Tematy miesiąca

Dlaczego warto wybrać system budowy H+H

Budowa domu to, z reguły wspaniałe przeżycie. Podjęcie decyzji o budowie domu często jest niełatwym zadaniem. Wiąże się z tym bowiem szereg kwestii – począwszy od wyboru odpowiedniego projektu, poprzez znalezienie bezpiecznej i ekonomicznej technologii budowlanej, a na pracach wykończeniowych skończywszy. Kłopotliwe jest często znalezienie odpowiedniej ekipy budowlanej gwarantującej poprawność wykonania pracy, a także konieczne stałe monitorowanie kosztów podczas każdego etapu budowy.

hh106.jpg

Najwięcej ciepła w budynku ucieka zawsze przezściany zewnętrzne - aż do 40%. Zapobiec temu może projektowaniedomów ze ścianami zewnętrznymi posiadającymi najlepsze parametryizolacyjności cieplnej. Możliwe jest to przy zastosowaniu betonukomórkowego H+H, ponieważ żaden inny materiał ścienny nie dorównujetemu materiałowi.

Beton komórkowy H+H posiada najniższywspółczynnik przenikania ciepła U oraz bardzo dużą pojemnośćcieplną. Dzięki temu, zimą ściany domu akumulują ciepło, a latemutrzymują przyjemny chłód. Beton komórkowy jest jednym znajzdrowszych materiałów budowlanych, zdrowszym od czerwonej cegłyoraz drewna. W konstrukcji budynków elementy systemu H+H mająszerokie zastosowanie, wykorzystuje się je m.in. do:
• ścian zewnętrznych nośnych,
• ścian wewnętrznych nośnych,
• ścian wewnętrznych nienośnych,
• wypełnień konstrukcji szkieletowych,
• wykończenia wnętrz.

System H+H w budownictwie jedno iwielorodzinnym

System H+H znakomicie sprawdza się przy budowiedomów jednorodzinnych. Z elementów systemu można wznosić ścianyjednowarstwowe jak i wielowarstwowe, jednak na uwagę zasługujełatwość obróbki tego materiału i pełna gama asortymentu z którejnależy wznosić budynek. W skład systemu H+H wchodzą:

H+H Bloczki PPB są elementami stosowanymisą do budowy ścian od piwnic aż po dach. Dostępne są we wszystkichrozmiarach od grubości 50 do 365 mm.
H+H Płytki to elementy drobnowymiarowe służące do budowylekkich ścianek działowych, obudowy szafek, wanien i służą główniedo prac wykończeniowych.
H+H Płaskie belki nadprożowe z betonu komórkowego tworząwraz z nadmurówką elementy nośne. Ze względu na niewielki ciężarpłaskie belki nadprożowe stanowią bardzo prosty wariantnadproża.
H+H Kształtki U stanowią tracony element szalunkowy zgodny zSystemem H+H i mogą być stosowane do wykonania wieńca, belekżelbetowych i silnie obciążonych nadproży nad otworami okiennymilub drzwiowymi. Mogą one być wykorzystane również w kształtowaniupionowych szczelin oraz koryt szalunkowych pod żelbetowe podporyusztywniające.
Cienkowarstwowa zaprawa H+H służy do klejenia ścian zbloczków odmiany TLMB (H+H bloczki PPB) i TLMA oraz płytek.
Budowa domu w systemie H+H z wykorzystaniem bloczków z betonukomórkowego H+H jest o wiele prostsza i przyjemniejsza aniżeli zinnych materiałów konstrukcyjnych dostępnych na rynku. Tenpopularny materiał konstrukcyjny pozwala budować domy ciepłe,zdrowe i tanie, a także łączyć tradycję z nowoczesnością.

H+H Bloczki PPB są elementami stosowanymi są do budowy ścian odpiwnic aż po dach. Dostępne są we wszystkich rozmiarach od grubości50 do 365 mm.

System H+H w budownictwie przemysłowym

Do wykonywania ścian w Systemie H+H opróczelementów wymienionych powyżej można zastosować H+HMultielementy.
H+H Multielementy to wielkoformatowe elementy modułowe służące dowznoszenia ścian. Dzięki swoim wymiarom czas wykonania ściany jestnajszybszy ze wszystkich dostępnych materiałów murowych oferowanychna rynku. Multielementy łączą w sobie właściwości betonukomórkowego z najwyższą jakością murowania. Dzięki zastosowaniuwielkoformatowych elementów modułowych możemy w bardzo krótkimczasie stworzyć przestrzeń mieszkalną i przemysłową wysokiejjakości w korzystnej cenie, która jest pozbawiona substancjiszkodliwych, posiada wyśmienite właściwości wygłuszające orazcharakteryzuje się trwałymi cechami fizycznymi i długążywotnością.
H+H MultiElementy paletyzowane są w gotowych zestawach składającychsię z dwóch bloczków. Dzięki nawierconym w ich górnych częściachotworom mogą one być pojedynczo lub parami chwytane cęgami iprzenoszone na miejsce budowania. Jest to kolejny krok kuzoptymalizowaniu czasu realizacji budowy w Systemie H+H. Dużyformat modułowych H+H MultiElementów stwarza konieczność posłużeniasię małym urządzeniem dźwigowym. Wysoka dokładność wymiarowa tychelementów pozwala stosować warstwy wykończeniowe
o minimalnej grubości.

System H+H w budownictwie rolniczym

Nowoczesne gospodarstwo rolne wymagazastosowania nowoczesnych rozwiązań budowlanych, zgodnych z normamiUE. Budynki w gospodarstwach rolnych powinny być trwałe,funkcjonalne i estetyczne. Przy ich budowie i remontach najbardziejistotną kwestią jest zastosowanie sprawdzonych rozwiązań orazwłaściwych materiałów. Właśnie z tego powodu beton komórkowy H+H odwielu lat jest doskonałym materiałem budowlanym powszechniestosowanym w budownictwie rolniczym.
Beton komórkowy H+H można zastosować do budowy budynkówinwentarskich: dla trzody chlewnej, bydła, owiec, kur, indyków,kaczek oraz magazynów (owoce, warzywa).Warunki mikroklimatyczne wbudynkach inwentarskich są jednym z podstawowych czynnikówwpływających na wyniki i efekty chowu zwierząt. W prawidłowozaprojektowanych i wykonanych budynkach temperatura i wilgotnośćpowietrza oraz oświetlenie powinny utrzymywać się w granicachoptymalnych dla danego gatunku zwierząt.
Skład surowcowy i proces produkcji decydują o tym, że betonkomórkowy to jeden z najzdrowszych materiałów budowlanych.Znakomicie nadaje się do pomieszczeń inwentarskich, gdyżzabezpiecza zwierzęta przed chorobami pochodzącymi z niezdrowych,zagrzybionych ścian. Ściany z betonu komórkowego umożliwiająswobodny przepływ pary wodnej gromadzonej w pomieszczeniu nazewnątrz, a swobodne przenikanie pary wodnej wpływa na zachowaniedobrego stanu fizycznego ścian budynku. Dzięki temu budynekinwentarski wybudowany z betonu komórkowego H+H będzie trwały isolidny.