Tematy miesiąca

Instrukcja układania i konserwacji wykładziny

W artykule przestawiamy podstawowe zasady mocowania wykładzin podłogowych i ich konserwacji.

wykladzina.jpg

Przygotowanie podłoża

Od stanu podłoża i sposobu jego przygotowania, wdużej mierze zależy trwałość i estetyka podłogi. Powierzchnia, naktórej ma być ułożona wykładzina, musi być równa, pozioma, bezpęknięć, nie pyląca, sucha, czysta oraz wytrzymała i odporna nanaciski, podczas eksploatacji. W przypadku układania wykładzin nanierównym podłożu betonowym, w celu wyrównania powierzchni orazusunięcia ewentualnych innych uszkodzeń, np. pęknięć, koniecznejest zastosowanie masy samopoziomującej, przeznaczonej dostosowania pod wykładziny elastyczne. W przypadku układaniawykładzin na podłożu, na którym znajdują się warstwy starej farby,lepiku, asfaltu, środków impregnujących, tłuszczy, olejów, smaru,itp. w celu uniknięcia przebarwienia, należy je bezwzględnie usunąćoraz podłoże, przed montażem, zagruntować specjalnie do tegoprzeznaczonymi środkami.

Klejenie

Warunki klimatyczne do instalacji elastycznych wykładzinpodłogowych to:
a. temperatura podłoża 15 - 22 C
b. temperatura powietrza 17- 25 C
c. względna wilgotność powietrza max 75 % ( warunki idealne to 55%)

Aby zachować wysoką jakość wykładzin oraz jejdługotrwałą żywotność, należy przykleić ją na całej powierzchniklejami specjalnie do tego celu przeznaczonymi. Do klejeniawykładziny na podłożu, używamy klejów dyspersyjnych, a w przypadkucokołów, używamy kleju kontaktowego..

Przy pomieszczeniach małych, takich jak łazienka lub ubikacja,dopasowaną wykładzinę najlepiej zdjąć, nanieść klej ząbkowanąszpachelką, odczekać aż przeschnie, zgodnie z zaleceniem producentakleju, i cały arkusz położyć ponownie, zaczynając od najdłuższegoboku - sprawdzając czy dobrze pasuje do ścian i innych elementówstałych.
W dużych pomieszczeniach, konieczne jest klejenie etapami,zwłaszcza przy łączeniu dwóch arkuszy wykładziny. W tym celu, nadwóch sąsiadujących ze sobą częściach, układamy obciążniki(uniemożliwią przesuwanie się arkuszy). Odwijamy połówki arkuszy nadrugą stronę, odkrywając w ten sposób około połowępomieszczenia.
Na odsłoniętą część podłoża, nanosimy odpowiedni klej, za pomocąząbkowanej szpachelki. Warstwa kleju, powinna być równa, bezzgrubień. Staramy się pokryć całą powierzchnię. W zależności odtemperatury i rodzaju kleju, odczekujemy 10-20 minut. Po tymczasie, odwinięte części arkuszy, odwracamy z powrotem na miejsce irównomiernie dociskamy do podłoża - w kierunku od środka dozewnątrz. Następnie dociskamy, wzdłuż linii łączenia arkuszy i przybrzegach.
Ściągamy obciążenie i w analogiczny sposób przystępujemy doprzyklejania pozostałej części wykładziny.

Pielęgnacja

Przed rozpoczęciem użytkowania nowo położonej wykładziny PVC,należy zmyć ją ciepłą wodą, z dodatkiem niewielkiej ilościłagodnego detergentu i wytrzeć do sucha. Następnie, pokryćwykładzinę odpowiednim środkiem konserwującym. Ułatwia toczyszczenie oraz dodatkowo zabezpiecza ją przed nadmiernymścieraniem.
Do pielęgnacji wykładzin PCV nigdy nie należy stosować ściernychśrodków czyszczących. Każda wykładzina wymaga czyszczeniagruntownego, zakonserwowania, mycia bieżącego oraz zabezpieczeniaprzed uszkodzeniami mechanicznymi.
Mycie gruntowne - należy rozprowadzić środek czyszczący z wodą ipozostawić na kilka minut, aż chemia zacznie działać. Następniewyszorować, zebrać brud, przepłukać wykładzinę czystą wodą ipozostawić do wyschnięcia.
Konserwacja - na przygotowaną powierzchnię, nanieść 1-2 warstwyśrodka do konserwacji wykładzin PCW.
Mycie bieżące - podłogę zamieść, a następnie, należy umyć wodą, zdodatkiem środka czyszczącego, przeznaczonego do wykładzin PCW, anastępie zebrać brud.

Środki ostrożności

• gumowe spody wycieraczek i dywanów, podkładkipod meble, itp. detale wykonane z gumy, pewne rodzaje gumowychpodeszew, maty na podłożu winylowym oraz inna wykładzina, mogąpowodować trwałe przebarwienie wykładziny, nie jest to wadaprodukcyjna wyrobu
• wykładzina nie jest odporna na działanie rozpuszczalników, np.aceton, octan etylu, octan butylu, cykloheksanon; należy je usuwaćnatychmiast po rozlaniu na powierzchni;
• wykładzina nie jest odporna na działanie takich środkówplamiących jak: pasta do butów, smoła, rdza, farba do włosów;należy je usuwać natychmiast;
• należy unikać gromadzenia się brudu, piasku i pyłu na powierzchniwykładziny, mogących powodować widoczne zarysowania i zmatowieniapowierzchni; zaleca się stosowanie ciągów czyszczących
• ostre nogi lodówek, pralek, stołów, foteli mogące powodowaćwgnioty, rozdarcia i zarysowania powierzchni należy zabezpieczaćpodkładkami, najlepiej filcowymi;
• należy unikać przeciągania ciężkich przedmiotów o ostrychkrawędziach, może to być powodem rozdarć wykładziny lub powstaniatrwałych uszkodzeń mechanicznych;

Materiały udostępnione przez firmę