Tematy miesiąca

Bloczek Termo Optiroc 18 Akustyczny

Bloczek Termo Optiroc 18 Akustyczny - wykonany z mieszanki keramzytu i cementu.

optirock.jpg

Bloczek keramzytobetonowy

Opis wyrobu
Bloczek Termo Optiroc 18 Akustyczny wykonany z mieszanki keramzytui cementu, przeznaczony jest do wykonywania ścian akustycznych przyróżnych systemach budowania, chociaż należy pamiętać, że jest onelementem systemu Optiroc Blok.
Wyrób spełnia wymagania higieniczne, zdrowotne i ochronyśrodowiska.
Wyrób dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania wbudownictwie.
Wyrób zgodny z PN-EN-771-3:2005


Cechy wyrobu:
* Dobre właściwości termoizolacyjne
* Dobre właściwości termoregulacyjne
* Dobra izolacja akustyczna
* Stabilny wymiarowo
* Odporny na mróz
* Odporny na wilgoć
* Wysoka odporność ogniowa
* Odporny biologicznie tzn. na działanie grzybów (m.in.pleśni),mikroorganizmów i gryzoni
* Łatwa obróbka mechaniczna
* Przyjazny dla środowiska naturalnego

Wybrane właściwości fizyczne

Cecha

produktu

Wsp. przewodz.

ciepła λ

[W/mK]

Wytrzymałość

na ściskanie

[MPa]

Izolacyjność

akustyczna*

[dB]

Reakcja

na ogień

Wartość

0,73

9,5

58 (-1; -5)

Euroklasa A1

(materiał niepalny)

Odporność

ogniowa*

Wymiary

[cm]

Masa

[kg]

Zużycie

na 1 m2

[szt.]

REI 240

18x24x38

22-24

10*ściana obustronnie otynkowana

Zastosowania
Bloczek Termo Optiroc 18Akustyczny można stosować jako element konstrukcyjny i izolacjiakustycznej w:
* Budownictwie wielo- i jednorodzinnym
* Budownictwie użyteczności publicznej
* Budownictwie innych obiektów np. garaże, budynki inwentarskieitp.
Jako element:
* Ścian zewnętrznych konstrukcyjnych
* Ścian wewnętrznych konstrukcyjnych i działowych.


Wykonanie ścian
Bloczek Termo Optiroc 18 Akustyczny należy murować stosującmurarskie zaprawy cementowe i cementowo-wapienne. Ściany murujemyna pełną spoinę poziomą i pionową. Przed wykonaniem pionowejizolacji muru poniżej poziomu terenu, zgodnie ze sztuką budowlaną,należy każdą ścianę wyrównać cienką warstwą tynku cementowego.Ściany wewnętrzne muszą być obustronnie otynkowane tynkiemcementowym lub cementowo-wapiennym.