Tematy miesiąca

Beton komórkowy – materiał budowlany XXI wieku

W XXI wieku na uwagę w każdej dziedzinie techniki zasługiwać będą tylko te rozwiązania, które gwarantują odpowiednią jakość i wymierne korzyści ekonomiczne. Tendencja ta dotyczy także przemysłu materiałów budowlanych, a w szczególności materiałów ściennych.

hh080.jpg

W XXI wieku na uwagę w każdej dziedzinietechniki zasługiwać będą tylko te rozwiązania, które gwarantująodpowiednią jakość i wymierne korzyści ekonomiczne. Tendencja tadotyczy także przemysłu materiałów budowlanych, a w szczególnościmateriałów ściennych.

Beton komórkowy jest materiałem powszechnieznanym i stosowanym przy budowie domów jedno i wielorodzinnych,budownictwie przemysłowym i usługowym. Posiada on szeregznakomitych właściwości, dzięki którym jest on najlepszymmateriałem do wznoszenia ścian. Łączy w sobie cechy materiałukonstrukcyjnego i izolacyjnego. Aby pogodzić ze sobą te dwie cechy,beton komórkowy musi wyróżniać się odpowiednią wytrzymałością przybardzo korzystnym współczynniku przewodzenia ciepła. 70-letni okresstosowania betonu komórkowego w świecie i 50-letni w Polsceświadczy o jego dobrej trwałości. Beton komórkowy nie starzeje się,jest odporny na korozję chemiczną i biologiczną.

H+H Polska jako lider rynku betonu komórkowego wPolsce swoją działalność na rynku polskim rozpoczął kilka lat temukupując zakłady w Warszawie, Puławach, Gorzkowicach, Lidzbarku iSkawinie. I tym mocnym akcentem zaznaczył swoją obecność na rynkupolskim oraz zyskał miano solidnego oraz rzetelnego partnerahandlowego. Od początku spółka nastawiła się na produkcję isprzedaż bloczków z betonu komórkowego o najwyższej jakości, czegoefektem była modernizacja zakładów i dostosowanie materiału doeuropejskich standardów. H+H Polska był dotychczas producentembetonu komórkowego w gęstościach: 400, 500, 550 i 600.

Od lipca 2009 w zakładzie Gorzkowice dostępne sąbloczki w gęstościach 350 i 700. W roku 2009 rozpoczęto z koleiprodukcję szarych bloczków Termorex w dokładnościach TLMB, czylibloczkach o najwyższej dokładności wymiaru, a obecnie zakończonopracę nad bloczkami szarymi Termorex w odmianie 400, które wnajbliższym czasie będą dostępne w sprzedaży. H+H Polska Sp. z o.o.jako jedyny producent w Europie będzie produkował szare bloczki wgęstości 400.

Bloczki w lekkich gęstościach umożliwiają zkolei wykonywanie ścian jednowarstwowych, a to wszystko jestmożliwe dzięki rozsądnemu kompromisowi pomiędzy wytrzymałością aizolacyjnością cieplną, dlatego też beton komórkowy jest jednym znielicznych materiałów budowlanych umożliwiających wznoszenie ścianjednorodnych bez konieczności dodatkowego docieplenia.

Tabela 1. Wartości współczynnika przenikaniaciepła U dla ścian jednowarstwowych wykonanych z betonu komórkowegoH+H.

Jak widać z przedstawionej powyżej tabeli ścianz betonu komórkowego H+H spełnia wymagania dotyczące U≤0,3[W/m2K] dla bloczków odmiany 350, 400, 500 dzięki czemuinwestor ma możliwość wyboru i zastosowanie odpowiedniego dlasiebie materiału bez konieczności wykonywania dodatkowegoocieplenia budynku.

Rozwiązanie takie zasługuje na szczególną uwagę zewzględu na:
•Korzystny mikroklimat w pomieszczeniu, związany z migracjąwilgoci,
•Zdolność kumulowania energii cieplnej niezależnie od pory roku iwarunków panujących na zewnątrz,
•Łatwość i szybkość wznoszenia ścian z wyeliminowaniem możliwościpopełnienia błędów montażowych, co często się zdarza w przypadkuścian warstwowych.
•Niższe koszty wykonania ściany.

Z punktu widzenia ergonomii i pracochłonnościelementy z betonu komórkowego TLMB odmiany 350 i 400 cechują siędużymi wymiarami bloczków przy relatywnie niewielkim ciężarze, cozwiększa postęp prac murarskich. Nie bez znaczenia jest równieżfakt, że większość prac murarskich wykonywana jest ręcznie i ciężarprzenoszonych elementów odgrywa istotną rolę. Dzięki większymwymiarom o odpowiednio niskiej masie oszczędzamy czas i pieniądzeprzy wznoszeniu budynku. Wymiary bloczków odmiany TLMB podano wtabeli 2.

Tabela 2. Wymiary bloczków i płytek produkowanew zakładach H+H

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszychtechnologii oraz ciągłemu rozwojowi swoich produktów H+H Polska Sp.z o.o. ma możliwość oferowania produktów o najwyższej jakości.Bloczki odmiany 700 produkowane w zakładzie w Gorzkowicachoznaczane PP6-0,70 charakteryzują się najwyższą wytrzymałością naściskanie ze wszystkich oferowanych produktów H+H. Dzięki temuwykonywane ściany posiadają większą nośność, a to umożliwiawznoszenie wyższych budynków (tabela 3).

Tabela 3. Wytrzymałość na ściskanie bloczków zbetonu komórkowego H+H

Bloczki te jednak posiadają gorsze właściwościcieplne, dlatego konieczne w tym przypadku jest wykonanieocieplenia budynku.
Aby wykonać ściany jednowarstwowe H+H oferuje bloczki w gęstościach350 produkowane w zakładzie w Gorzkowicach, oraz bloczki w gęstości400 produkowane w zakładzie w Skawinie. Bloczki te nie mają takdużej wytrzymałości na ściskanie, ale posiadają najniższą wartośćwspółczynnika przewodzenia ciepła λ ze wszystkich materiałówmurowych dostępnych na naszym rynku (tabela 4).

Tabela 4. Współczynnik przewodzenia ciepła λbetonu komórkowego H+H