Tematy miesiąca

Kleje EXPERT – eksperci od trudnych podłoży. Nowa linia produktów KREISEL.

Przy pracach glazurniczych przychodzi się nam często zmierzyć z układaniem płytek na podłożach, które mogą stwarzać zaprawom klejącym pogorszone warunki przyczepności np. stare płytki ceramiczne, ogrzewanie podłogowe. Tarasy, balkony, baseny, sauny, czy kominki to także miejsca, stawiające wysokie wymagania klejom do płytek. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest nowa linia produktów firmy KREISEL – EXPERT, w skład której wchodzą:

lazienka.jpg

Przypracach glazurniczych przychodzi się nam często zmierzyć z układaniem płytek napodłożach, które mogą stwarzać zaprawom klejącym pogorszone warunkiprzyczepności np. stare płytki ceramiczne, ogrzewanie podłogowe. Tarasy,balkony, baseny, sauny, czy kominki to także miejsca, stawiające wysokiewymagania klejom do płytek. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest nowalinia produktów firmy KREISEL – EXPERT, w skład której wchodzą:

EXPERT1 - MROZOODPORNY KLEJ DO PŁYTEK

EXPERT2 - ELASTYCZNY KLEJ DO GRESU

EXPERT3 - ODKSZTAŁCALNY KLEJ DO PŁYTEK

EXPERT4 - WYSOKO ODKSZTAŁCALNY KLEJ DO PŁYTEK

Wspólnymicechami klejów EXPERT jest możliwość stosowania do grubości warstwy 10mm, coczyni je bardzo dobrym produktem także na podłożach o pewnym stopniunierówności. Dodatkowo przy ich wykorzystaniu nie ograniczamy możliwościstosowania dużych formatów płytek. Wystarczy bowiem przesmarować spodnią stronępłytki, aby klej nadawał się do formatów nawet 60x60cm oraz większych.

Trudnych podłoży jest bardzo wiele, jednym znich są stare płytki ceramiczne. Z uwagi na praktycznie nienasiąkliwą i gładkąpowierzchnię płytek ceramicznych, układając na nich nowe płytki musimy użyćodpowiedniej zaprawy klejącej. Zalecanymi do klejenia „płytka na płytkę” sązaprawy o zwiększonej elastyczności i dużej przyczepności do podłoża takie jak:EXPERT 3 – klej odkształcalny klasy C2TE S1, EXPERT 4 – klejwysoko odkształcalny klasy C2TE S2. Kleje te są to specjalistycznewyroby, adresowane do wszystkich profesjonalistów glazurników, wymagających odwyrobów nieprzeciętnych właściwości. Klej EXPERT 4 jest biały, idealnydo przyklejania płytek z kamienia naturalnego, takich jak marmur, piaskowiec,trawertyn czy granit. Zastosowane surowce ograniczają możliwość przebarwieńpłytek kamiennych. Klej EXPERT 4 charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznościąi przyczepnością, nawet do podłoży odkształcalnych i trudno przyczepnych jakimisą płyty OSB czy wiórowe. Ze względu na dużą odkształcalność takich podłoży zwykłe klejena bazie cementu raczej nie powinny być stosowane. Pod  wpływem odkształceń następuje odspojenie takiegokleju od płyty wraz z płytkami. Poza tym przyczepność zwykłych klejówcementowych do płyt OSB i wiórowych jest niewielka, nawet po odpowiednim przygotowaniupłyty, dlatego też idealnie sprawdzają się w takich przypadkach specjalistycznekleje takie jak EXPERT 4. Posiada on bardzo wysoką przyczepność dowszelkich materiałów tradycyjnych (tynki cementowo-wapienne, gipsowe,jastrychy) jak i trudnych (oprócz płyt drewnopochodnych to stare okładzinyceramiczne, lamperie z farb olejnych, ogrzewanie podłogowe itp.). Jest wysoceelastyczny, przez co nie pęka pod wpływem odkształceń. Przygotowanie płyty OSBczy wiórowej w przypadku stosowania kleju EXPERT 4 nie jest trudne, wystarczyją zeszlifować i odkurzyć, nie ma konieczności stosowania gruntów wodnychzmniejszających nasiąkliwość podłoża. 

Kleje EXPERT znajdą zastosowanietakże w trudnych miejscach, gdzie naprężenia termiczne, oddziaływanieśrodowiska zewnętrznego jest szczególnie duże. Tak jest na balkonach, tarasach,basenach, saunach. W miejscach tych amplitudy temperatur powodują dużeodkształcenia podłoża oraz płytek. Zastosowany klej musi przenieść teoddziaływania i zachować przyczepność przez cały okres użytkowania. Dodatkowymobciążeniem jest działanie wody.

W miejscach tych także sprawdzają się klejeEXPERT, szczególnie EXPERT 3 i 4. Oprócz odpowiednich klejów bardzo istotnymjest trzymanie się podstawowych zasad wykonawczych sztuki budowlanej, a są tomiędzy innymi:

1. Spadek powierzchni tarasu powinien wynosić ok. 2%, spadkupowierzchni tarasu nigdy nie wykonywać zaprawą klejącą do płytek.

2. Duże powierzchnie powinny być zdylatowane i powinny byćprzeniesione na materiały okładzinowe. Przy ich rozstawie należy uwzględnićrozmiar płytek tak, aby zminimalizować ich cięcie. Dylatacje należybezwzględnie wykonać na każdej powierzchni pionowej (ścianie) przylegającej dotarasu czy balkonu

3. Na jastrychu pod okładziną ceramiczną należybezwzględnie wykonać uszczelnienie podpłytowe z izolacji polimerowo-cementowychtakich jak BUDOSZCZEL-H 810 i AQUASZCZEL 820

4. Izolacje muszą być wykonane minimum dwuwarstwowo.

5. Uszczelnienie należy wyprowadzić na wysokość ok. 15 cm na każdąprzylegającą ścianę.

6. Płytki należy kleić stosując pełne pokrycie ich spodniej strony, wtym celu zaprawę klejącą należy nanosić także na płytkę.

Klejom EXPERT nie straszne sąpodłoża z ogrzewaniem podłogowym, czy coraz bardziej popularnym ogrzewaniemściennym. Do tego podłoża nadają się klej EXPERT 2, EXPERT 3, EXPERT 4. Przystosowaniu na takie podłoża należy bez względu na stosowaną wielkość płytekprzesmarować ich spodnią stronę, w celu uzyskania pełnego pokrycia klejem.

EXPERT1 - MROZOODPORNY KLEJ DO PŁYTEK  (klasa C1T)– łatwy w aplikacji, o zmniejszonym spływie. Przeznaczony do klejenia płytekceramicznych, terakotowych. Polecany do sztywnych, dobrze przyczepnych inieodkształcalnych podłoży, na zewnątrz i do wewnątrz. Stosowany do 10mmgrubości.

EXPERT2 - ELASTYCZNY KLEJ DO GRESU (klasa C2TE) – klej cementowy opodwyższonych parametrach, o wysokiej przyczepności  oraz wydłużonym czasie otwartym. Na różnegorodzaju podłoża- w tym na ogrzewanie podłogowe i ścienne, do klejeniapłytek gresowych, ceramicznych, ściennych i podłogowych (glazura, terakota,klinkier), także płytek wielkoformatowych. Stosowany do 10mm grubości.

EXPERT3 - ODKSZTAŁCALNY KLEJ DO PŁYTEK (klasa C2TE S1) – odkształcalny i wysoce przyczepny klejdo przyklejania płytek ceramicznych – także wielkoformatowych (glazury,terakoty, gresu, klinkieru). Do kamienia naturalnego nie ulegającegoprzebarwieniom. Doskonały na trudne podłoża, takie jak: stare okładzinyceramiczne, lamperie olejne, materiały drewnopochodne. Charakteryzuje siędługim czasem schnięcia otwartego oraz długą możliwością korekty ułożeniapłytek i wysoką odpornością na temperaturę. Stosowany do 10mm grubości.

EXPERT4 - WYSOKO ODKSZTAŁCALNY KLEJ DO PŁYTEK (klasa C2TE  S2) - spełniający najwyższe wymagania. Jest to produktoparty o najwyższe osiągnięcia technologiczne, odporny na naprężenia termiczne,wysoce odkształcalny i przyczepny o długim czasie schnięcia otwartego.Doskonale  nadaje się szczególnie napowierzchnie narażone na duże obciążenia oraz trudne podłoża, jak: stareokładziny ceramiczne, lamperie olejne, lastryko, płyty wiórowe i OSB. Dziękibiałemu kolorowi nie przebarwia marmuru, granitu itp. Doskonałe rozwiązanie domozaiki i płytek wielkoformatowych. Idealny na tarasy, balkony, baseny, sauny oraz na ogrzewanie podłogowe. Stosowanydo 10mm grubości.

 

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.