Tematy miesiąca

Jakość i technologia przyszłości

Żyjemy w czasach dynamicznych zmian. Codziennie obserwujemy wyścig technologii, który ma zapewnić nam osiągnięcie rzeczy, wydawałoby się, kiedyś niemożliwych. Pogoń ta ma jednak pewną cenę. Rozwój cywilizacji niesie za sobą konkretne zagrożenia, szczególnie dla środowiska naturalnego. Saint-Gobain ISOVER oferuje produkty, dzięki zastosowaniu których możliwa jest coraz skuteczniejsza ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami wynikającymi z nieefektywnego wykorzystania energii.

super-mata.jpg

Każdy budynek do ogrzania (lub schłodzenia)potrzebuje odpowiedniej ilości energii. Niezależnie od tego czyjest to energia elektryczna czy energia pochodząca ze spalaniapaliw - przy produkcji w większości przypadków wydzielają się doatmosfery trujące gazy takie jak CO2 oraz SO2. Odpowiednia izolacjazastosowana w instalacjach przemysłowych oraz jako element obudowybudynku ogranicza emisję energii, a co za tym idzie wpływa naograniczenie jej konsumpcji. Stosowanie izolacji z wełny szklanejjako izolacji termicznej dachów, ścian zewnętrznych i podłógogranicza emisję do atmosfery dwutlenku węgla.

Ostatnio prowadzone badania pokazują, że wełnajest produktem niezwykle przyjaznym już od momentu jej produkcji.Dokładne, usystematyzowane obliczenia wykazują czy dany produkt mawpływ pozytywny czy negatywny na środowisko w trakcie cyklu życia"od kołyski do grobu". Służy temu metoda LCA (Life CycleAssessment), zgodna ze standardami ISO.
SAINT-GOBAIN ISOVER POLSKA zlecił tego typu kalkulację dla swoichproduktów w roku 2004. Analizy przeprowadzono w Instytucie TechnikiBudowlanej w Warszawie w Zakładzie Ochrony Środowiska. Wykonano tamszereg analiz zgodnych z metodą LCA skumulowanego oddziaływania naśrodowisko 1 kg wełny mineralnej skalnej lub szklanejwyprodukowanego w zakładzie w Gliwicach. Wniosek : "ProduktySAINT-GOBAIN ISOVER POLSKA są wyrobami przyjaznymi dlaśrodowiska(..). Dobór materiałów o niskich wartościach wskaźnikówkategorii oddziaływania na środowisko jaki o niskichwspółczynnikach przenikania ciepła (należy podkreślić, ze wełnamineralna szklana Super-Mata ma najniższy współczynnik przenikaniaciepła spośród dostępnych na rynku) jest istotnym wyznacznikiemjakości takiego wyrobu z punktu widzenia ochronyśrodowiska."
Na podstawie zgodnych z metodyką LCAdanych i kalkulacji producent może wystawić deklaracjęśrodowiskową zawierającą informację jaka jestcharakterystyka energetyczno-ekologiczna produktu SAINT-GOBAINISOVER POLSKA takie deklaracje środowiskowe posiada zarówno dlawełny mineralnej szklanej jak i skalnej.
W wyniku audytu przeprowadzonego przez Zakładu CertyfikacjiInstytutu Techniki Budowlanej, SAINT-GOBAIN ISOVER POLSKA otrzymałw styczniu 2007 certyfikaty środowiskowe dla wełnymineralnej szklanej posiadające numery 001 i 002 są pierwszymiprzyznanymi w Polsce.

SUPER-MATA DLA WYMAGAJĄCYCH
Super-Matato mata z wełny szklanej posiadająca najlepsze właściwości cieplne.Współczynnik lambda Super-Maty wynosi 0,033 W/(mK), co stanowinajlepszy parametr na rynku. Stosując Super-Matę można uzyskaćnajlepsze parametry termoizolacyjne oraz akustyczne izolowanejprzegrody.
Produkt jest lekki i sprężysty, łatwy w montażu, a zarazem wykazujeodpowiednią sztywność zarówno w dachu skośnym o dowolnym nachyleniujak i przegrodach pionowych.

ULTIMATE NOWA GENERACJA WEŁNY
ULTIMATE to wynik długoletnich badań i wysiłków, ukierunkowanych nabezpieczeństwo i komfort. Łączy idealnie zalety wełny szklanej -lekkość, sprężystość, izolacyjność termiczna i akustyczna i wełnyskalnej - odporność na wysokie temperatury. ULTIMATE jestoczywistym wyborem wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wysokimitemperaturami. Dzięki małej gęstości produkty ULTIMATE wymagająmniejszego wysiłku przy rozładunku, załadunku i samym montażu -przebiega on wiec szybciej i sprawniej. Struktura wyrobu pozwala nałatwe i precyzyjne jego docięcie, co pozwala na wyeliminowanieodpadów podczas prac montażowych.