Tematy miesiąca

Automatyczny nawiewnik V40P - zdrowo i energooszczędnie

Automatyczny nawiewnik V40P poprzez ciągłą, automatyczną regulację wielkości kanału przepływu, dostarcza optymalną ilość powietrza do pomieszczenia, zapewniając zdrowy mikroklimat na poddaszu oraz oszczędność energii cieplnej. Nawiewnik V40P to standardowe rozwiązanie w oknach dachowych FAKRO. Można mieszkać zdrowo i płacić mniejsze rachunki za ogrzewanie, a zaoszczędzone pieniądze wydać na dowolny cel.

Logo FAKRO Sp. z o.o.

Automatyczny nawiewnik V40P poprzez ciągłą,automatyczną regulację wielkości kanału przepływu dostarczaoptymalną ilość powietrza do pomieszczenia zapewniając zdrowymikroklimat na poddaszu oraz oszczędność energii cieplnej.Nawiewnik V40P to standardowe rozwiązanie w oknach dachowych FAKRO.Można mieszkać zdrowo i płacić mniejsze rachunki za ogrzewania, azaoszczędzone pieniądze wydać na dowolny cel.

Dawniej napływ powietrza zapewniałynieszczelności okien i drzwi dzięki czemu systemy wentylacjigrawitacyjnej mogły funkcjonować w sposób prawidłowy zapewniającwymianę powietrza w pomieszczeniach. Jednak napływ powietrza przeznieszczelności był niekontrolowany co powodowało duże straty ciepłai wysokie wydatki na ogrzewanie. Nowoczesne budownictwocharakteryzuje się wzrostem szczelności stolarki, co obniża kosztyogrzewania ale ogranicza napływ świeżego powietrza dopomieszczenia. Wyraźnie pogarsza się przez to mikroklimat wbudynkach mieszkalnych. Dbając o zdrowy mikroklimat musimy zapewnićnapływ świeżego powietrza do wnętrza. Obecnie odbywa się to przezcelowe rozszczelnianie okien, nawiewniki w oknach, bądź systemywent ylacji mechanicznej. Jednocześnie chcemy aby dom byłenergooszczędny i tani w eksploatacji. Niestety podczas zimy nawetnajlepsza izolacja nie uchroni całkowicie przed stratami ciepła.Przenika ono przez przegrody (ściany, okna, dach, podłogę), alenajwięcej ciepła - aż 35%, w formie ogrzanego powietrza zostajewyprowadzone przez ciągi wentylacyjne.

W systemie wentylacji grawitacyjnej świeżepowietrze napływa przez nawiewniki do pomieszczenia dzięki różnicyciśnień pomiędzy pomieszczeniem a otoczeniem. Różnica ciśnieńzależy od różnicy temperatur oraz siły podmuchu wiatru. W okresiezimowym oraz w czasie wietrznej pogody przez ten sam otwór wnawiewniku tradycyjnym przepływa kilkakrotnie więcej powietrza niżw normalnych warunkach. Powoduje to napływ zimnego powietrza wilości przekraczającej nawet kilkakrotnie zalecane wartości,doprowadzając do wyziębienia pomieszczenia. Automatycznynawiewnik V40P zastosowany w oknach dachowych FAKRO niezależnie odróżnicy ciśnień oraz wielkości podmuchu wiatru, wpuszcza dopomieszczenia zawsze te samą, optymalną ilość powietrza. Chroniprzed wychłodzeniem pomieszczenia, co wydatnie zmniejsza kosztyogrzewania.

Z przeprowadzonych badań wynika, że jedenautomatyczny nawiewnik zamontowany w oknie dachowym FAKRO tooszczędność około 50 zł na jeden sezon grzewczy. Przyjmując średniącenę okna z nawiewnikiem V40P na 1300 zł, koszt okna zwraca się po26 latach. Automatyczny nawiewnik V40P w oknach dachowych FAKRO tozdrowy mikroklimat oraz realne oszczędności energiicieplnej.

Zasada działania nawiewnikaV40P
Wydajność nawiewnika V40P wzrasta wraz ze wzrostemróżnicy ciśnień na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, aż doosiągnięcia wartości optymalnej. Przy dalszym wzroście różnicyciśnień wielkość przepływu powietrza utrzymywana jest na stałympoziomie. Spręż ys ta, pneumat yc zna pr zesłona w nawiewnikuodchyla się zmniejszając powierzchnię przekroju kanału,ograniczając ilość przepływającego powietrza. Taka sytuacjawystępuje np. przy nagłych podmuchach wiatru oraz w okresiezimowym.