Tematy miesiąca

Dobra organizacja punktu sprzedaży! Znaczenie "cichych sprzedawców"

Organizacja marketu, jako punktu sprzedaży, ma decydującą rolę w osiąganiu sukcesu. Coraz większego znaczenia nabierają tzw. cisi sprzedawcy. Pomagają klientom w poruszaniu się po sklepie i znalezieniu poszukiwanych towarów. Ich zadaniem jest wsparcie dla sprzedawcy i spowodowanie, by wizyta klienta zaowocowała dokonaniem zakupów. Wiemy, jakie znaczenie ma to w przypadku punktu o dużym wyborze asortymentu i zwykle ograniczonej liczbie personelu. Sprzedaż samoobsługowa opiera się przecież na założeniu, że klient będzie w stanie "obsłużyć się sam".

06c.jpg

Organizacja marketu jako punktu sprzedaży ma decydującą rolę w osiąganiu sukcesu. Coraz większego znaczenia nabierają tzw. cisi sprzedawcy. Pomagają klientom w poruszaniu się po sklepie i znalezieniu poszukiwanych towarów. Ich zadaniem jest wsparcie dla sprzedawcy i spowodowanie by wizyta klienta zaowocowała dokonaniem zakupów. Wiemy jakie znaczenie ma to w przypadku punktu o dużym wyborze asortymentu i zwykle ograniczonej liczbie personelu. Sprzedażsamoobsługowa opiera się przecież na założeniu, że klient będzie w stanie"obsłużyć się sam".

GAH Alberts jako jednym zprzodujących przedsiębiorstw zaopatrujących branżę budowlaną  w Europie. Wwyniku wieloletnich starań i w oparciu o doświadczenie, wraz z dostarczanymiprzez siebie produktami wspiera swoich kontrahentów szeregiem narzędzi mającychna celu wsparcie sprzedaży. System powiązanych ze sobą elementów tworzyspójny i przejrzysty obraz oferty składającej się z kilku tysięcy produktów.Elementy te mają  duże znaczenie dla klientów ale także dla obsługistoiska.

Podstawąsystemu są elementy regałów oraz specjalnestojaki,które są dostarczane przy każdym zatowarowaniu nowego stoiska wramach oferty GAH Alberts.

 Nie obciążają kosztami kontrahenta i dodatkowoułatwia zarządzanie asortymentem. W przypadku łączników do drewna, okućbudowlanych, haków garażowych oraz asortymentu ogrodowego są to specjalnezawiesia (odpowiednie nawet do ciężkich towarów), półki, separatoryi kosze ocynkowane do prezentacji na zewnątrz profile aluminioweprezentowane są w specjalnych wolnostojących ekspozytorach, które nie wymagająmiejsca w regale. Można je postawić w dowolnym miejscu. Zastosowanie tychelementów pozwala na optymalne wykorzystanie powierzchni sprzedaży coprzekłada się na zwiększenie obrotu w przeliczeniu na qm (tzw.produktywności). W celu zwiększenia sprzedaży poprzez ilość artykułów naograniczonej powierzchni stosujemy specjalne półki na których można umieścićpodwójną liczbę produktów w porównaniu z konwencjonalnym systemem.Przed zatowarowaniem, wykonywanym przez personel dostawcy, uzgadniane sąszczegółowe plany stoiska, które są podstawą do ułożenia produktów na półkach. Czytelne,a przede wszystkim logiczne ułożenie skomplikowanego asortymentu daje klientowiłatwość w znalezieniu szukanego produktu. . Wszystkie ekspozytory wyposażone sąw podwójne listwy, w których kontrahent może umieścić swoje etykiety cenowe.Dodatkowo GAH Alberts dostarcza donich specjalne etykiety regałowe, które zawierają wszystkie podstawoweinformacje o produkcie takie jak: materiał z którego jest wykonany, wymiary,EAN, Nr. artykułu, ilość w opakowaniu zbiorczym oraz poglądowy rysunekproduktu. Obok oczywistych korzyści dla klienta końcowego, systemprezentacji towarów GAH Alberts pozwala nautrzymanie porządku na regale oraz dostarcza wielu niezbędnych informacji dlapersonelu odpowiedzialnego za stany magazynowe przy składaniu zamówień.System pozwala na bardzo elastyczne dopasowanie wyboru asortymentui stanów magazynowych do specyfiki punktu sprzedaży. Stosowanie tegorozwiązania eliminuje konieczność trzymania dodatkowych stanówmagazynowych. Rytm regularnych odwiedzin naszych RegionalnychDoradców Handlowychoraz wielkość opakowań zbiorczych są dopasowane do potrzebkontrahenta. Obok informacji na etykietach regały wyposażane są wszereg zdjęć poglądowych mających na celu pokazanie przykładowych zastosowańproduktów dostarczanych przez GAH Alberts.  

Uzupełnieniemelementów ekspozycji jest szereg materiałów informacyjnych takich jakkatalogi, służące przede wszystkim jako wsparcie dla personelu punktu sprzedażyw orientacji w asortymencie, broszury dla klientów zawierające informacje ozastosowaniu produktów z wybranych grup towarowych. Obok informacji naetykietach regały wyposażane są w szereg zdjęć poglądowych mających nacelu pokazanie przykładowych zastosowań produktów dostarczanych przez GAHAlberts.

Wyposażeniestoiska sprzedaży oraz wszystkie elementy dodatkowe ułatwiają zakupyklientom skutkując ich przywiązaniem do miejsca zakupu. Dodatkowoułatwia jego zarządzanie. 

GAHAlbertsjest firmą rodzinną od 1852 roku. Produkuje i dystrybuuje artykułymetalowe. W asortymencie posiada łączniki do drewna, okucia budowlane, podstawysłupa, haki garażowe, profile aluminiowe i PCV oraz ogrodzenia. Ponad 6.500artykułów.  Od początku istnienia branży DIY w Europie firma zpowodzeniem tworzy standardy w zakresie asortymentu, konceptów prezentacjitowarów, wsparcia sprzedaży, logistyki i szeroko rozumianego systemuzarządzania jakością. Jest firmą wiodącą w branży. Wysokie standardyprodukcji potwierdza ISO 9001. Posiadanie ISO14001 gwarantuje wysokie standardyzwiązane z systemem Zarządzania Środowiskiem

W Polsce firma działa od 1997 r. Obsługą sprzedaży zajmujesię ośmioosobowy zespół Regionalnych Doradców Handlowych. Kontakt z BiuremObsługi Klienta w centrali firmy w Herscheid/Niemcy w którym pracująpolskojęzyczni specjaliści odbywa się za pomocą bezpłatnych linii telefonicznych.

www.gah.pl

Jacek Wojciechowski

Dyrektor Sprzedaży

GAH Alberts