Tematy miesiąca

Energooszczędna ściana

Jak zbudować dom, w którym zatrzymasz ciepło, by ogrzewanie było efektywniejsze, a codzienna eksploatacja budynku, jeszcze tańsza? Uda się to, jeśli sięgniesz po energooszczędne materiały i technologie.

l1000851.jpg

Jak zbudować dom, w którym zatrzymasz ciepło, by ogrzewanie było efektywniejsze, a codzienna eksploatacja budynku jeszcze tańsza? Uda się to, jeśli sięgniesz po energooszczędne materiały i technologie.

Innowacje na rynku budowlanym podpowiadają jedno: im cieplej budujesz, tym taniej później mieszkasz. To niestety nie chwytliwy tekst marketingowy, ale smutna prawda, kierująca naszą uwagę na drożejące, bo wyczerpujące się źródła energii. To m.in. dlatego co roku pojawiają się  rozwiązania, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez obniżenie jej zużycia. Co ciekawe, nowoczesne technologie poprawiając potencjał energetyczny pozwalają jednocześnie na inne uproszczenia procesu budowlanego. Dzięki temu wznoszenie domu odbywa się szybciej, dokładniej i oszczędniej. Często też w pełni ekologicznie.

Doskonałym tego przykładem jest YTONG ENERGO, materiał całkowicie naturalny, bo wyprodukowany na bazie wapna, piasku i wody, a przy tym niepalny (klasa A1) i odporny na działanie ognia (REI 240). Tym jednak, co wyróżnia go spośród innych dostępnych na rynku produktów, jest jego doskonała izolacyjność cieplna, umożliwiająca powrót do technologii jednowarstwowej.

Powszechne w ostatnich latach dążenie do poprawy parametrów termicznych budynku, wspomagane przez zaostrzające się w tym zakresie normy budowlane, spowodowało, że ściany jednowarstwowe ustąpiły technologiom warstwowym, które choć droższe i bardziej pracochłonne na etapie budowy, miały w przyszłości skuteczniej zapobiegać stratom ciepła z budynku.

Faktycznie przez lata było to jedyne wyjście, jednak nieustający rozwój i postęp umożliwia dziś osiągnięcie podobnej, a może nawet większej efektywności energetycznej,  np. w domach budowanych z bloczków YTONE ENERGO. Te, dostępne w dwóch grubościach: 36,5 i 48 cm, pozwalają wznosić ściany o współczynniku przenikania ciepła nawet na poziomie U=0,19 W/(m2*K). Tym samym wymurowana z nich, nieocieplona niczym ściana jednowarstwowa spełnia normy wyznaczone dla budynków energooszczędnych U ≤0,20 W/m2*K.

Najciekawsze, że energooszczędność idzie w tym przypadku w parze z racjonalizacją kosztów budowy. Wybór dokładnie zwymiarowanych dużych bloczków YTONG ENERGO oznacza w technologii ściany jednowarstwowej szybkie tempo budowy i precyzję wykonania. Oszczędności dostrzec można nie tylko kalkulując koszt robocizny, ale nawet zaprawy murarskiej, której potrzeba zaledwie 5-7 l/m2. Uwzględnić jednak trzeba i fakt, że cienkie spoinowanie (1-3 mm) oraz brak spoin pionowych, dzięki łączeniom bloczków w systemie pióro-wpust, eliminuje występowanie mostków termicznych. Tych można całkowicie niemal uniknąć dzięki zastosowaniu gotowych rozwiązań systemowych: nadproży, kształtek U czy elementów docieplenia wieńca.

W ten oto sposób budowa domu w oparciu o YTONG ENERGO pozwala niemal 3-krotnie skrócić czas realizacji inwestycji, a przy okazji osiągnąć oszczędności nie tylko na etapie budowy, ale i późniejszej eksploatacji budynku, poprzez zwiększenie jego efektywności energetycznej, a tym samym zmniejszenie kosztów jego ogrzewania.

www.ytong-silka.pl

www.budowane.pl