Tematy miesiąca

Czy twój taras lub balkon przeciekają?

Posadzki na balkonach, tarasach i loggiach są zwykle narażone na ekstremalne oddziaływanie warunków atmosferycznych, które mają decydujący wpływ na zmianę ich wyglądu i spełnianych funkcji

taras2.jpg

Rozwiązanie - uszczelnianie i przyklejanie płytek jednymmateriałem!

Posadzki na balkonach, tarasach i loggiach są zwykle narażone naekstremalne oddziaływanie warunków atmosferycznych, które majądecydujący wpływ na zmianę ich wyglądu i spełnianych funkcji.Zniszczeniom widocznym na powierzchni towarzyszą zwykle uszkodzeniawarstw głębszych, nawet przerwanie ciągłości izolacjiprzeciwwodnej. Cieknące tarasy i balkony wykonane nawet kilka latwcześniej nie są przypadkami odosobnionymi. Problem, w skrócie,polega na tym, że woda penetrując w warstwy znajdujące się międzyposadzką a izolacją uszkadza je, zwłaszcza w czasie cyklizamrażania i odmrażania. Zmiany te prowadzą do zmiany wyglądu iwartości użytkowej oraz do destrukcji elementu budynku, czego niewidać, a w rezultacie do konieczności wykonania gruntownej ikosztownej rekonstrukcji.
Sika, producent specjalistycznych materiałów budowlanych,przedstawia możliwość rozwiązania tego problemu szybko i dobrzeprzez zastosowanie materiału o nazwie SikaBond-T8. Jest to materiałna bazie poliuretanu, jednoskładnikowy posiadający wszelkiewłaściwości wymagane do wykonania doskonałej warstwy izolacjiprzeciwwodnej i do elastycznego przyklejenia płytek ceramicznych natarasie, balkonie lub loggii. SikaBond-T8 służy do wykonywania tychrobót nie tylko przy remontach, lecz również przy budowie obiektównowych.
Może być nakładany na wiele różnych podłoży takich jak beton,zaprawa cementowa, drewno, płytki ceramiczne, metale. Użyciemateriału jest bardzo łatwe i wymaga wykonania dwóch warstw. Jakzawsze, zacząć należy od sprawdzenia i przygotowania podłoża.Wszelkie części źle związane, "głuche" należy usunąć a ubytkiwypełnić. Przed wykonaniem warstwy pierwszej podłoże musi byćczyste, suche, bez tłuszczu, oleju oraz równe i gładkie. Pamiętaćnależy, że warstwa pierwsza, izolacja przeciwwodna, ma zaledwieokoło 1 mm grubości i na podłożu kostropatym w sposób zapewniającyjej ciągłość wykonać się nie da. Warstwę tę nanosi się packą okrawędzi gładkiej. Konsystencja materiału umożliwia sprawne jegonanoszenie na powierzchni poziomej oraz na wykonanie ciągłej opaskiwywiniętej na ściany. W miejscach nienarażonych na zachlapaniawystarczającą wysokością jest 10-15 cm, zależnie od wielkościpłytek cokołowych. W każdym przypadku ten szczegół ma być wykonanytak, aby woda ściekająca po ścianie nie mogła dostać się podizolację. Należy również wykonać wodoszczelne połączenie słupkówbalustrad oraz obróbek blacharskich ("fartuchów"), jeżeli są, zwarstwą izolacji przeciwwodnej SikaBond-T8. Po wykonaniu warstwypierwszej należy poczekać około 20 godzin na jej związanie.
SikaBond-T8 jest na tyle elastyczny, że w przeciętnych warunkachnie jest wymagane dodatkowe wzmocnienie połączenia w narożu międzypodłogą a ścianą. Warstwa izolacji jest tak mocna i elastyczna, żejej zerwanie następuje dopiero przy wydłużeniu, około 400%, copozwala na przenoszenie przeciętnych odkształceń podłoża, nawetpopękanego.
Druga warstwa SikaBond-T8 jest nanoszona packą zębatą o wymiarzezębów, co najmniej 4 x 4 mm, do której od razu przyklejane są nowepłytki. Szczelinę między płytkami w połączeniu podłogi ze ścianaminależy prawidłowo wypełnić kitem elastycznym Sikaflex-11FC. Kit tenjest również zalecanym materiałem do spoinowania szczelin międzypłytkami.
Całość prac, jeżeli nie ma zasadniczych napraw podłoża, wykonywanajest w ciągu dwóch dni. Dodatkową zaletą systemu jest fakt, żepodwyższenie poziomu posadzki jest tylko o grubość płytek + około 3mm, czyli, że nie powstaje kolizja z progami, dolnymi krawędziamidrzwi, schodami.
Jeżeli potrzebne jest rozwiązanie trudnego zagadnieniawodoszczelnego wykonania podłogi na balkonie lub tarasie lubpoprawienia popełnionych wcześniej błędów, system oparty na klejuSikabond-T8 nie ma sobie równych, co do prostoty wykonania,szybkości i niezawodności.
Nie zapominajmy, że podobne problemy występują w łazienkach,kuchniach, pralniach i innych zalewanych woda pomieszczeniach.

Zalety:
● klej o wyjątkowej przyczepności do wielu materiałów
● tworzy elastyczną izolację przeciwwodną
● odkształcalny i odporny na mróz
● nie wymaga gruntowania podłoża
● jednoskładnikowy, bez mieszania
● proste i szybkie użycie
● elastyczne mocowanie płytek
● kryje spękania i rysy podłoża
● wyrównuje drobne nierówności podłoża
● tłumi odgłos kroków

Zużycie: około 2 - 2,2 kg/m2 przy dwóch warstwach
Temperatura eksploatacji: od -50C do +90C