Tematy miesiąca

BOTAMENT® TERRACHAMP - Rewolucja w temacie balkonów i tarasów!

Przy układaniu płytek, kamieni naturalnych i innych okładzin ceramicznych, borykano się dotychczas z wieloma problemami, z którymi musieli mierzyć się specjaliści w tej dziedzinie. Pojawiające się szkody i kosztowne reklamacje, spowodowane wykwitami/nalotami, uszkodzeniami powodowanymi przez mróz itp. prowadziły do tego, że wielu płytkarzy nie chciało już mierzyć się z pracami, prowadzonymi na balkonach i tarasach i w ogóle nie przyjmowało takich zleceń.

1.jpg

Przy układaniu płytek, kamieni naturalnych i innych okładzin ceramicznych borykano się dotychczas z wieloma problemami, z którymi musieli mierzyć się specjaliści w tej dziedzinie. Pojawiające się szkody i kosztowne reklamacje spowodowane wykwitami/nalotami, uszkodzeniami powodowanymi przez mróz itp. prowadziły do tego, że wielu płytkarzy nie chciało już mierzyć się z pracami prowadzonymi na balkonach i tarasach i w ogóle nie przyjmowało takich zleceń.

BOTAMENT® TERRACHAMP

Jedna zaprawa klejowa, jedna zaprawa do spoinowania, żadnych problemów!
Całkowicie nowy środek wiążący!
Nowoczesny środek wiążący oparty na technologii HYDRO O2 FLEX wyznacza nowe standardy w bezpiecznym układaniu płytek oraz kamienia naturalnego na balkonach i tarasach. Jako nieporównywalne zalety systemu TERRACHAMP należy podkreślić, że:
• nie zawiera wapna ani cementu
• nie zawiera pigmentów
• jest otwarty na dyfuzję pary wodnej i zdolny do odprowadzania wody
• charakteryzuje się najwyższą elastycznością oraz przyczepnością
• jego obróbka może być prowadzona w trudnych warunkach atmosferycznych

Co jest szczególnie istotne: rozwiązania, które się sprawdziły oraz uznane zasady wykonywania balkonów i tarasów pozostają niezmienne. Jedynie produkty, wobec których stawiane są najwyższe wymagania – zaprawa klejowa do płytek oraz zaprawa dospoinowania – zastąpione zostają przez dwa produkty na bazie technologii HYDRO O2 FLEX: klej do płytek BTK 200 TERRACHAMP oraz zaprawę do wypełniania spoin BTF 200 TERRACHAMP.

Najwyższa elastyczność oraz przyczepność

Zaprawa klejowa BTK 200 TERRACHAMP każe na nowo zdefiniować pojęcia elastyczności oraz przyczepności. Żadne inne zastosowanie nie stawia takich wysokich wymagań wobec powyższych właściwości, jak wykonywanie okładzin balkonów i tarasów. W tym zakresie BTK 200 TERRACHAMP wielokrotnie przewyższa wszelkie standardy.

Na przykład klej o wysokiej odkształcalności klasy S2 uzyskują zgodnie z normą PN-EN 12002 ugięcie rzędu 5 mm. BTK 200 TERRACHAMP uzyskuje 7-krotnie wyższe ugięcie, rzędu 35 mm. Parametr ten został potwierdzony poprzez badania przeprowadzone przez zrzeszenie płytkarzy Säurefliesner-Vereinigung.

Nie zawiera pigmentów

W celu uzyskania docelowego koloru zaprawy do spoinowania BTF 200 TERRACHAMP nie stosowane są żadne pigmenty. Skutkuje to istotnymi korzyściami w zakresie obróbki. Do przeszłości należą: mazanie się zaprawy jak również wymywanie pigmentów i przebarwienia spoiny.

Otwarty na dyfuzję pary wodnej oraz zdolny do odprowadzania wody

Klej do płytek BTK 200 TERRACHAMP oraz zaprawa do spoinowania BTF 200 TERRACHAMP są otwarte na dyfuzję pary wodnej. Pozwala to zapobiegać szkodom powstającym na skutek działania ciśnienia pary pod okładziną. Ponadto woda gromadząca się pod płytkami może - na skutek dodatkowego parametru zaprawy klejowej BTK 200 TERRACHAMP, jakim jest wodoprzepuszczalność - zostać bezpiecznie odprowadzona do warstwy drenażowej. Dzięki temu ryzyko wystąpienia szkód powodowanych przez mróz zostało zredukowane do minimum.

Obróbka w każdych warunkach atmosferycznych

Każdy płytkarz zna ten problem, kiedy wysoka temperatura, wiatr i silne nasłonecznienie uniemożliwiają wykonywanie prac na balkonie czy tarasie. Dzięki systemowi TERRACHAMP problem ten należy już do przeszłości. Nawet przy tak złych warunkach atmosferycznych jak przedstawiono powyżej klej do płytek BTK 200 TERRACHAMP oraz zaprawa do spoinowania BTF 200 TERRACHAMP posiadają optymalne parametry obróbki.

Nie zawiera wapna ani cementu

Zaprawa klejowa BTK 200 TERRACHAMP oraz zaprawa do spoinowania BTF 200 TERRACHAMP nie zawierają nawet śladowych ilości wapna i cementu. Pozwala to całkowicie wyeliminować ryzyko powstawania wykwitów wapiennych, co również zostało potwierdzone przez stowarzyszenie płytkarzy Säurefliesner- Vereinigung.