Tematy miesiąca

Gładź gipsowa Knauf UNIGLATT- NOWOŚĆ

Na rynku pojawi się w październiku nowa gładź gipsowa Knauf UNIGLATT, sucha mieszanka na bazie gipsu syntetycznego z dodatkiem środków modyfikujących. UNIGLATT jest łatwy w obróbce z uwagi na elastyczność, wydłużony czas wiązania oraz dobrą przyczepność.

Może być stosowany do wygładzania rozmaitychpowierzchni: tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych, ścian zgładkiego betonu prefabrykowanego oraz do szpachlowaniacało-powierzchniowego ścian wykonanych z płytgipsowo-kartonowych.

Przed przystąpieniem do nakładania UNIGLATT'unależy przygotować podłoże. Powinno ono być suche i czyste. Zalecasię zastosowanie środka gruntującego Tiefengrund w przypadku tynkówgipsowych i płyt gipsowo-kartonowych lub Betokontakt w przypadkubetonu. Tynki cementowe i cementowo-wapienne nie wymagajągruntowania.

Przygotowanie produktu jest bardzo proste.Mieszankę wsypujemy powoli do wody (ok. 11 l na 20 kg), odczekujemy3-5 minut, a następnie mieszamy mieszadłem wolnoobrotowym aż douzyskania jednorodnej masy o konsystencji gęstej śmietany. Takprzygotowany produkt należy zużyć w ciągu około 60 minut. Zaprawęnaciąga się równomiernie za pomocą nierdzewnej pacy na grubość do 3mm, silnie dociskając do podłoża. Po całkowitym wyschnięciu zaprawypo około 24 godzinach od jej nałożenia przystępujemy do nakładanianastępnej warstwy. Powierzchnie wyrównane przy pomocy UNIGLATT'uszlifujemy po całkowitym wyschnięciu ostatniej warstwy.
Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia iprzeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzaniepomieszczeń.