Tematy miesiąca

Budowa ścian jednowarstwowych z bloczków Ytong Enero

Ściany jednowarstwowe to optymalne rozwiązanie dla inwestorów ceniących szybkość prac murarskich oraz dokładność wykonania. Brak dodatkowych warstw izolacji w znaczny sposób zmniejsza czas trwania budowy oraz chroni inwestora przed powstaniem błędów wykonawczych, również w konstrukcji nośnej. Często bowiem, ściana, która z założenia ma zostać docieplona wykonywana jest z mniejszą dokładnością i z gorszych materiałów. Czas wykonania ścian jednowarstowych często jest 2-3 razy krótszy od czasu wzniesiena ścian warstwowych.

ytongenergo.jpg

Ściany jednowarstwowe to optymalne rozwiązaniedla inwestorów ceniących szybkość prac murarskich oraz dokładnośćwykonania. Brak dodatkowych warstw izolacji w znaczny sposóbzmniejsza czas trwania budowy oraz chroni inwestora przedpowstaniem błędów wykonawczych, również w konstrukcji nośnej.Często bowiem, ściana, która z założenia ma zostać docieplonawykonywana jest z mniejszą dokładnością i z gorszych materiałów.Czas wykonania ścian jednowarstowych często jest 2-3 razy krótszyod czasu wzniesiena ścian warstwowych.

Jednośnie warto zwrócić uwagę, że ułożeniedodatkowej warstw izolacji z takich materiałów jak styropian czywełna mineralna może pogorszyć izolacyjność akustyczną nawet o 3-5dB. W przypadku materiałów i ścian jednorodnych takie zjawisko niezachodzi.

Specjalnie dedykowanym materiałem na ścianyjednowarstwowe są bloczki YTONG ENERGO, które dostępne są w dwóchgrubościach: 36,5 i 48 cm. Bloczki o grubości 36,5 cm pozwalająwznosić mury, które bez dodatkowej izolacji spełniają zaostrzonenormy cieplne dla budynków mieszkalnych. Natomiast YTONG ENERGO ogrubości 48 cm nie wymagają ocieplenia nawet przy budowie domówenergooszczędnych, gdzie współczynnik przenikania ciepła U musi byćmniejszy lub równy 0,20 [W/(m2▪K)].

Bloczki YTONG ENERGO muruje się na cienkązaprawę klejową SILKA-YTONG, o grubości 1-3 mm. Nie ma też spoinpionowych - zastępuje je system pióro-wpust. Takie murowaniemożliwe jest dzięki bardzo dużej dokładności wymiarowej bloczków (±1,5 cm). Bloczki ściśle do siebie przylegają, a ciepło pozostaje wdomu.

Wybierając bloczki YTONG ENERGO, możnazrezygnować z dodatkowej izolacji cieplnej, a co za tym idzie,wygenerować oszczędności już na etapie budowy domu. Natomiast wprzyszłości - znacznie zmniejszyć koszty ogrzewania budynku.

Instrukcja murowania
Murowanie ścian z bloczków YTONG ENERGO odbywa się na tych samychzasadach, jak murowanie ścian z innych materiałów.
Murowanie każdej ściany należy rozpocząć od ułożenia izolacjiprzeciwwilgociowej na płycie lub fundamentach. W przypadku ścian zbloczków YTONG ENERGO o szerokości 48 cm, zalecana szerokośćfundamentu wynosi co najmniej 32 cm.
Dokładne wypoziomowanie pierwszej warstwy jest niezwykle ważne,ponieważ wszelkie błędy i odchylenia będą miały wpływ na całąkonstrukcję. Z tego względu pierwsza warstwa bloczków układana jestna zaprawie cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3rozpoczynając murowanie od narożników. Dzięki temu, bloczkipierwszej warstwy można łatwo wyrównać za pomocą niwelatora imłotka gumowego.
Kolejne warstwy bloczków układane są na zaprawie do spoin cienkicho grubości 1-3 mm. Przed nałożeniem zaprawy na powierzchniębloczków, należy je lekko przeszlofować i oczyścić z pyłu.
Bloczki YTONG posiadają połączenie na pióro i wpust, dzięki czemuzaprawą należy wypełnić jedynie spoiny poziome. Spoiny pionowewypełnia się jedynie w miejscach, w których nie ma połączenia napióro i wpust, np. w narożach czy bloczkach dociętych.
Zaprawę nanosi się za pomocą kielni. W przypadku bloczków YTONGENERGO gr. 48 cm najlepiej zastosować kielnię o szerokości 24cm.

Nadproża
Nadproża w ścianach zbloczków YTONG ENERGO o szerokości 48 cm można wykonać jakożelbetowe belki lub z gotowych elementów YTONG YN i YF.Najprostszym rozwiązaniem jest zastoswanie dwóch belek YTONG YN oszerokości 24 cm ułożonych równolegle, lub nadproża zespolonego zdwóch belek YTONG YF gr. 17,5 cm i jednej YF 11,5 cm. Bardziejwymagający inwestorzy mogą wykonać nadproże z dwóch belek YTONG YNo grubości 20 cm, a powstałą lukę wypełnić izolacją dla polepszeniaparametrów termicznych ściany.


Zalety bloczków YTONG ENERGO

• Najcieplejszy materiał konstrukcyjny dzięki współczynnikowi λ= 0,095 W/mK
• Ściana jednowarstwowa o współczynniku U = 0,19 W/m2K(szer. 48 cm)
• Dostępne w grubościach 36,5 oraz 48 cm
• Brak mostków termicznych dzięki zastosowaniu zaprawy do spoincienkich i połączeniom na pióro i wpust
• Ergonomia wznoszenia ścian dzięki uchwytom montażowym
• Minimalne zużycie zaprawy (5-7 l/m2)
• Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - materiał niepalny (A1) i odpornyna działanie ognia (REI 240)
• Ściana paroprzepuszczalna
• Produkowane z jedynie naturalnych surowców: wapna, piasku iwody