Tematy miesiąca

Docieplanie zimą

Temperatury prowadzenia prac na zewnątrz pomieszczeń wynoszą najczęściej od +5 do + 25˚C, ale niestety jesień i zima w naszych szerokościach geograficznych, to zmienna temperatura, która krąży wokół 0˚C. Nie wszyscy wiedzą, ale temperatury te nie dotyczą tylko powietrza! Także wbudowanych materiałów, podłoża oraz wody zarobowej ! Temperatury >5˚ zapewniają bardzo dobre warunki do wiązania spoiwa hydraulicznego, czyli cementu. Oczywiście, możliwe jest prowadzenie prac w temperaturach <5˚C, ale praca w temperaturach od 0˚C do 5˚C spowoduje wydłużenie czasu wiązania cementu, a nawet jego brak. Nie spowoduje to zniszczenia takiego produktu, właściwości techniczne materiału prawdopodobnie będą zachowane. Niestety, estetyka prawdopodobnie nie. Praca w niskich temperaturach przy tradycyjnych materiałach, dodatkowo przy wysokiej wilgotności powietrza, powoduje zwiększone ryzyko wystąpienia wykwitów solnych. Nie pomogą tu nawet zawarty tras, specjalne dodatki itp. Temperatury zbliżone do 0˚ mogą spowodować zamarznięcie wody zarobowej, co może doprowadzić do zniszczenia materiału.

Temperatury prowadzenia prac na zewnątrzpomieszczeń wynoszą najczęściej od +5 do + 25˚C, ale niestetyjesień i zima w naszych szerokościach geograficznych to zmiennatemperatura, która krąży wokół 0˚C. Nie wszyscy wiedzą, aletemperatury te nie dotyczą tylko powietrza! Także wbudowanychmateriałów, podłoża oraz wody zarobowej! Temperatury >5˚zapewniają bardzo dobre warunki do wiązania spoiwa hydraulicznegoczyli cementu. Oczywiście możliwe jest prowadzenie prac wtemperaturach <5˚C, ale praca w temperaturach od 0˚C do 5˚Cspowoduje wydłużenie czasu wiązania cementu, a nawet jego brak. Niespowoduje to zniszczenia takiego produktu, właściwości technicznemateriału prawdopodobnie będą zachowane, niestety estetykaprawdopodobnie nie. Praca w niskich temperaturach przy tradycyjnychmateriałach, dodatkowo przy wysokiej wilgotności powietrza powodujezwiększone ryzyko wystąpienia wykwitów solnych. Nie pomogą tu nawetzawarty tras, specjalne dodatki itp. Temperatury zbliżone do 0˚mogą spowodować zamarznięcie wody zarobowej, co może doprowadzić dozniszczenia materiału.

Produkty dyspersyjne takie jak: farby, gotowemasy tynkarskie do prawidłowego wiązania wymagają temperatury>5˚C, ponieważ materiały te wiążą odparowując wodę. Praca wniskich temperaturach i wysokiej wilgotności powietrza spowoduje,że tynk, farba nie wysycha i przy pierwszym większym opadziedeszczu wraz z nim spłynie. Dlatego też należy poczekać nasprzyjające prognozy pogody lub stosować specjalne nagrzewnice,które podwyższą temperaturę do wymaganej, ale jednocześniepodwyższa koszty wykonania takiego systemu.

Ratunkiem na te problemy mogą być specjalneprodukty "zimowe", które umożliwiają prowadzenie prac wtemperaturach od 0˚C do 5˚C i nie są im straszne nocne spadkitemperatur poniżej 0˚C. Pozwalają one spokojnie wykonywać prace wokresie jesienno-zimowym. Takim systemem jest jesienna nowość wofercie KREISEL system TURBO Z-SA. System TURBO Z-SA przeznaczonyjest do termomodernizacji budynków już istniejących zarówno wbudownictwie jedno jak i wielorodzinnym oraz przemysłowym, a takżedo wykonywania ociepleń budynków nowopowstających. Ze względu naspecjalnie opracowane receptury pozwala na wykonywanie pracociepleniowych w obniżonych temperaturach. W skład systemu wchodzą:zimowa zaprawa klejąca LEPSTYR Z 211, zimowa zaprawaklejąco-zbrojąca STYRLEP Z 221, zimowy podkład tynkarski TYNKOLITZ-SA 341, zimowy tynk silikatowy SILIKATYNK Z 021.

Podczas prowadzenia prac tym systememtemperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i wbudowywanego materiałunie może być niższa niż 0*C, temperatura taka musi utrzymywać sięprzez co najmniej 8 godzin, po tym czasie dopuszczalny jest spadektemperatury poniżej zera.
Jako warstwę wykończeniową zastosowano specjalny tynk silikatowySILIKATYNK Z 021. Dzięki procesowi silifikacji tynk ten w sposóbchemiczny łączy się z podłożem mineralnym jakim jest zaprawaSTYRLEP Z 221 co przekłada się na niezwykle trwałe łączeniemiędzywarstwowe. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza w wykonywaniuprac w trudnych warunkach. SILIKATYNK Z 021 produkowany jest nabazie szkła wodnego potasowego. Tynk silikatowy łączy zalety tynkówmineralnych (paroprzepuszczalność) i akrylowych (wysokawytrzymałość mechaniczna) przy jednoczesnym pozbawieniu ich wad(wykwity na tynkach mineralnych, porastanie tynków akrylowych).Zawarte szkło potasowe powoduje podwyższenie pH roztworu do 11,3,dzięki czemu wyprawa ta jest wysoce odporna na działanie alg,glonów, grzybów itp., czyli agresji biologicznej, a także nadziałanie zanieczyszczeń przemysłowych. Tynki te posiadają wysokąparoprzepuszczalność oraz przepuszczalność CO2,porównywalną z tynkami mineralnymi. Tynk dostępny jest w trzechgrubościach ziarna 1,5mm; 2,0mm oraz 3,0mm o fakturach baranka jaki wydrapywanej.

Ale pamiętajmy, że oprócz wysokiej klasymateriałów ważne są podstawowe zasady wykonawcze to znaczy: zwrócićuwagę, żeby nie malować czy tynkować na wilgotnym podłożu (rosa) coczęsto powoduję spływanie farb i tynków oraz różnice kolorystyczne,nie należy wbudowywać materiałów zmrożonych, czy też na mokre lubzamarznięte podłoża. Na koniec pamiętajmy, żeby czytać każdąinstrukcję stosowania oraz sprawdzić czy dany produkt nie mamożliwych specjalnych zaleceń wykonania.
System ociepleń TURBO Z-SA zgodny jest z PN-EN 13499:2005 "Wyrobydo izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemyociepleń (ETICS) ze styropianem.