Tematy miesiąca

KAMIEŃ NATURALNY - PRZEBARWIENIA WYKLUCZONE !

Do zalet stosowania kamieni naturalnych zaliczyć trzeba fakt, że jest to produkt naturalny, przepuszczający parę wodną, niestanowiący przeszkody dla systemów ogrzewania podłogowego, a jednocześnie podnoszący prestiż, elegancję i wartość obiektów.

kamien.jpg

Do zalet stosowania kamieni naturalnych zaliczyćtrzeba fakt, że jest to produkt naturalny, przepuszczający paręwodną, niestanowiący przeszkody dla systemów ogrzewaniapodłogowego, a jednocześnie podnoszący prestiż, elegancję i wartośćobiektów.

Niezależnie od sposobu montażu wiele rodzajówkamienia jest szczególnie wrażliwych na wpływ czynnikówzewnętrznych wywołujących niekorzystne zjawiska wizualne napowierzchni. Niezbędna staje się tu wiedza i specjalistyczna chemiabudowlana, która pozwala na wyeliminowanie niebezpieczeństwawystąpienia tych zmian. Wiodącą w tym segmencie rynku jest firmaSopro - producent najszerszej gamy wyrobów chemii budowlanej nabazie białego cementu oraz z zawartością trasu, przeznaczonych wszczególności do układania kamieni naturalnych.

Negatywne wizualne efekty na okładzinach zkamieni naturalnych mogą mieć wiele przyczyn. O ile inwestorzy są wstanie zaakceptować pewne nierówności i błędy, o tyle niezaakceptują zmian materiału występujących po krótkim czasieeksploatacji. Najczęściej spotykanym zjawiskiem są tu przebarwieniapowierzchni oraz strefy fug, spowodowane przede wszystkim:

- uaktywnieniem się niektórych związków wkamieniu pod wpływem zbyt długo oddziałującej wilgoci i składnikówzaprawy (fot.1),

- zanieczyszczeniami podłoża i zaprawy, takimijak opiłki metali, substancje organiczne (drewno, niedopałki,odchody zwierzęce itp.), resztki klejów po wykładzinach czy pouszczelnieniach bitumicznych,

- niewłaściwymi zaprawami i fugami (efekt jasno- ciemny z widocznym "grzebieniem" lub "plackami", bądź zmianywzdłuż spoin (fot. 2,3),

- zanieczyszczeniami eksploatacyjnymi (np.czerwone wino rozlane na jasnym marmurze, niewłaściwe środki lubmetoda czyszczenia - fot. 4),

- złą technologią pracy i przechowywaniemmateriałów (trwałe zanieczyszczenia płyt od opakowań tekturowych,drewnianych czy taśm metalowych, wystające rdzewiejące zbrojenie,zanieczyszczenia kruszywa).

Innym spotykanym rodzajem zmian na powierzchniokładzin są wykwity i wycieki wapienne, powstające w miejscachwydostawania się wody i wilgoci na zewnątrz, przy zastosowanychniewłaściwych zaprawach i fugach (fot. 5). Skutecznym sposobemuniknięcia tych zjawisk jest stosowanie zapraw klejowych i fugowychoraz spoiw zawierających tras (tuf wulkaniczny).

W tradycyjnej metodzie grubowarstwowej wskazanejest stosowanie spoiwa cementowego z dużą zawartością trasu.Dopełnieniem systemu jest zastosowanie zaprawy kontaktowej,odcinającej od wilgoci i zanieczyszczeń od spodu, uniemożliwiającejpowstawanie wykwitów i radykalnie zwiększającej przyczepność. Wprzypadku okładzin mniej wrażliwych na przebarwienia będzie toSopro HSF 748, a w przypadku szczególnie wrażliwych, cienkich ijasnych okładzin - szlam Sopro MAS 418 (fot. 6).

Firma Sopro jest jedynym producentem wyrobu opowyższych właściwościach. Nowym produktem znajdującym coraz więcejzwolenników w niektórych obszarach zastosowań (schody, tarasy,parkingi) jest zaprawa drenażowa Sopro DM 610 o szczególnychwłaściwościach antykapilarnych. Dzięki wodoprzepuszczalności izawartości trasu zapobiega wykwitom i uszkodzeniom związanym zujemnymi temperaturami (fot. 7).

W przypadku okładzin o zróżnicowanej grubości, onierównych spodach, ciosanych lub przy lekkich nierównościachpodłoża zastosować należy zaprawę klejową średniowarstwową,umożliwiającą przyklejanie warstwą do 20 mm. Zależnie od ilościczynników krytycznych wpływających na pracę okładziny (formatpłytek, wrażliwość na przebarwienia, ogrzewanie podłogowe itp.)wybieramy jedną z zapraw z trasem, od Sopro TR 425, poprzezelastyczną Sopro TR 414, po szybkowiążącą i na białym cemencieSopro MM 445.

Jeszcze bogatsza jest gama zapraw klejowych doprzyklejania kalibrowanych i cienkich okładzin kamiennych. Kluczemdo sukcesu w skrajnie trudnych przypadkach jest stosowanie zapraw,które są:
- na bazie białego cementu, eliminującego prześwity zaprawy orazprzebarwienia od tlenku żelaza,
- z dodatkiem trasu przeciwdziałającego powstawaniu wykwitówwapiennych,
- szybkowiążących, skracających do minimum czas penetracji wody (immniej wilgoci w systemie, tym mniejsze niebezpieczeństwoprzebarwień i wykwitów),
- elastycznych, gdzie dodatek włókien sztucznych powoduje optymalnąprzyczepność.
Wszystkie te cechy posiada zaprawa Sopro MFK 446 do ścian i podłóg,oraz specjalna do podłóg Sopro VF 411 o konsystencji półpłynnejumożliwiającej uzyskanie pełnego przylegania.

Specjalnie do wrażliwych kamieni naturalnychprzeznaczone są cementowe zaprawy fugowe Sopro Saphir M orazsilikony Sopro Marmor Silicon.

Pojawiające się podczas eksploatacji pusteprzestrzenie pod okładzinami prowadzą do ich uszkodzenia i wkonsekwencji do remontu. Problem "głuchych" okładzin może zostaćrozwiązany bez konieczności ich demontażu za pomocą specjalnejzaprawy iniekcyjnej Soprodur®, którą wtłacza się pod ciśnieniem wmiejsca o osłabionym wiązaniu. Dzięki tej metodzie utrzymujemydotychczasowy wygląd okładziny bez pyłu, kurzu i długotrwałegowyłączania obiektu z eksploatacji (fot. 8).

Utrzymanie w niezmiennym stanie okładzin zkamienia wymaga stosowania odpowiednich preparatów. Długotrwałymzabezpieczeniem przed plamami z oleju, tłuszczu, wody itp. jestimpregnat Sopro MNP 704. Ponadto możliwe jest ożywienie naturalnejbarwy i struktury okładzin za pomocą preparatu Sopro MNF 705, asamą pielęgnację i czyszczenie ułatwi koncentrat Sopro MNW 706.