Tematy miesiąca

H+H MB/MA - rozwiązanie dla profesjonalistów

H+H MB/MA to kompletny system wznoszenia ścianek działowych w skład, którego wchodzą bloczki H+H MB (bloczki w tolerancji wymiarowej TLMB), bloczki H+H MA (bloczki w tolerancji wymiarowej TLMA) oraz niezbrojone H+H MN (nadproża do ścian nienośnych). Bloczki H+H MB/MA i nadproże H+H MN wykonane są z betonu komórkowego odmiany PP4/0,55.

multi_d.jpg

H+H MB/MA to kompletny system wznoszenia ścianek działowych w skład, którego wchodzą bloczki H+H MB (bloczki w tolerancji wymiarowej TLMB), bloczki H+H MA (bloczki w tolerancji wymiarowej TLMA) oraz niezbrojone H+H MN (nadproża do ścian nienośnych). Bloczki H+H MB/MA i nadproże H+H MN wykonane są z betonu komórkowego odmiany PP4/0,55.

System H+H MB/MA to lekka i bardzowytrzymała alternatywa dla ścian działowych wykonanych z:

·        płyt kartonowo-gipsowych,

·        cegły ceramicznej,

·        ciężkiej cegły silikatowej.

Jedną znajważniejszych cech ścian działowych jest ich ciężar przekazywany na strop.Ściany działowe wykonane w systemie H+H MB/MA to krok milowy w kierunkuzmniejszenia obciążeń stropów i odciążenia konstrukcji budynku. Do wykonaniaściany o powierzchni 1m2 o grubości 115 mm zużywa się tylko 4,2szt. bloczków H+H MB, a ciężar 1m2 takiej ściany wynosi zaledwie 62,2 kg. W przypadku ścianz pustaka ceramicznego o grubości 120 mm na wykonanie 1m2 ścianypotrzeba 8,4 szt., a cegły silikatowej o grubości 120 mm aż 18 szt.. Ciężar 1m2ściany wymurowanej z ceramiki wynosi 92 kg, a 1m2 ściany wykonanej zcegły silikatowej to aż 162 kg.

Zalety:

· zużycie 4,2 szt. bloczków na 1 m2ścianyzapewnia najmniejszą pracochłonność ze wszystkich dostępnych materiałówściennych na rynku,

· doskonała izolacyjność akustyczna,

· możliwość wykonywania skomplikowanych kształtówi dowolnej aranżacji wnętrz, szczególnie dużych, otwartych pomieszczeńbiurowych,

· najwyższa odporność ogniowa (klasa A1),

· możliwość wykonania nadproży z zastosowaniem H+HMN,

· korzystny mikroklimat w pomieszczeniu związany zmigracją wilgoci,

· duże wymiary elementów gwarantują szybki postępprac murarskich,

· oszczędność czasu i pieniędzy.

Produkt ijego zastosowanie

H+H MB/MA są elementamibudowlanymi wykonanymi z betonu komórkowego, przeznaczonymi do wznoszeniaścianek działowych. Elementy te odpowiadają normie PN-EN 771-4:2012 oraz sąłączone cienkowarstwową zaprawą H+H. Nieskomplikowana obróbka i łatwośćzastosowania pozwala osiągnąćzamierzone efekty wykonania. Duża dokładność wymiarowa pozwala stosowaćodpowiednio cienkie warstwy wykończenia. H+H MN tonadproża niezbrojone wykonane z betonu komórkowego, które odpowiadają normiePN-EN 771-4:2012. Używane SA do wykonywania nadproży w ścianach nienośnych.Dzięki szerokiej gamie grubości można z nich wykonywać nadproża o różnychgrubościach od 50 do 120 mm.