Tematy miesiąca

Kleje FX do płytek, dla wymagających

Zaprawy klejące z rodziny FX wyprodukowane przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii trasstec, przeznaczone są dla wymagających odbiorców. Klientów, którzy cenią sobie możliwość doboru odpowiedniego produktu do konkretnej, nawet najtrudniejszej sytuacji, jaką napotykają na placu budowy. Cienkowarstwowe zaprawy klejące znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie od kleju wymaga się elastyczności, dużej siły klejenia, odporności na warunki atmosferyczne, wytrzymałości mechanicznej, niskiej emisyjności EC 1, jak również - ochrony powierzchni kamieni naturalnych przed przebarwieniami.

balkon.jpg

Zaprawy klejące z rodziny FX wyprodukowane przy wykorzystaniu  innowacyjnej technologii trasstec przeznaczone są dla wymagających odbiorców. Klientów, którzy cenią sobie możliwość doboru odpowiedniego produktu do konkretnej, nawet najtrudniejszej  sytuacji jaką napotykają na placu budowy. Cienkowarstwowe zaprawy klejące znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie od kleju wymaga się elastyczności, dużej siły klejenia, odporności na warunki atmosferyczne, wytrzymałości mechanicznej, niskiej emisyjności EC 1 jak również ochrony powierzchni kamieni naturalnych przed przebarwieniami.

Wzmocniona zaprawa klejąca FX 400 Gres to modyfikowana polimerami zaprawa klejąca oznaczonazgodnie z PN-EN 12004 jako C1 TE. Zaprawa przeznaczona jest do klejeniaokładzin z gresu o wymiarach 40 x 40 cm, posiada wydłużony czas otwarty,ułatwia ewentualną korektę ułożonej płytki. Idealnie nadaje się do klejeniapłytek z gresu  na sztywnych inieodkształcalnych podłożach na posadzkach oraz na ścianach w budynkachmieszkalnych, biurowych oraz obiektach handlowych.

CienkowarstwowąElastyczną zaprawę klejącąFX 500 Klinkier wyprodukowano przywykorzystaniu technologii trasstec ioznaczono zgodnie z PN-EN 12004 jako C2 TE. Może być wykorzystywana do klejeniana ścianach ręcznie formowanych płytek klinkierowych o wysokiej nasiąkliwościjak również do klejenia okładzin klinkierowych o niskiej nasiąkliwości. Nadajesię także do stosowania na balkonach i tarasach. Wydłużony czas otwarty i zmniejszonyspływ. umożliwiają wygodną obróbkę i znacznie ułatwiają proces klejenia. Dziękidoskonale dobranej konsystencji, zaprawa FX500 Klinkier daje bardzo dobre rezultaty podczas prac wykonywanych zarówno napowierzchniach poziomych jak i pionowych.

Posiada właściwości wodo- imrozoodporne, nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrzobiektów. Jej duża przyczepność umożliwia stosowanie na podłożach sztywnych inieodkształcalnych, takich jak: podwaliny i słupki ogrodzeń, cokoły budynków,kominy, oraz na podłożach mineralnych takich jak: beton, mury ceglane, tynkicementowe oraz cementowo-wapienne.

Cienkowarstwowe Elastyczne zaprawy klejąceFX 600 Flex i FX 600 Flex biała wyprodukowane przy użyciu technologii trasstec, oznaczone są zgodnie z PN-EN12004 jako C2 TE.

Zaprawy te tworzą wzajemnie uzupełniający się duetelastycznych zapraw znajdujących zastosowanie do niemal każdego rodzajupodłoży, miejsc poddawanych znacznym obciążeniom mechanicznym, narażonych naoddziaływanie warunków atmosferycznych, również trudnych i nietypowych, takichjak stare okładziny ceramiczne, czy też podłoży odkształcalnych.

. We wszystkichsytuacjach, w których wymagane jest użycie białego kleju elastycznego ozwiększonej przyczepności do podłoża, chroniącego  powierzchnię wrażliwych na przebarwienia kamieni naturalnych np. z marmuru, płytek wkolorze białym oraz mozaiki szklanej idealnym rozwiązaniem będzie Biała, elastyczna zaprawa klejąca FX 600Flex.

Z kolei Elastyczna zaprawa klejąca FX 600 Flex wyprodukowana w technologiitrasstec przeznaczona jest doklejenia płytek na podłożach poddawanych obciążeniom termicznym takich jak:jastrychy ogrzewane, balkony, tarasy oraz  mechanicznym takich jak obiekty użytecznościpublicznej, sklepy, magazyny, ciągi komunikacyjne czy schody. Wydłużony czasotwarty, pozwala na ewentualną korektę ułożonych płytek i uzyskanie pożądanegoefektu estetycznego.

Duża siła klejenia i zwiększona przyczepność sprawiają, żezaprawy FX 600 Flex mogą być stosowane również do układania płytek na starychokładzinach ceramicznych metodą „płytka na płytkę”. Obie zaprawy klejące FX 600 i FX 600biała są modyfikowany polimerami wysokiej jakości zachowują dużą stabilnośćrównież w ekstremalnych warunkach cieplnych i wilgotnościowych. Kleje są  wodo- i mrozoodporne, dlatego gwarantująskuteczność również w pomieszczeniach mokrych takich jak łazienki, natryski jakrównież na balkonach i tarasach. Ze względu na zmniejszony spływ mogą być zpowodzeniem używane na powierzchniach pionowych.

 Cienkowarstwowa Wysokoelastyczna zaprawaFX 900 Super flexwyprodukowana w technologii trassteci oznaczona zgodnie z PN-EN 12004 jako C2 TE S1, to multitalent wśród zaprawklejących doskonale sprawdza się we wszystkich miejscach, w których wymaganajest wysoka elastyczność oraz duża odporność kleju na działanie wody, czynnikówatmosferycznych, obciążeń termicznych oraz wszelkiego rodzaju obciążeńmechanicznych - statycznych jak również dynamicznych. Ze względu na wysokąelastyczność oraz dużą siłę klejenia, FX900 Super flex znajduje zastosowanie przy układaniu okładzin na szczególniewymagających powierzchniach, także na podłożach krytycznych, które podlegająodkształceniom. 

Zaprawa przeznaczona jest do układania wszelkiego rodzajuokładzin ceramicznych oraz okładzin wielkoformatowych. Jej wyjątkową zaletą,którą docenią w szczególności profesjonaliści, jest konsystencja 2w1. W zależności od ilości wodyzarobowej można uzyskać konsystencję plastyczną lub samorozpływną, któraumożliwia klejenie metodą na tzw. pełne podparcie tzn. bez pozostawiania pustekpowietrznych pod okładziną ceramiczną. KlejFX 900 Super flex jest produkowany w oparciu o technologię trasstec. Dzięki niej zaprawy podznakiem FX posiadają wysoką przyczepność i wytrzymałość na ściskanie, niskąnasiąkliwość oraz skurcz, a także ograniczają ryzyko powstawania wykwitów nafugach, czy przebarwień na powierzchniach okładzin z kamienia naturalnego.Zaprawa klejąca FX 900 Super flexumożliwia układanie płytek w najbardziej skomplikowanych warunkach, które możnanapotkać na placu budowy. Może być stosowany w intensywnie eksploatowanychciągach komunikacyjnych, na balonach, tarasach oraz na elewacjach narażonych nadziałanie ekstremalnych temperatur. Gwarantuje trwały efekt na ogrzewanychpodłożach jastrychach, a także w pomieszczeniach „mokrych” takich jak łazienki,natryski, pralnie. Idealnie nadaje się do układania płytek w nieckachbasenowych, Klej FX 900 Super flex posiadabowiem Atest Higieniczny PZH nakontakt z wodą pitną. Najwyższej jakości polimery użyte do produkcji FX 900 Super flex sprawiają, że zaprawata zachowuje stabilność nawet w ekstremalnych warunkach temperaturowych iwilgotnościowych. Dzięki bardzo dużej sile klejenia i przyczepności, klejemmożna z powodzeniem kleić płytki na tynkach cementowych, cementowo-wapiennych,wapiennych oraz gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknistych, atakże na płytach OSB. FX 900 Super flexsprawdza się również przy klejeniu metodą „płytka na płytkę” oraz na starychpowłokach malarskich. Istotną cechą zaprawy jest wydłużony czas otwarty. Dziękitemu możliwe jest korygowanie położenia płytek w celu uzyskaniasatysfakcjonującego efektu wizualnego.

Wszystkiezaprawy klejące rodziny FX są bezpieczny dla zdrowia i środowiska posiadająbowiem  certyfikaty EC1 EMICODEpotwierdzające ich  bardzo niskąemisyjności lotnych związków organicznych. Mogą być więc bezpiecznie stosowanewewnątrz pomieszczeń mieszkalnych oraz użyteczności publicznej takich jakszkoły, przedszkola, żłobki, biura, szpitale.

Opracował: Maciej Nocoń, ProduktManager quick-mix

www.quick-mix.pl