Tematy miesiąca

Hydroizolacja pomieszczeń mokrych

W każdej łazience są miejsca bardziej i mniej narażone na bezpośredni kontakt z wodą, które trzeba koniecznie zabezpieczyć szczelną izolacją. Nazywa się je strefami mokrymi. Są to przede wszystkim podłoga i cokół oraz otoczenie natrysku, wanny czy umywalki. Pozostałe powierzchnie, to strefa wilgotna.

Do izolacji przeciwwilgociowych stref nienarażonych na częste zalewanie, używa się najczęściej gotowychpreparatów, takich jak: IZOHAN ekofolia - półpłynna foliaizolacyjna. Jako właściwa, bardzo elastyczna powłokahydroizolacyjna daje gwarancję pełnego powierzchniowegouszczelnienia pomieszczeń o dużej intensywności zawilgocenia jużprzy grubości warstwy ok. 0,8 mm (zużycie 0,7 kg/m2). IZOHANekofolia charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do różnegorodzaju podłoży (tynki, płyty gipsowo-kartonowe, beton itp.). Samastanowi też bardzo dobre podłoże pod zaprawy klejowe do okładzinceramicznych.

Na podłoże zagruntowane IZOHAN ekogruntem 2002lub IZOHAN ekogruntem - w przypadku bardzo chłonnych i/lub pylącychpodłoży IZOHAN ekofolię nanosimy za pomocą pędzla lub wałkamalarskiego. Izolację aplikujemy na podłoże w dwóch operacjachroboczych, najlepiej pierwszą warstwę nanosić w płaszczyźniepionowej, drugą zaś w poziomej. Odstęp pomiędzy nanoszonymiwarstwami powinien wynosić około 4 godziny. Nałożenie dwóch warstwproduktu daje pełną izolację, która przepuszcza powietrze, ale nieprzepuszcza wody i wilgoci.

Na połączeniach ściana/posadzka, szczególniewtedy gdy łączymy powierzchnie odkształcalne z nieodkształcalnymioraz w miejscach przejść rur wskazane jest, wtopienie IZOHAN taśmyuszczelniającej. Miejsca przy kratkach ściekowych i przyprzejściach rur zabezpieczamy wtapiając w hydroizolację IZOHANmanszety ścienne (125 x 125 mm) i IZOHAN manszety podłogowe (425 x425 mm).

W związku z tym, że hydroizolacja jestelastyczna, zaprawa klejowa też powinna charakteryzować sięelastycznością. Firma IZOHAN poleca IZOHAN renobud C-502 - zaprawęklejową o wysokich parametrach należącą do klasy C2T. Po całkowitymwyschnięciu kleju (zwykle 24 godziny) można przystąpić dowypełniania szczelin masą fugową, np. IZOHAN renobud C-503 (fuga od5 do 15 mm) lub IZOHAN renobud C-504 ( od 0 do 6mm). W łazienkachużytku publicznego płytki na posadzce zalewanej wodą (patrz strefamokra przy prysznicu) zaleca się fugować fugą epoksydową IZOHANepoxy C-505 (RG).

Jeśli przy prysznicu nie ma zamontowanegobrodzika, a woda leje się bezpośrednio na posadzkę, zamiast IZOHANekofolii, do hydroizolacji posadzki należy użyć IZOHAN ekofolięwysokociśnieniową 2-składnikową - mineralną mikrozaprawęuszczelniającą, aplikując preparat na grubość 2 mm. IZOHAN ekofolięwysokociśnieniową 2-składnikową można nanosić za pomocą pędzla lubszpachli. Pierwszą, możliwie jak najcieńszą (!) warstwę nanosi sięw celu zamknięcia porów w podłożu pędzlem, wcierając w podłoże. Ponaniesieniu należy odczekać ok. 3-4 godz., aby warstwa wyschła.Również między drugą i ewentualną trzecią warstwą należy zachowaćodstęp czasu wynoszący 4 godz.
Po około 12 godzinach od wykonania izolacji wewnętrznej możnaprzystąpić do układania płytek ceramicznych (dla ekofolii 2 -skł.po ok. 24 godz.).

IZOHAN ekofolia:
 wydajna (przy 2 warstwach maksymalne zużycie wynosi 0,8kg/m2)
 tworzy bezspoinową powłokę o wysokich właściwościachizolacyjnych
 ma dobrą przyczepność do wszelkich podłoży stosowanych wpomieszczeniach mokrych (przyczepność folii do płyt G-K przekraczawytrzymałość podłoża)
 jest bardzo elastyczna (510% wydłużenia względnego)
 jest wodoszczelna (nieprzesiąkliwa dla wody pod ciśnieniem 0,5MPa)
 umożliwia odparowanie wody z zawilgoconej konstrukcji
 tworzy doskonały podkład izolacyjny pod płytki ceramiczne

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŁAZIENKI

1. Płyta żelbetowa stropowa
2. IZOHAN renobud R-102 warstwa sczepna
3. IZOHAN renobud P-401 nadlweka niwelująca
4. Izolacja termiczna lub akustyczna
5. Folia PE 0,2 mm
6. Elastyczna wkładka dystansowa
7. Szlichta betonowa lub posadzka IZOHAN renobud P-402
8. IZOHAN taśma uszczelniająca
9. IZOHAN ekogrunt
10. IZOHAN ekofolia
11. IZOHAN sznur dylatacyjny
12. IZOHAN renobud C-501 elastyczna zaprawa klejowa
13. Płytka ceramiczna
14. IZOHAN renobud C-504 fuga elastyczna
15. IZOHAN renobud S-201 akrylowy uszczelniacz miejsc narażonych naintensywny kontakt z wodą