Tematy miesiąca

Budowa kabiny prysznicowej z pustaków szklanych

Pustaki szklane Claroglass są doskonałym materiałem ściennym, który może być wykorzystywany w pomieszczeniach, gdzie istnieje bardzo duża wilgotność.Ścianki z pustaków szklanych jednocześnie przepuszczają światło ale nie widać przez nie postaci, dzięki czemu zachowujemy sferę intymności doświetlając pomieszczenie.Dzięki różnorodności wzorów i kolorów można tworzyć bardzo ciekawe i niepowtarzalne efekty wizualne, również świetlne. Jeżeli chcemy wykonać łukową kabinę prysznicową z pustaków szklanych możemy zastosować pustaki w węższym wymiarze, tzw. połówki, dzięki czemu łatwiej nam będzie zbudować większy łuk.

kabina.jpg


Pustaki szklane Claroglass są doskonałym materiałem ściennym, którymoże być wykorzystywany w pomieszczeniach, gdzie istnieje bardzoduża wilgotność.
Ścianki z pustaków szklanych jednocześnie przepuszczają światło alenie widać przez nie postaci, dzięki czemu zachowujemy sferęintymności doświetlając pomieszczenie.
Dzięki różnorodności wzorów i kolorów można tworzyć bardzo ciekawei niepowtarzalne efekty wizualne, również świetlne. Jeżeli chcemywykonać łukową kabinę prysznicową z pustaków szklanych możemyzastosować pustaki w węższym wymiarze, tzw. połówki, dzięki czemułatwiej nam będzie zbudować większy łuk.

Przy budowie ścianek z pustaków szklanych należypamiętać o kilku zasadach, z których najważniejsza brzmi, że ścianyz pustaków szklanych nie mogą być ścianami nośnymi i nie mogą byćna siłę "wciskane" pomiędzy np. strop a ścianę itp. Przy obciążeniuprzez inne elementy budowlane np. strop ściany takie mogą pękać.Aby tego uniknąć należy zostawić szczelinę dylatacyjną wzdłużcałego obwodu.

Pustaki szklane najlepiej montować na gotowejzaprawie do pustaków szklanych - specjalnie dopasowanej parametramido tego celu np. zaprawie cementowej Claroglass, któracharakteryzuje się m.in. odpowiednią przyczepnością ielastycznością.

Montaż konstrukcji zaczynamy od wykonaniacokołu, który wraz z pasem górnym i bocznymi utworzą ramę obwodową(rys 1). W tym celu mocujemy listwę obwodową Lux prof lubkształtownik ocynkowany do podłoża na sztywno (kołki rozporowe)conajmniej w dwóch punktach. Rama obwodowa musi być przezbrojona iw całości zdylatowana, gdyż pustaki szklane wymagają elastycznegozamocowania.

Rys.1

Na spodzie kształtownika lub listwy wykłada sięnienasiąkliwy materiał wodoodporny np. bezpiaskową papę bitumicznąi wypełnia listwę zaprawą cementową Claroglass. Na dobrzezagęszczoną warstwę zaprawy układamy dwa okrągłe pręty o średnicy 8mm i luźno przykrywamy drugą warstwą zaprawy. Pręty sięgają aż dokońcowych profili na bokach ścianki gdzie musza łączyć się zezbrojeniem bocznej ramy obwodowej.

Układamy pierwszą warstwę pustaków szklanychregulując między nimi odległości za pomocą krzyżyków dystansowychdo pustaków szklanych (rys2). Elastyczna zaprawa Claroglassdoskonale przylega do pustaka dlatego najlepiej nakładać ją napustak a po jego zamontowaniu w ściance, nadmiar zaprawy usunąćwilgotną szmatką.

Rys. 2

Po ułożeniu poziomej warstwy pustaków całąkonstrukcje poziomujemy (rys3).
Zaprawa łączy pustaki szklane za sobą, jednak bardzo ważne jestrównież stosowanie zbrojenia pionowego i poziomego gwarantującegonam stabilność konstrukcji.
W spoinach poziomych układamy dwa pręty lub drabinkę zbrojeniową aw spoinach pionowych pojedyncze pręty na przemian po zewnętrznej iwewnętrznej stronie konstrukcji.

Rys. 3

Wyjątek stanowi ścianka łukowa, gdzie istniejekonieczność takiego wyprofilowania zbrojenia poziomego zpojedynczych prętów jaki jest kształt ścianki. Aby uzyskać efektścianki łukowej z równymi spoinami proponujemy wykorzystaćspecjalne krzyżyki dystansowe dostosowane do zabudowy ścianekłukowych.

Podczas montażu na bieżąco usuwamy nadmiarzaprawy mokrą szmatką nie dopuszczając do jej wyschnięcia co wkonsekwencji doprowadzić może do porysowania szkła (rys4).


Rys.4

Po ułożeniu wszystkich pustaków, gdy zaprawa jużzwiąże odrywamy listki z krzyżyków dystansowych po ich obustronach, czyścimy spoiny z nadmiaru zaprawy i przygotowujemyściankę do wykończenia.

Biała zaprawa Claroglass jest drobnoziarnistą,elastyczną zaprawą zastępującą zaprawę do spoinowania. Możemyjednak wykończyć ściankę fugami kolorowymi odpowiednimi do spoin oszerokości do 1 cm. W tym celu podczas montażu zostawiamy wolnąprzestrzeń na ok. 1 cm głębokości i to miejsce wypełniamy zaprawado fugowania. Przy spoinowaniu pustaków szklanych postępujemyanalogicznie jak w przypadku glazury (rys 5)


Rys. 5

W celu zabezpieczenia konstrukcji przedwnikaniem wilgoci, szczególnie w obszarze połączeń pustaków ześcianą boczną lub podłożem, miejsca styku ramy obwodowej z tymikonstrukcjami uszczelniamy elastycznym silikonem.


O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ
· Ścianki z pustaków szklanych nie łączymy na sztywno z innymiścianami. Połączenie powinno być elastyczne i umożliwiać swobodępracy ścianki - w przeciwnym razie pustaki szklane mogą pękać.
· Pustaki układamy warstwami poziomymi. Aby konstrukcja wyglądałaestetycznie, najlepiej układać nie więcej niż cztery warstwydziennie. Unikamy w ten sposób nierównomiernego osiadaniapustaków.
· Nadmiar zaprawy wypływający przez szczeliny między pustakaminajlepiej usuwać natychmiast za pomocą miękkiej gąbki. Jeśliprzyschnie to usuwając ją możemy porysować powierzchniępustaków.
· Do spoinowania pustaków szklanych najlepiej stosowaćdrobnoziarniste zaprawy i fugi. Gruboziarniste mogą porysowaćszklaną powierzchnię.
· Jeżeli użyjemy do montażu specjalnej zaprawy (np. CLAROGLASS) niemusimy kupować już fugi. Taką zaprawą wykonamy potem fugowanie albojuż podczas montażu nałożymy jej tyle, że fugowanie nie będziepotrzebne.
· Zbrojenie w spoinach między pustakami powinno być ułożone wwarstwie zaprawy tak, aby nie dotykało powierzchni pustaków.

Lista materiałów:
Pustaki szklane Claroglass,
Zaprawa Claroglass,
Listwa obwodowa Lux prof lub ocynkowany ceownik,
Paski papy bitumicznej,
Pręty zbrojeniowe ocynkowane,

Lista narzędzi:
Metrówka, ołówek, poziomica, kielnia murarska, młotek gumowy,rakiel gumowy, miękka szmatka