzecie, gładka powierzchnia i minimalne odchyłki wymiarowe (1,5 mm) pozwolą na zastosowanie cieńszych tynków, co w przypadku użycia innych materiałów budowlanych jest niemożliwe. Po czwarte, przy murowaniu (klejeniu) na zaprawę cienkowarstwową zużyjemy mniej zaprawy, której zużycie również wpływa na koszt jednostkowy 1m2 ściany. Dlatego też bardzo ważnym jest, aby nie kierować się cenami jednostkowymi materiałów, gdyż mogą one być bardzo mylące. Należy kalkulować koszt wykonania ściany na gotowo

10. Oszczędność czasu

Budując dom pragniemy, aby jak najszybciej się do niego wprowadzić. Zbudowanie domu wymaga jednak czasu. Aby ograniczyć czas wybudowania domu należy stosować pewne i sprawdzone rozwiązania. Budowanie w systemie H+H pozwala ograniczyć do minimum czas wymurowania domu, ponieważ wszystkie elementy wykonane są z materiału jednorodnego i łatwego w obróbce. Czas murowania jest krótszy również, dlatego że na 1m2 muru zużywamy tylko 7 bloczków, co w innych technologiach jest niemożliwe. Stosowanie gotowych belek nadprożowych powoduje skrócenie czasu murowania oraz brak przerw technologicznych związanych z wiązaniem i twardnieniem betonu w nadprożach tradycyjnych. Dodatkowo bardzo duża dokładność wymiarowa bloczków H+H pozwala na ograniczenie czasu przy robotach instalacyjnych i wykończeniowych