Tematy miesiąca

Deska tarasowa

Drewniany taras stał się ostatnio bardzo ciekawym i praktycznym rozwiązaniem. Ciesząca oko konstrukcja, naturalne i przyjemne drewno pod naszymi stopami, wyjątkowa trwałość, łatwa konserwacja, bądź naprawa, to oczywiste, wielkie zalety drewnianych tarasów.Budulcem tarasów drewnianych są deski o różnych długościach układanych na legarach, relatywnie w postaci płytek mocowanych do podkładów i układanych na stałych, stabilnych podłożach. Tarasy, balkony, ścieżki wykonane z tych elementów i odpowiednio zabezpieczone przed warunkami zewnętrznymi, potrafią wytrzymać nawet 100 lat, ciesząc nas swym pięknem.

tigerwoodtub1.jpg

Deska tarasowa jest suszonakomorowo, bądź powietrznie, do wilgotności około 18-20%. Dlatego, nadaje się onawyłącznie do zastosowań zewnętrznych. Zamontowanie deski wewnątrz obiektuwymaga suszenia do poziomu 8% - 10% wilgotności.

 Aby uniknąć wichrowania ipaczenia się zakupionych desek (stanowi to cechę materiału naturalnego, jakimjest drewno), taśmy za pomocą, których są spięte, powinny zostać usunięte bezpośrednioprzed zamontowaniem desek na tarasie.

 Przed położeniem desek należy odpowiednioprzygotować podłoże.

W przypadku montażu na gruncieprzepuszczalnym (taras wkomponowany w architekturę ogrodową) należy rozpocząćod wyrównania i utwardzenia podłoża. Aby zabezpieczyć taras przed przerastaniemspod niego trawy i chwastów, można zastosować pod całą powierzchnią agrowłókninę.Następnie, całość pokryć warstwą odsączającą żwiru lub drobnych kamieni.

Przy montażu na gruncienieprzepuszczalnym (np. balkonie), należy przede wszystkim pamiętać ozabezpieczeniu odpowiedniego spadku podłoża (ok. 2%), który umożliwi odprowadzaniewody spod tarasu.

Deski tarasowe powinny byćmontowane tak, aby ryflowanie było równoległe do spadku tarasu, co zapobiegniepozostawaniu resztek wody na deskach (pomiędzy ryflami).

Deski montujemy na legarachsosnowych (o min. przekroju 45x70 mm) w odstępach 50-60 cm. Do łączenia desektarasowych z legarami używamy wkrętów ze stali nierdzewnej, o długości, conajmniej 2 razy większej niż grubość montowanej deski.

Każdą deskę łączymy z legaremprzy pomocy 2 wkrętów umieszczonych w 1 linii i w takiej samej odległości odbrzegów deski, około 10 mm(nie mniej niż 5 mmi nie więcej niż 20 mm– w zależności od szerokości deski). Pomiędzy każdą deską zostawiamy szczelinędylatacyjną o szerokości ok. 0,5 cm, (aby zachować te same odstępy można użyć przekładek).W czasie użytkowania tarasu deski będą się rozszerzać i kurczyć w zależności odwahań temperatury i wilgotności. Jest to naturalna właściwość drewna. Wprzypadku braku (lub zbyt małej) przestrzeni między deskami, przy wzrościewilgotności deski zejdą się, a powstałe między nimi naprężenia mogą doprowadzićnawet do zerwania wkrętów. Przy skrajnej desce tarasowej od strony ścianybudynku, szczelinę między deską a ścianą można powiększyć o kilka milimetrów.

Aby dłużej cieszyć się pięknymtarasem należy odpowiednio o niego zadbać.

Na suchą i czystą powierzchnię tarasumożna nałożyć olej, który pozwoli zachować na dłużej naturalny kolor drewna.Proces olejowania powinno się przeprowadzać 2 razy do roku: wczesną wiosną, abytaras wyglądał świeżo, oraz wczesna jesienią, aby przygotować deski na cięższe,jesienno-zimowe warunki. Należy pamiętać, że zimą nie należy stosować natarasie soli ani żadnych środków chemicznych. 

Codzienna pielęgnacja tarasu powinnapolegać na usuwaniu liści, piasku, śniegu i innych zanieczyszczeń.

Ze względu na obniżoną wilgotnośćpowietrza w okresie zimowym, a co za tym idzie przesychanie i kurczenie siędrewna, należy po sezonie zimowym sprawdzić i ewentualnie dokręcić poluzowanewkręty.