Tematy miesiąca

KLEJ DYSPERSYJNY 111 – mrozoodporny specjalista od OSB

Płyty OSB (płyty o ukierunkowanych wiórach płaskich) to popularny materiał, wykorzystywany nie tylko w budynkach o konstrukcji szkieletowej, ale także w tradycyjnym budownictwie jednorodzinnym, jako materiał na podłogi i ściany. Jest to produkt łatwy w obróbce, szybki w montażu, wytrzymały i jak na materiał drewnopochodny o dość dobrej wodoodporności. Wśród wielu zalet, niestety ma pewną wadę, chcąc przykleić płytki musimy użyć specjalnych porduktów.

klej_dyspersyjny_111.jpg

Płyty OSB (płyty o ukierunkowanych wiórachpłaskich) to popularny materiał wykorzystywany nie tylko wbudynkach o konstrukcji szkieletowej, ale także w tradycyjnymbudownictwie jednorodzinnym, jako materiał na podłogi i ściany.Jest to produkt łatwy w obróbce, szybki w montażu, wytrzymały i jakna materiał drewnopochodny o dość dobrej wodoodporności. Wśródwielu zalet niestety ma pewną wadę, chcąc przykleić płytki musimyużyć specjalnych wyrobów.

Stosowanie OSB oraz innych płyt drewnopochodnychna podłogach, ze względu na dużą odkształcalność, dyskwalifikujewykorzystanie klejów na bazie cementu, tu mogą być stosowane tylkokleje dyspersyjne np.: KLEJ DYSPERSYJNY 111. Wykluczenie klejówcementowych, nawet elastycznych jest spowodowane tym, że na płytachpodłogowych mogą pojawiać się ugięcia, od których naprężenia wkleju będą zbyt duże, aby mógł je przenieść. Pod ich wpływemnastępuje odspojenie kleju od płyty wraz z płytkami. Poza tymprzyczepność klejów cementowych do płyt OSB i wiórowych jestniewielka, nawet po odpowiednim przygotowaniu płyty. Klejdyspersyjny 111 produkowany jest na bazie żywicy syntetycznej zwypełniaczami mineralnymi oraz domieszkami, poprawiającymiwłaściwości użytkowe. Posiada on bardzo wysoką przyczepność dowszelkich materiałów tradycyjnych (tynki cementowo-wapienne,gipsowe, jastrychy) jak i trudnych (oprócz płyt drewnopochodnych tostare okładziny ceramiczne, lamperie z farb olejnych, ogrzewaniepodłogowe itp.). Jest wysoce elastyczny przez co nie pęka podwpływem odkształceń. Klasa i typ kleju wg normu PN-EN 12004 to D2E,a więc klej o podwyższonych parametrach przyczepności! Wartopodkreślić, że jest to klej biały, a więc nie powoduje przebarwieńkamienia naturalnego. KLEJ DYSPERSYJNY 111 dostępny jest wopakowaniach 7 i 15kg, a więc można go także wykorzystać doniewielkich uzupełnień w okładzinie ceramicznej (nie trzeba kupowaćciężkich opakowań 25kg), a praca nim nie wymaga dużych nakładów sił(nie trzeba mieszać z wodą, nie trzeba posiadać wiertarki,wystarczy kielnia).

Kolejnym zagadnieniem związanym z płytamidrewnopochodnymi jest przygotowanie podłoża. Płyta OSB pokryta jestimpregnatem, przez co jest niechłonna i z tego względu nie wymagagruntowania (najczęściej gruntowanie ma za zadanie ograniczeniechłonności podłoża). Płytę taką wystarczy odkurzyć i jest gotowa dopracy, a więc przygotowanie podłoża ogranicza się do minimum, coznacznie przyspiesza prace.

Kolejne etapy prac przy przyklejaniu płytek sątakie same jak przy klejach cementowych. Masę należy nakładać napacę stalową i wykorzystując prostą krawędź pacy rozprowadzać napodłożu cienką warstwą, silnie dociskając. Następnie należy nanieśćgrubszą warstwę zaprawy i przeciągnąć ją ząbkowaną krawędzią pacy,prowadzonej pod kątem 45-60* do podłoża.

Wielkość powierzchni pokrytej zaprawą powinna być dostosowana domożliwości ułożenia płytek, aby nie został przekroczony czasotwartego schnięcia zaprawy klejącej. Można go kontrolowaćdotykając zaprawy palcem; jeśli do niego już nie przylega, to czasotwartego schnięcia został przekroczony i zaprawę taką należyusunąć z podłoża i nanieść nową. Płytki przykleja się w takisposób, że kolejną przykłada się jak najbliżej poprzedniej inastępnie przesuwa tak, aby powstała spoina odpowiedniejszerokości.
Pewne trudności nastręcza dobór spoiny, która powinna być przywiotkich podłożach bardzo elastyczna. Dyskwalifikuje to zaprawycementowe. Najlepszym rozwiązaniem jest w takich przypadkachstosowanie silikonu np. SILIKOLORU 720.