Tematy miesiąca

10 zasad dobrego murowania cegły klinkierowej

1. Dobierz właściwy rodzaj zaprawy w odniesieniu do cegły Rynek materiałów budowlanych oferuje nam dużą różnorodność cegieł licowych do których zaliczają się: cegła licowa, klinkier, cegła silikatowa, cegła formowana ręcznie itp. Charakteryzują się one różnymi właściwościami, z których na szczególną uwagę zasługuje zachowanie się cegły pod względem wchłaniania wody (nasiąkliwości). W związku z tym parametrem, cegły możemy podzielić na: cegły o bardzo dużej nasiąkliwości, o normalnej nasiąkliwości, o słabej nasiąkliwości i o bardzo słabej nasiąkliwości. W związku z tym firma quick-mix w swoich badaniach poszła o krok dalej, opracowując cztery rodzaje zapraw V.O.R. uwzględniające stopień nasiąkliwości cegły. Dzięki rozszerzonemu asortymentowi zapraw do murowania VOR możemy murować bez ryzyka wszystkie rodzaje cegieł bez względu na ich typ i rodzaj, charakter przeznaczenia, ciężar czy rozmiar.

10080204.jpg

1. Dobierz właściwy rodzaj zaprawy wodniesieniu do cegły
Rynek materiałów budowlanych oferuje nam dużą różnorodność cegiełlicowych do których zaliczają się: cegła licowa, klinkier, cegłasilikatowa, cegła formowana ręcznie itp. Charakteryzują się oneróżnymi właściwościami, z których na szczególną uwagę zasługujezachowanie się cegły pod względem wchłaniania wody (nasiąkliwości).W związku z tym parametrem, cegły możemy podzielić na: cegły obardzo dużej nasiąkliwości, o normalnej nasiąkliwości, o słabejnasiąkliwości i o bardzo słabej nasiąkliwości. W związku z tymfirma quick-mix w swoich badaniach poszła o krok dalej, opracowująccztery rodzaje zapraw V.O.R. uwzględniające stopieńnasiąkliwości cegły. Dzięki rozszerzonemu asortymentowi zapraw domurowania VOR możemy murować bez ryzyka wszystkie rodzaje cegiełbez względu na ich typ i rodzaj, charakter przeznaczenia, ciężarczy rozmiar.

2. Zabezpiecz przed zawilgoceniem cegły, zktórych będziesz murował
Zawilgocone cegły - wodą opadową lub gruntową - zwiększają ryzykowystąpienia wykwitów. Również wilgoć zawarta w cegłach zmienia ichcharakterystykę nasiąkliwości co może skutkować niewłaściwymwiązaniem zaprawy. Cegły licowe powinny być składowane na paletachi należy je zabezpieczyć przed wpływem niekorzystnych warunkówatmosferycznych.

3. Przygotowując zaprawę stosuj się ściśle dozaleceń producenta
Ilość wody zarobowej powinna byćrestrykcyjnie przestrzegana. Późniejsze dolewanie wody dotwardniejącej zaprawy jest niedopuszczalne. Przestrzeganie czasuobróbki jak i momentu rozpoczęcia fugowania determinuje późniejszyefekt końcowy wymurowań.

4. Nie dodawaj do zaprawy żadnych dodatkówani domieszek chyba że w instrukcji stosowania wymieniono takąmożliwość.
Stosowanie plastyfikatorów itp. dodatków może w znacznym stopniupogorszyć właściwości wiązania zaprawy lub wpłynąć na jej kolor.Użycie ich może zmienić cechy zaprawy, które w dalszym postępowaniamogą skutkować np. przebarwieniami, brakiem wytrzymałości,niepożądanym skurczem zaprawy oraz kruszeniem się jej iwypadaniem.

5. Pamiętaj o właściwym wykonaniu izolacjipoziomej - zabezpieczy ona wznoszony element przed podciąganiemwilgoci.
Bez względu czy murujemy ścianę domu czy stawiamy słupki ogrodzeniazalecane jest wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej, którazabezpieczy cegły przed podciąganiem wilgoci z gruntu.

6. Prowadź pracę w optymalnych warunkachatmosferycznych i temperaturze (od +5 o C do 25o C). Przerywaj pracę natychmiast w raziewystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Planuj pracetak aby podczas wiązania zaprawy w ciągu czasu wiązania zaprawytemperatura nie spadła poniżej +5 o C

7. Gotowa spoina powinna być zlicowana zpłaszczyzną cegły.
Ostatnim etapem prac murarskich jest wykonywanie spoiny - elementuktóry wpływa na estetykę i trwałość muru.
Niewskazane jest murowanie na tzw. listewkach - ta metoda niesie zasobą wiele zagrożeń:
- co najmniej 20% powierzchni cegły nie przenosi obciążenia,
- spoina nie jest odpowiednio utwardzona,
- woda opadowa ma dostęp do wewnętrznej części cegły,
- przy usuwaniu listewek możliwe jest uszkodzenia lica cegły.
Poprawnie wykonana spoina nie kruszy się, umożliwia wodzie opadowejspływać po licu muru, zapobiega osadzaniu się śniegu i brudu - dajepewność długotrwałego użytkowania muru bez zabrudzeń iwykwitów.

8. Wykonywanie fugi w jednym cyklu zmurowaniem
Murując i fugując w jednym cyklu pamiętaj, że profilowanie fugipowinno nastąpić we właściwym momencie - pomoże Ci w tym tzw. "testkciuka" - woda zawarta w zaprawie nie powinna brudzić kciuka.
Podczas murowania i fugowania w osobnych cyklach pamiętaj ozostawieniu przestrzeni na spoinę o głębokości ok. 1,5 cm.

9. W należyty sposób zagęszczaj zaprawę wnarożnikach
Narożniki jako elementy szczególnie narażone na oddziaływanieniekorzystnych warunków atmosferycznych i uszkodzeń mechanicznychpowinny być otoczone szczególną uwagą podczas pracwykonawczych.

10 Chroń w należyty sposób pracemurowe
Kończąc lub przerywając prace zabezpiecz murowany element przedniekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (opadami lub nadmiernymnasłonecznieniem). Pamiętaj jednak aby materiał ochronny umożliwiałswobodną wentylację muru. Często popełnianym błędem jest szczelneowijanie słupków ogrodzeniowych folią - zakłóca to proces wiązania- uniemożliwia odparowanie zawartej w zaprawie wody.

Murowanie cegły klinkierowej to jeden znajbardziej wymagających procesów budowy - prawidłowe dobraniezapraw murarskich oraz firmy wykonawczej gwarantuje poprawny efektkońcowy - wysoką estetykę wykonanego obiektu. quick-mix - jakojedyny na rynku - oferuje zaprawy do murowania klinkieru (również zoryginalnym reńskim trasem Tubag) w 16 kolorach, przy czterechróżnych parametrach nasiąkliwości cegieł.