Tematy miesiąca

Jak wykonać ocieplenie poddasza przy użyciu wełny Superglass?

Wełna szklana, ze względu na swoje właściwości, stała się najpopularniejszym materiałem izolacyjnym dla dachów skośnych. Wełna jest materiałem niepalnym, stabilnym wymiarowo, dźwiękochłonnym, odpornym na korozję biologiczną oraz posiada najważniejszą cechę - jest doskonałym izolatorem cieplnym.

rolka1.png

Wełna szklana ze względu na swojewłaściwości stała się najpopularniejszym materiałem izolacyjnym dachów skośnych.  Wełna jest materiałem niepalnym, stabilnymwymiarowo, dźwiękochłonnym, odpornym na korozję biologiczną oraz posiadanajważniejszą cechę, jest doskonałym izolatorem cieplnym.

Ocieplenie poddasza jestniezwykle ważną kwestią w czasie  budowydomu, ponieważ przez źle zaizolowany i ocieplony dach możemy tracić nawet 25%ciepła. Poza tym źle wykonana izolacja może spowodować  zawilgocenie i zagrzybienie poddasza orazdrewnianej konstrukcji dachu.

Aby uzyskać  odpowiednią izolacyjność przegrody dachowejnależy zastosować odpowiednią ilość wełny. Domy spełniające aktualne wymagania prawne  (warunki techniczne podane w Dz. U. 75/2002,poz.690) mogą mieć minimalny opór cieplny na poziomie  R=3,3. Przy zastosowaniu ocieplenia ogrubości 15 cm i współczynniku przenikalności cieplnej lambda 0,039 uzyskamyopór cieplny wełny R=3,85 z tym, że po uwzględnieniu mostków cieplnych dachuopór całej przegrody będzie niższy. Domy wznoszone według tradycyjnych normbudownictwa cechują się zapotrzebowaniem energii na poziomie od 90 do 120kWh/(m2/rok).

Wzrost kosztów paliwa służącegodo ogrzewania budynków powoduje, ze coraz bardziej zwraca się uwagę na dobreocieplenie całego domu a w szczególności poddasza.  Stale zwiększa się zainteresowanie wznoszeniadomów energooszczędnych, gdzie zapotrzebowanie na energię wynosi od 30 do  70 kWh/(m2/rok). W tym przypadku niezbędnawartość oporu R nie może być mniejsza niż 6. Taką wartość uzyskamy stosując wełnęgrubości 25 cm lambda 0,039, wtedy R=6,41. Przy takiej samej grubości wełny owspółczynniku  lambda 0035 R=7,14. Dla najbardziej wymagających klientów są takżeprojektowane domy pasywne gdzie zapotrzebowanie na energię wynosi 15kWh/m²/rok. W tym przypadku poza spełnieniem wielu innych wymagań grubośćzastosowanej wełny na poddaszu powinna wynosić ok. 30-35cm. I tak stosując 35cmwełny lambda 0,039 R=8,98 natomiast przy lambdzie 0035 R wynosi 10.

Jak prawidłowo wykonać izolacjędachu?

Każda powierzchnia dachowa wymagawentylacji, zarówno w jej dolnej, jak i górnej części. Przy okapie szczelinywentylacyjne powinny mieć co najmniej 25mm, a przy kalenicy powinny  mieć 5mm z obu stron kalenicy. Brak szczelinymoże spowodować skraplanie się pary wodnej i problemy z wilgocią.

Wełna powinna być układanadwuwarstwowo tak alby zniwelować mostki cieplne. Pierwsza warstwa układanamiędzy krokwiami ma grubość ok. 15 cm., w zależności grubości krokwi. Przy czymjeśli jest stosowana membrana paroprzepuszczalna można ułożyć taką grubośćwełny jaką grubość ma krokiew. Przy pełnym deskowaniu należy bezwzględniezachować dylatację o grubości ok. 2-5cm w zależności od długości, nachylenia istopnia skomplikowania dachu. Należy dokładnie zmierzyć odległość międzykrokwiami i przyciąć wełnę tak, aby odcinki wełny były szersze o ok 2-3 cm niżodległość między krokwiami.  Drugąwarstwę należy układać w poprzek pierwszej warstwy ocieplenia. Jeśli okaże sięto niezbędne, aby  zwiększyć powierzchniępotrzebną do ułożenia wełny można przybić drewniane łaty do wewnętrznej stronykrokwi nad danym obszarem lub obniżyć mocowanie wieszaków służących domocowania profili metalowych do których później przykręcane będą płytykartonowo-gipsowe. Ze względów bezpieczeństwa najlepiej jeśli są to płytyognioodporne.

Ważne jest, aby „nie upychać”wełny, ponieważ może to spowodować niepoprawną wentylację dachu. Lepszymrozwiązaniem jest zastosowanie wełny o niższym współczynniku przewodzenia ciepła,a grubości dostosowanej do wysokości krokwi.

Uwaga! Im mniejsza wartość współczynnikaprzewodzenia ciepła, tym lepsza wartość izolacyjności.

Zbyt duża ilość wełny możerównież doprowadzić do wybrzuszania się płyty gipsowo-kartonowej.

Przed przykręceniem płytgipsowo-kartonowych należy całe ocieplane poddasze zabezpieczyć foliąparoizolacyjną, tak aby wilgoć która powstaje wewnątrz pomieszczeń nieprzedostawała się do wełny. Pamiętać należy,  aby zastosować ciągłą warstwę paroizolacji,żeby zminimalizować ilość pary wodnej, jaka będzie przechodziła przez sufit iściany boczne. Aby uniknąć nieszczelności najbezpieczniej jest kleić folię nakażdym łączeniu.