Tematy miesiąca

Jaka wylewka na ogrzewanie podłogowe?

Budując dom lub wykańczając mieszkanie, coraz częściej decydujemy się na ogrze­wanie podłogowe. Rezygnując z grzejników, zyskujemy dodatkową przestrzeń i większą swobodę w aranżacji wnętrz. Ogrzewanie podłogowe musi jednak przede wszystkim spełniać swoją podstawową funkcję. Stąd tak bardzo ważna jest decyzja o wyborze takiej posadzki, która nie będzie izolować ciepła

Wylewki anhydrytowe KNAUF

Budując dom lub wykańczając mieszkanie, coraz częściejdecydujemy się na ogrze­wanie podłogowe. Rezygnując z grzejników,zyskujemy dodatkową przestrzeń i większą swobodę w aranżacjiwnętrz. Ogrzewanie podłogowe musi jednak przede wszystkim spełniaćswoją podstawową funkcję. Stąd tak bardzo ważna jest decyzja owyborze takiej posadzki, która nie będzie izolować ciepłaoddawanego przez gąszcz rur grzewczych, ale przewodzić je i oddawaćdo pomieszczenia.

Oszczędność energii

Optymalnym uzupełnieniem podłogowych systemów grzewczych sąanhydrytowe wy­lewki samopoziomujące Knauf. Charaktery­zuje jewysoki współczynnik przenikania ciepła {Xz = 1,66 - 1,87 W/mk),który ma bezpośredni wpływ na szybki i łatwy prze­pływ ciepła,wytwarzanego przez instalacje ogrzewania podłogowego, dopomieszcze­nia. Także płynna konsystencja wylewki bez pęcherzypowietrza, ułatwia przenikanie ciepła. W sumie wysoki współczynnikprze­nikania oraz powierzchnia bez pęcherzy po­wietrznych skracająokres nagrzewania po­mieszczenia o połowę w porównaniu do wylewekcementowych, co w oczywisty sposób przekłada się na wymiernąoszczęd­ność energii.

Do stosowania także na drewnianych stropach

Technologia wykonania wylewek anhydry­towych wymaga minimalnejotuliny rur grzejnych (zaledwie 35 mm), co daje nie­wielkiwspółczynnik oporu przewodzenia ciepła, a także mniejszy ciężarwylewki. To z kolei sprawia, że wylewki te można sto­sować także nadrewnianych stropach.

Oszczędność kleju i czasu

Płynna konsystencja wylewek anhydryto­wych Knauf nadaje imnaturalne właś­ciwości samopoziomujące, co pozwala uzyskać idealnierówne i gładkie po­wierzchnie, dzięki czemu można obniżyć kosztyzwiązane z dalszymi pracami wy­kończeniowymi poprzez oszczędnośćkleju w przypadku układania terakoty lub gresu oraz oszczędnośćczasu dzięki szybszemu wykonaniu.

Redukcja ryzyka powstawania pęknięć i zarysowań

Inna zaleta wylewek anhydrytowych Knauf to bezskurczowewiązanie, które niemal do zera redukuje ryzyko powstawania pęknięći zarysowań. Podczas wiązania w anhydrycie nie dochodzi bowiem doodkształceń, takich, które czasami powstają w posadzkachcementowych, znanych wykonawcom jako tzw. "efekt miski". Po­nadtowylewki anhydrytowe nie wymagają zbrojenia.

Uniwersalność i prostota wykonania

Nie bez znaczenia jest również łatwość i szybkość wykonaniawylewek anhydryto­wych Knauf. Ich technologia jest na tyle prosta,że niemal każda firma budowlana jest je w stanie wykonać. Warto teżodnotować, że na posadzkach wykonanych z wylewek anhydrytowychukła­dać można zarówno terakotę jak i parkiet, lub też wybrać innydowolny rodzaj podłogi.

Podłoga to podstawa. Podstawą zaś podłogi, po której chodzimy,jest wyso­kiej jakości posadzka, która w istotny sposób wpływa najakość mieszkania. Warto wybrać wylewki anhydrytowe Knauf, którespełniają wszystkie wyma­gania stawiane przez architektów,wy­konawców i użytkowników ogrzewania podłogowego.