Tematy miesiąca

H+H Thermostein – ciepły dom dla Ciebie

Coraz więcej mówi się o budownictwie pasywnym, energooszczędnym, czy niskoenergetycznym. Związane jest to z tym, że w 2009 r. Polska wdrożyła postanowienia Dyrektywy 2002/91/WE z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Tak naprawdę jednak to przecież nie wymogi prawne stanowią o rosnącym zainteresowaniu budownictwem energooszczędnym. Powodów jest wiele. Z pewnością jednym z priorytetowych czynników popularności domów energooszczędnych są finanse. Mniej strat energii to przecież zmniejszenie obciążenia budżetu domowego opłatami za energię cieplną i elektryczną. Osoby myślące perspektywicznie wiedzą, że użycie odpowiednich materiałów i technologii w budownictwie skutkuje przedłużeniem życia budynku. Dzięki podniesieniu standardu izolacyjności i ogrzewania poprawia się mikroklimat środowiska domowego co wpływa korzystnie na zdrowie domowników. W uproszczeniu dom energooszczędny to taki, który zużywa 2-3 krotnie mniej energii do ogrzewania niż budynek typowy. Zapotrzebowanie na ciepło w domach standardowych spełniających współczesne normy wyrażane tzw. współczynnikiem sezonowego zapotrzebowania na ciepło wynosi EA średnio 120 kWh/m²rok. Jeśli chodzi o domy energooszczędne to już: 15–70 kWh/m²rok. Na szczególną uwagę zasługują domy pasywne. Dom pasywny to taki budynek, którego zapotrzebowanie energetyczne spada do poziomu 15 kWh energii na 1 m² powierzchni użytkowej na rok.

hh090.jpg

Coraz więcej mówi się o budownictwie pasywnym,energooszczędnym czy niskoenergetycznym. Związane jest to z tym, żew 2009 r. Polska wdrożyła postanowienia Dyrektywy 2002/91/WE z 16grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.Tak naprawdę jednak to przecież nie wymogi prawne stanowią orosnącym zainteresowaniu budownictwem energooszczędnym. Powodówjest wiele. Z pewnością jednym z priorytetowych czynnikówpopularności domów energooszczędnych są finanse. Mniej stratenergii to przecież zmniejszenie obciążenia budżetu domowegoopłatami za energię cieplną i elektryczną. Osoby myśląceperspektywicznie wiedzą, że użycie odpowiednich materiałów itechnologii w budownictwie skutkuje przedłużeniem życia budynku.Dzięki podniesieniu standardu izolacyjności i ogrzewania poprawiasię mikroklimat środowiska domowego co wpływa korzystnie na zdrowiedomowników. W uproszczeniu dom energooszczędny to taki, któryzużywa 2-3 krotnie mniej energii do ogrzewania niż budynek typowy.Zapotrzebowanie na ciepło w domach standardowych spełniającychwspółczesne normy wyrażane tzw. współczynnikiem sezonowegozapotrzebowania na ciepło wynosi EA średnio 120 kWh/m²rok. Jeślichodzi o domy energooszczędne to już: 15-70 kWh/m²rok. Naszczególną uwagę zasługują domy pasywne. Dom pasywny to takibudynek, którego zapotrzebowanie energetyczne spada do poziomu 15kWh energii na 1 m² powierzchni użytkowej na rok.

Pierwszym krokiem po wyborze projektu jestpytanie, jaki materiał zastosować?

Obniżenie strat ciepła przez przenikanie można uzyskać, stosującmateriały o odpowiednio niskiej wartości współczynnika przenikaniaciepła przegród zewnętrznych. Najbardziej ekonomicznie racjonalnejest stosowanie w przegrodach odpowiednio grubych warstw murów orazlekkich materiałów izolacji cieplnej. Stąd zaleca się budowanieścian zewnętrznych warstwowych o dwu- lub trzech warstwach. H+HPolska oferuje swoim klientom beton komórkowy, który jestmateriałem o najlepszych parametrach izolacyjności cieplnej. W roku2010 firma H+H wprowadziła na rynek materiałów budowlanych bloczkize zintegrowaną warstwą izolacji cieplnej H+H Thermostein. Bloczkite umożliwiają wznoszenie ścian o współczynnikuU=0,16W/m2K bez konieczności wykonywania dodatkowejwarstwy izolacji cieplnej, która podnosi koszty wykonania muru.Wartość współczynnika U=0,16W/m2K jest nieosiągalnaprzez innych producentów materiałów ściennych na rynkupolskim.

H+H Thermostein - co to takiego?

H+H Thermostein to jedyny na polskim rynku bloczek ze zintegrowanąwarstwą izolacji cieplnej, umożliwiający wznoszenie ścianzewnętrznych o współczynniku U=0,16 W/m2K. Stosowaniebloczków nie wymaga wykonywania dodatkowej warstwy izolacjicieplnej, a ściana wykonana z tego materiału spełnia wszystkiewymagania dotyczące wytrzymałości, ognioodporności orazizolacyjności cieplnej stawiane przegrodom budowlanym.

Jakie są zalety stosowania bloczków H+H Thermostein?
1. Doskonałe parametry termoizolacyjne:
• najniższa na rynku wartość współczynnika U=0,16W/m2K,
• zbliżenie do standardów pasywności,
• najwyższa izolacyjność cieplna ze ścian z pojedynczych elementówo tej grubości.
2. Łatwość i szybkość wznoszenia ścian:
• wykonanie 1 m2 ściany to czas ok. 1 godziny; jest toczas 4 razy krótszy niż przy tradycyjnym rozwiązaniu mur +docieplenie;
• brak klejenia i kołkowania warstwy docieplającej,
• minimalizacja popełnienia błędów wykonawczych - dziękizastosowaniu trzech warstw w jednym elemencie,
• łatwość ułożenia instalacji np. elektrycznych w bruzdachpodtynkowych zarówno w wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronieściany.
3. Wyjątkowo korzystne parametry techniczne muru:
• zwiększona izolacyjność akustyczna,
• najwyższa klasa dokładności wymiaru,
• większa odporność na uszkodzenia mechaniczne - materiał podatnyna uszkodzenia jest ukryty w środku ściany,
• izolacja cieplna zabezpieczona jest przed ogniem, gryzoniami,warunkami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi podczasbudowy, jak i w trakcie eksploatacji budynku.
4. Możliwość dowolnego kształtowania kolorystyki elewacji (wprzeciwieństwie do ściany szczelinowej z osłoną zklinkieru).