Tematy miesiąca

Budowanie z bloczków H+H Thermostein jest czystą przyjemnością

Wznoszenie ścian w systemie H+H to budowanie z bardzo dobrej jakości materiału, jakim jest beton komórkowy H+H, który charakteryzuje się wyjątkowo korzystną izolacyjnością cieplną. Dzięki tej właściwości jest doskonałym materiałem do wznoszenia ścian jednowarstwowych. Wyjątkowo korzystna (niska) wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ bloczków z betonu komórkowego H+H pozwala na uzyskanie ścian o niskim współczynniku przenikania ciepła, a to dla inwestora oznacza mniej energii zużywanej na ogrzanie domu. Dzięki rozsądnemu kompromisowi pomiędzy wytrzymałością, a izolacyjnością cieplną beton komórkowy jest jednym z nielicznych materiałów budowlanych umożliwiających wznoszenie ścian jednowarstwowych bez konieczności stosowania docieplenia.

hh148.jpg

Wznoszenie ścian w systemie H+Hto budowanie z bardzo dobrej jakości materiału, jakim jest beton komórkowy H+H,który charakteryzuje się wyjątkowo korzystną izolacyjnością cieplną. Dzięki tejwłaściwości jest doskonałym materiałem do wznoszenia ścian jednowarstwowych. Wyjątkowokorzystna (niska) wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ bloczków z betonukomórkowego H+H pozwala na uzyskanie ścian o niskim współczynniku przenikaniaciepła, a to dla inwestora oznacza mniej energii zużywanej na ogrzanie domu.Dzięki rozsądnemu kompromisowi pomiędzy wytrzymałością, a izolacyjnościącieplną beton komórkowy jest jednym z nielicznych materiałów budowlanychumożliwiających wznoszenie ścian jednowarstwowych bez konieczności stosowania  docieplenia.

Budować ciepło i  energooszczędnie -  H+H Thermostein

Coraz częściej mówi się obudownictwie pasywnym, energooszczędnym czy niskoenergetycznym. Związane jestto z tym, że w 2009 r. Polska wdrożyła postanowienia Dyrektywy 2002/91/WE z 16grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Tak naprawdęjednak to przecież nie wymagania prawne stanowią o rosnącym zainteresowaniubudownictwem energooszczędnym. Powodów jest wiele. Z pewnością jednym zpriorytetowych czynników popularności domów energooszczędnych są finanse. Mniejstrat energii  to przecież zmniejszenieobciążenia budżetu domowego opłatami za energię cieplną i elektryczną. Osoby myśląceperspektywicznie wiedzą, że użycie odpowiednich materiałów i technologii wbudownictwie skutkuje przedłużeniem życia budynku.

Dzięki podniesieniu standarduizolacyjności i ogrzewania poprawia się mikroklimat środowiska domowego cowpływa korzystnie na zdrowie domowników. W uproszczeniu dom energooszczędny totaki, który zużywa 2-3 krotnie mniej energii do ogrzewania niż budynek typowy.Zapotrzebowanie na ciepło w domach standardowych spełniających współczesnenormy wyrażane tzw. współczynnikiem sezonowego zapotrzebowania na ciepło wynosi   EA średnio 120 kWh/m²rok, a jeśli chodzi odomy energooszczędne to już 15 - 70 kWh/m²rok. Na szczególną uwagę zasługujądomy pasywne. Dom pasywny to taki budynek, którego zapotrzebowanieenergetyczne spada do poziomu 15 kWh energii na 1 m² powierzchni użytkowej narok.

Pierwsze pytanie, jakie stawiasobie inwestor po wyborze projektu dotyczy wyboru materiału ściennego. W celuuzyskania odpowiednio niskiej wartości współczynnika przenikania ciepłaprzegród zewnętrznych wymaganej w domach energooszczędnych czy pasywnych H+HPolska oferuje beton komórkowy, który jest materiałem o najlepszych parametrachizolacyjności cieplnej.

W 2010 roku firma H+H wprowadziła na rynek materiałówbudowlanych bloczki z betonu komórkowego ze zintegrowaną warstwą izolacjicieplnej pod nazwą H+H Thermostein.

H+H Thermostein  co to takiego?

Są to bloczki, które umożliwiająwznoszenie ścian o współczynniku U=0,16W/m²K bez konieczności wykonywaniadodatkowej warstwy izolacji cieplnej, która podnosi koszty wykonania muru.Wartość współczynnika U=0,16W/m2K jest nieosiągalna przez innychproducentów materiałów ściennych  narynku polskim. H+H Thermostein to jedyny na polskim rynku bloczek zezintegrowaną warstwą izolacji cieplnej. Ściana wykonana z tego materiałuspełnia wszystkie wymagania dotyczące wytrzymałości, ognioodporności orazizolacyjności cieplnej stawiane przegrodom budowlanym.

Zalety bloczków H+HThermostein

1. Doskonałe parametry termoizolacyjne:

    • najniższa na rynku wartośćwspółczynnika U = 0,16 W/m2K,

    • zbliżenie do standardówpasywności,

    • najwyższa izolacyjność cieplnaze ścian zbudowanych  z pojedynczychelementów o tej grubości.

2. Łatwość i szybkość wznoszenia ścian:

    •wykonanie 1 m2 ściany wymaga ok. 1 godziny; jest to czas 4 razy krótszy niż przy tradycyjnymrozwiązaniu mur + docieplenie,

    •brak potrzeby klejenia i kołkowania warstwy docieplającej,

    •minimalizacja popełnienia błędów wykonawczych dzięki zastosowaniu trzech warstw w jednym elemencie,

    •łatwość ułożenia instalacji np. elektrycznych w bruzdach podtynkowych zarówno wwewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie ściany.

3. Bardzo dobre parametry techniczne muru:

    •korzystna izolacyjność akustyczna,

    •najwyższa klasa dokładności wymiaru,

    •wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne - materiał podatny  na uszkodzenia jest ukryty w środku ściany,

    •izolacja cieplna zabezpieczona jest przed ogniem, gryzoniami, warunkamiatmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi podczas budowy, jak i w trakcieeksploatacji budynku.

4. Możliwośćdowolnego kształtowania kolorystyki elewacji (w przeciwieństwie do ścianyszczelinowej z osłoną z klinkieru).

H+H Thermostein bloczek ze zintegrowanąizolacją cieplną

Nie da się budować bardziej racjonalnie!