Tematy miesiąca

Jesień ostatni dzwonek na TURBO-ocieplenie!

Koszty ogrzewania budynków to istotny składnik wydatków, nie tylko każdej rodziny, ale także administratorów budynków, przedsiębiorców i firm. W praktyce nawet 1/3 rachunków za ogrzewanie, w nieocieplonych obiektach, to opłata za ciepło, które nigdy nie zostanie wykorzystane. Ocieplenie budynku systemami TURBO, pozwala znacznie te straty obniżyć.

fot1psb.jpg

Systemy ociepleń TURBO są przeznaczone do ścianbudynków mieszkalnych, przemysłowych i biurowych, nie tylkonowopowstających, ale także do tych już istniejących (poddawanychtermomodernizacji). Do zalet tych systemów można zaliczyć: dużątrwałość i stabilność, lekkość, swobodę architektonicznegokształtowania elewacji budynku, likwidację większości mostkówtermicznych występujących w ścianach, poprawę warunków komfortucieplnego pomieszczeń, uzyskanie bardzo korzystnego rozkładutemperatur w ścianie nie powodującego wykraplania wilgoci iograniczającego naprężenia termiczne. Firma KREISEL proponuje caływachlarz systemów ociepleń, opartych na styropianie: TURBO, ztynkiem mineralnym POZTYNK-SZ 061 i 062, TURBO-S, z tynkiemakrylowym AKRYTYNK 010, TURBO-SA, z tynkiem silikatowym(krzemianowym) SILIKATYNK 020, TURBO-SISI, z tynkiemsilikatowo-silikonowym SISITYNK 040, TURBO-SO, z tynkiemsilikonowym SILIKOTYNK 030, TURBO-SO PROTECT, z nowoczesnymtynkiem, opartm na nanotechnologii SILIKON PROTECT 031 orazich odpowiedników, opartych na wełnie mineralnej, czyli systemyTURBO-W.

Wszystkie one oparte są na tej samej technologiiwykonania: przymocowanie do ścian budynku płyt termoizolacyjnych,wykonanie warstwy zbrojonej tkaniną szklaną, naniesienie podkładutynkarskiego oraz tynku cienkowarstwowego, a w przypadku systemuTURBO dodatkowo przemalowanie elewacyjną. Warto dodać, że wszystkiesystemy dostępne są także w wersji bez podkładu tynkarskiego (zbiałą zaprawą klejąco- zbrojącą STYRLEP-B 225) co znaczneprzyspiesza wykonanie ocieplenia.

Na końcową trwałość systemu największy wpływ maprawidłowe wykonanie poszczególnych etapów prac, a więc:
-po pierwsze to dobry start. Prawidłowe zamocowanie profilucokołowego decyduje o prawidłowym wypoziomowaniu przyklejanychpłyt. Profil cokołowy chroni też od uszkodzeń mechanicznych.
-po drugie to prawidłowy montaż. Płyty termoizolacyjne (w przypadkumetody pasmowo-punktowej) muszą być przyklejone do podłoża na conajmniej 40% swej powierzchni. Klej powinien być też odpowiedniorozmieszczony (pasmo obwodowe o szerokości kilku centymetrów oraz2-6 "placków" o średnicy dłoni). Brak pasma obwodowego możepowodować klawiszowanie płyt, powierzchnia tym samym staje sięnierówna. Rozmieszczenie "placków" kleju powinno odpowiadaćpóźniejszemu rozmieszczeniu kołków. Rozmieszczenie płyt także jestbardzo istotne, muszą być one przyklejone mijankowo, a w narożachbudynku powinny się zazębiać.
-po trzecie to ostateczne wyrównanie płyt termoizolacyjnych.Wszelkie nierówności powinny być zeszlifowane ponieważ nie da sięich "zgubić" w warstwie zbrojącej czy dalej tynku (razem maja oneprzecież 4-6mm).
-po czwarte to odpowiednie zakłady siatki zbrojącej, które powinnywynosić 10cm oraz stosowanie dodatkowych siatek diagonalnych przynarożach otworów okiennych i drzwiowych. W miejscach tych powstająnaprężenia, które powodują ukośne rysy w warstwie zbrojącej, aczasem (gdy nie zauważymy ich wcześniej) także w tynku.
-po piąte to odpowiednia grubość warstwy zbrojącej. Warstwazbrojąca powinna mieć min. 3mm grubości, cieńsza będzie szybciejoddawać wodę, a tym samym być podatna na "spalenie".


Jest to kilka praktycznych rad, dotyczącychpierwszej fazy wykonywania systemu ociepleń. Każdy z następnychetapów prac ociepleniowych ma swoje reguły o których należy zawszepamiętać. Nie stosując się do nich bardzo trudno będzie nam jenaprawić. Nie zapominajmy też o stosowaniu pełnego systemu ociepleńtylko jednego producenta. Niedopuszczalnym jest stosowanieskładników od różnych producentów, najczęściej powoduje topóźniejsze problemy, których każdy chce uniknąć. Trzeba takżeprzestrzegać minimalnych czasookresów między kolejnymi etapamiprac, które rzutują na trwałość danego systemu ociepleń.
Ostatecznym szlifem każdego systemu ociepleń jest tynkcienkowarstwowy, dlatego tu szczególnie ważna jest wysoka jakość,którą zapewni renomowana firma taka jak KREISEL. Szczególniepolecamy tynki oparte na bazie związków krzemu (szkła wodnego iżywic silikonowych), czyli tynki silikatowe, silikonowe isilikatowo- silikonowe. Charakteryzują się one dużą trwałością iodpornością na działanie agresywnych czynników atmosferycznych orazna agresję biologiczną, wysoka elastyczność, stabilność kolorów,dobra przepuszczalnością pary wodnej i dwutlenku węgla przyjednocześnie bardzo małej nasiąkliwości. Tynki te nie są takżetermoplastyczne co powoduje, że zdecydowanie mniej się brudzą niżinne spotykane na rynku polskim tynki cienkowarstwowe.

SILICON PROTECT 031 - to cienkowarstwowy,nowoczesny tynk silikonowy oparty na nanotechnologii. Posiadaniezwykle zwartą strukturę, ograniczającą w maksymalnym stopniuwnikanie wody. Posiada bardzo wysoką hydrofobowość orazparoprzepuszczalność. Mrozoodporny. Dzięki tym parametromtechnicznym, SILIKON PROTECT jest: odporny na brud, porastaniebiologiczne, a więc na glony, pleśnie, odporny na uszkodzeniamechaniczne i promieniowanie UV, a także nie stanowi bariery dlapary wodnej zawartej w podłożu. Uniwersalny, nadaje się na systemyociepleń z wełną mineralną jak i styropianem. Tynk szczególniepolecany w miejscach obciążonych dużym zanieczyszczeniem powietrzaoraz budynkach znajdujących się w pobliżu zadrzewień i zbiornikówwodnych. Dostępny w 3 granulacjach 1,5; 2,0 i 3,0mm, fakturze"baranka" i kornika (drapanej) w 380 kolorach, wiaderkach 25kg.

SILIKATYNK 020 - Tynk ten produkowany jest nabazie szkła wodnego potasowego, powoduje to podwyższenie pH, dziękiczemu wyprawa ta jest wysoce odporna na działanie alg, glonów,grzybów itp., czyli agresji biologicznej. Charakteryzuje się teżwysoką paroprzepuszczalnością oraz przepuszczalność CO2,porównywalną z tynkami mineralnymi, dzięki czemu produkt tenszczególnie predestynowany jest do systemów z wełną mineralną. Tynkten jest też hydrofobowy oraz elastyczny. Wyroby oparte na szklewodnym wiążą się z materiałem podłoża (skrzemianowanie), copodwyższa ich odporność na odrywanie. Po stwardnieniu wodo imrozoodporny. Dostępny w 3 granulacjach 1,5; 2,0 i 3,0mm, fakturze"baranka" i kornika (drapanej) w 203 kolorach, wiaderkach 25kg.