Tematy miesiąca

Jakiego podkładu używać pod gonty bitumiczne Owens Corning?

Dzięki ożywionym, wyjątkowym barwom gontów bitumicznych TruDefinition™ Duration® Designer Collors Collection, można uzyskać niepowtarzalny wygląd dachu. Warto więc zastanowić się nad wyborem tego pokrycia dachowego.

trudefdurationdccmerlot.jpg

Dzięki ożywionym, wyjątkowym barwom gontów bitumicznych TruDefinition™ Duration® Designer Collors Collection można uzyskać  niepowtarzalny wygląd dachu. Warto więc zastanowić się nad wyborem tego pokrycia dachowego.

Gonty bitumiczne TruDefi nition™ Duration® Designer Colors Collection wykorzystują technologię SureNail® zapewniającą wyjątkową trwałość dzięki zabezpieczeniu trzema warstwami i doskonałemu przyleganiu. Ponadto, są one objęte Ograniczoną Gwarancją Dożywotnią i są odporne na podrywanie przez wiatr o prędkości do 210 km/h.

 Gonty bitumiczne TruDefi nition™ Duration®Designer Colors Collection charakteryzuje intensywny kolor i kontrast, dzięki czemu zapewniają one wyjątkowy wygląd dachu i wrażenie trójwymiarowości.

Producent zaleca wykonanie poszycia z płyty OSB o minimalnej grubości 12mm. Płyty należy dopasować do rozstawu krokwi tak aby łączenia poszczególnych płyt występowały na krokwiach. Zalecane jest ponadto zastosowanie 2-3 mm dylatacji pomiędzy płytami na wypadek pracy drewna związanej z jego wilgotnością( w zależności od warunków atmosferycznych i sposobu przechowywania płyt OSB ich wilgotność może ulegać zmianie)  
Dopuszcza się także zastosowanie na poszycie dachu deskowania pełnego. Grubość desek powinna zapewnić sztywność podłoża przy danym rozstawie krokwi nie powinna być jednak mniejsza niż 25mm. Deski należy układać stroną dordzeniową do góry a ich łączenia muszą wypadać na krokwiach. W przypadku zastosowania tego typu poszycia zaleca się montaż papy podkładowej SBS SCALABIT 500.
Możliwe jest także zastosowanie deskowania oraz płyty OSB jednocześnie. Podczas wymiany starego pokrycia na nowe gdy odsłonięte zostanie stare poszycie wykonane z desek będących w bardzo dobrym stanie lecz z widocznymi nierównościami. Dopuszczalne jest pozostawienie desek oraz zastosowanie cienkiej płyty OSB w celu wyrównania powierzchni pod gont.

Papa asfaltowa modyfikowana SBS Scalabit 500 przeznaczona jest do wykonywania podkładowej warstwy pokryć dachowych na skośnych dachach pod pełnym deskowaniem.
Wierzchnia strona papy pokryta  jest włókniną polipropylenową  stabilizacyjną. Osnowa z włókniny poliestrowej otoczona jest wodoszczelną warstwą mieszanki bitumicznej SBS. Strona spodnia papy również wykończona jest stabilizacyjną włókniną polipropylenową.

Papę podkładową należy układać  równolegle do okapu tworząc płaską powierzchnię, mocując  ją do podłoża za pomocą gwoździ. Należy pamiętać, aby każda połać papy była mocowana z przesunięciem względem poprzedniej, tak aby uniknąć nałożenia na siebie zakładów poprzecznych.

Wielkość zakładów wzdłużnych i poprzecznych zależna jest  od kąta nachylenia dachu.
Na rys. 1 pokazane jest ułożenie papy podkładowej SBS SCALABIT 500, metalowych okapników krawędziowych i obróbki dekarskiej okapów  przy standardowym nachyleniu dachu (180 lub więcej)  
Na rys.2  przedstawiony jest sposób nałożenia warstwy podkładowej SBS SCALABIT 500 i metalowych okapników krawędziowych przy małym kącie  nachylenia: (od 120 - 180).

Na prawidłowo przygotowanej powierzchni połaci dachowej możemy zacząć układanie gontów bitumicznych. To doskonałe pokrycie dachowe zarówno do wykonania nowych i  remontu starych pokryć dachowych.
Układanie gontów zaczynamy od dołu dachu i posuwając się rzędami w górę. Gonty produkowane przez firmę Owens Corning należy układać z przesunięciem pomiędzy pasami na 16,5 cm. Gonty układa się na prawidłowo przygotowanej powierzchni połaci dachowej, rozpoczynając od dołu dachu i posuwając się rzędami w górę. Spowoduje to pomieszanie gontów pochodzących z jednej paczki z zawartością innego opakowania i zminimalizuje efekt normalnej różnicy odcieni gontów w poszczególnych paczkach.

Pas początkowy można wykonać z gontów DURATION® przyciętych na szerokość 14,3cm lub z gontów SUPREME (zalecane rozwiązanie) przyciętych 1-2cm poniżej warstwy kleju. Odciąć 16,5cm z pierwszego paska gontu by uzyskać przesuniecie pomiędzy pierwszym paskiem pasa startowego a pierwszym paskiem gontu właściwego, a następnie kontynuować układanie warstwy wzdłuż całego dachu. Każdy gont przymocować używając pięciu łączników (elementów mocujących), umieszczając je w odległości od 2 do 3cm od krawędzi okapu.  Jeśli nie stosuje się krawędziowych okapników na okapie, gonty muszą wystawać na co najmniej 1cm a nie więcej, niż na 2,5cm  poza boczną krawędź dachu i krawędź okapu.