Tematy miesiąca

Farby KABE – Farby, które zmieniają oblicze wnętrza

Bogaty asortyment farb do malowania i renowacji wnętrz sprawia, że wielu Klientów ma kłopot z wyborem odpowiedniego produktu. Warunki eksploatacji pomieszczenia i rodzaj podłoża oraz sposób wykonania powłoki malarskiej, mają istotny wpływ na jej trwałość i estetykę. Dlatego też, proponujemy Państwu specjalnie dobraną gamę produktów, z przeznaczeniem do konkretnych pomieszczeń i podłoży. Firma Farby KABE poleca produkty sprawdzone przez profesjonalistów.

kabe1.jpg

Bogaty asortyment farb do malowania i renowacjiwnętrz sprawia, że wielu Klientów ma kłopot z wyborem odpowiedniegoproduktu. Warunki eksploatacji pomieszczenia i rodzaj podłoża orazsposób wykonania powłoki malarskiej mają istotny wpływ na jejtrwałość i estetykę. Dlatego też, proponujemy Państwu specjalniedobraną gamę produktów z przeznaczeniem do konkretnych pomieszczeńi podłoży. Firma Farby KABE poleca produkty sprawdzone przezprofesjonalistów.

Jakość i krycie - bez 2 zdań

W przypadku samodzielnego wykonywania powłokmalarskich, gdy czas oraz jakość powłoki przy 1-krotnym nanoszeniumają dla nas znaczenie, polecamy użycie dyspersyjnej farbyMONOLUX.

Farba ta służy do wykonywania barwnych,dekoracyjnych powłok malarskich o najwyższym standardziewykończenia i przyjemnej matowej optyce. Szczególnie jest polecanado malowania ścian i sufitów o gładkiej powierzchni wpomieszczeniach "suchych" (jak np.: salon, sypialnia, przedpokójoraz sale konferencyjne i pomieszczenia biurowe). Dziękizwiększonej sile krycia wystarcza 1-krotne malowanie, a niekapiącakonsystencja pozwala na znaczną oszczędność czasu i ograniczenienakładów pracy. Farba ta znajduje zastosowanie na wszelkichtypowych podłożach mineralnych, jak np: tynki cementowe,cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz płytygipsowo-kartonowe, jaki i pokrytych dobrze związaną powłokąmalarską. Tworzy gładkie powłoki o wysokiej odporności na zmywaniei szorowanie. Farba MONOLUX dostępna jest w szerokiej paleciekolorów wg wzornika KABE (paleta kolorów COLORATO 120) NCS lubdostarczonego wzoru.

Wytrzymałość - bez kompromisów

Ściany w pomieszczeniach "mokrych" takich jakkuchnia czy łazienka narażone są na bezpośrednie działanie wody ipary wodnej. Dlatego do malowania takich powierzchni zalecamywysokiej jakości farbę lateksową AKRYLATEX W, która tworzyelastyczną i szczelną powłokę skutecznie zabezpieczającą podłożeprzed wnikaniem wody. Farba ta posiada wyjątkową odporność nazmywanie, szorowanie oraz działanie środków myjących i czyszczącychużywanych w gospodarstwach domowych. Dzięki tym właściwościom jestszczególnie polecana do malowania ścian w pomieszczeniach o dużymnatężeniu ruchu m. in. na korytarzach, klatkach schodowych. Farbalateksowa przeznaczona jest do stosowania zarówno na podłożachmineralnych, jak i pokrytych wcześniej powłoką, wyprawą na bazietworzyw sztucznych. Może być z powodzeniem używana do malowaniapowierzchni pokrytych tapetami z włókien szklanych. Farba AKRYLATEXW dostępna jest w 2 odmianach - jako matowa lub półmatowa wszerokiej palecie kolorów wg wzornika KABE (paleta kolorów COLORATO120), NCS lub dostarczonego wzoru.

Paroprzepuszczalność - bez barier

Wyjątkowym produktem do malowania podłożymineralnych jest dyspersyjno-krzemianowa farba AQUATEX, któratworzy mikroporowatą powłokę umożliwiającą swobodne "oddychanie"ścian. Charakteryzuje się tym, że nie zmienia właściwościretencyjnych podłoża, a ściany w sposób naturalny przyjmują ioddają wilgoć, dzięki czemu zmniejsza się ilość wilgoci wpowietrzu. Polecamy ją szczególnie do malowania górnych powierzchniścian i sufitów w pomieszczeniach "mokrych", takich jak: kuchnie,łazienki i pralnie, oraz do pierwotnego malowania podłożymineralnych w budynkach nowych, jeszcze całkowicieniewyschniętych.

Kreatywność - bez ograniczeń

Do nadawania wnętrzom wyjątkowego i ozdobnegocharakteru polecamy specjalne materiały umożliwiające swobodnekształtowanie efektów dekoracyjnych. Takim szczególnym,"kreatywnym" produktem jest dyspersyjna farba - LAZUR W, którapozwala na łatwe wykonanie lazurowanych, nie w pełni kryjącychpowłok malarskich. Dyspersyjno-krzemianowa farba AQUATEX nadajemalowanym powierzchniom szlachetny, matowy wygląd i zapewniadługotrwały efekt dekoracyjny. Przeznaczona jest na podłożamineralne, jak np: beton, tynki wapienne, wapienno-cementowe,cementowe i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe, jak i pokrytedobrze związaną powłoką malarską. Nowo wykonane podłoża mineralneprzed nanoszeniem farby nie wymagają gruntowania czy białkowania.Farba dostępna jest w kolorze białym i w kolorach pastelowych wgwzornika KABE (paleta kolorów COLORATO 120).

Farba ta pozwala na nieograniczone możliwościkształtowania indywidualnego wystroju, dopasowanego kolorystyką istylem do konkretnego wnętrza. Umożliwia wykonanie powłok zróżnorodnymi efektami malarskimi inspirowanymi wyobraźnią iumiejętnościami dekoratora. Poprzez odpowiednią kompozycję kolorufarby oraz techniki aplikacji można uzyskać niepowtarzalny,oryginalny wygląd i długotrwały efekt dekoracyjny. Szczególniewyrafinowane efekty dekoracyjne powstają na podłożach chropowatycho atrakcyjnej fakturze jak np. na tynk cienkowarstwowy o fakturzegładkiej lub modelowanej. Oferujemy farbę LAZUR W w kilkudziesięciuodcieniach kolorystycznych wg kolekcji KABE (kolekcja Farby LAZURW).