Tematy miesiąca

Klejenie płytek ceramicznych przy użyciu produktów Baumit

Produkty Baumit do układania płytek, to materiały do klejenia i wykańczania powierzchni ceramicznych. Powszechnie ceramika stosowana była i jest głównie w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Jednak ostatnie lata, dzięki szerokiej ofercie nowych, ciekawych materiałów okładzinowych spowodowały, że ceramika coraz częściej stosowana jest także w pomieszczeniach reprezentacyjnych, jak hole, salony, galerie, a nawet kościoły. Ze względu na łatwe utrzymanie oraz szerokie wzornictwo, imitujące np. kamień lub drewno, wiele podłóg pomieszczeń mieszkalnych, pokoi także wykańczane są ceramiką. Nowe równe materiały ścienne, takie jak beton komórkowy, silikat czy płyty gips-karton, zagruntowane lub dodatkowo zabezpieczone (przed wilgocią), pozwalają na klejenie ceramiki bez dodatkowych warstw wyrównujących. Fabrycznie gotowe suche kleje, do których dolewa się tylko wody, ułatwiają i przyśpieszają wykonywanie prac wykończeniowych. Po dodatkowym zagruntowaniu specjalnym gruntem, możliwe jest klejenie płytki na płytki pod warunkiem jej trwałego związania z podłożem. Należy zachować mijankowy układ spoin starej i nowej warstwy.

ad36_3945.jpg

Produkty Baumit do układania płytek to materiały do klejenia i wykańczania powierzchni ceramicznych. Powszechnie ceramika stosowana była i jest głównie w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Jednak ostatnie lata, dzięki szerokiej ofercie nowych ciekawych materiałów okładzinowych spowodowały, że ceramika coraz częściej stosowana jest także w pomieszczeniach reprezentacyjnych jak hole, salony, galerie a nawet kościoły. Ze względu na łatwe utrzymanie oraz szerokie wzornictwo, imitujące np. kamień lub drewno, wiele podłóg pomieszczeń mieszkalnych, pokoi także wykańczane są ceramiką. Nowe równe materiały ścienne, takie jak beton komórkowy, silikat czy płyty gips-karton, zagruntowane lub dodatkowo zabezpieczone (przed wilgocią) pozwalają na klejenie ceramiki bez dodatkowych warstw wyrównujących.

Należy zawszepamiętać, że ostateczna warstwa jest tak trwała jak trwałe jest podłoże.               Możliwość wykorzystania starych,wypoziomowanych i wyprowadzonych powierzchni pokrytych ceramiką, jako podłoża,zmniejsza koszty i czas prowadzonych remontów.

Fabrycznie gotowe suche kleje, do których dolewa się tylko wody, ułatwiają i przyśpieszają wykonywanie prac wykończeniowych. Po dodatkowym zagruntowaniu specjalnym gruntem, możliwe jest klejenie płytki na płytki pod warunkiem jej trwałego związania z podłożem. Należy zachować mijankowy układ spoin starej i nowej warstwy.

Obecnie przy dostępności materiałów i narzędzi,wykonanie własnoręcznie prostych powierzchni ceramicznych nie stanowi jużproblemu. Jednak dobre przygotowanie, wyprowadzenie (wypoziomowanie,pionowanie) stanowi często duży problem.

Elastyczne zaprawy klejowe Baumit

Dla trwałości okładzin ceramicznychnajważniejsze jest dobrze przygotowane podłoże oraz dobór zaprawy klejowej wzależności od panujących warunków. Inne wymagania są stawiane zaprawom klejowym do stosowania na zewnątrz(mrozoodporność) i wewnątrz, ważna jest również nasiąkliwość samej płytki. Źleprzygotowane podłoże lub nieodpowiedni klej, najszybciej weryfikowany jest nazewnątrz obiektów. Praktycznie wszystkie inwestycje już po kilku latach mająproblemy z balkonami i tarasami.

Efektyodpadania płytek widoczne są gołym okiem, zmienne warunki atmosferyczne sąnajlepszym weryfikatorem wykonanej pracy. Dlatego prace z okładzinamiceramicznymi na zewnątrz, wymagają większego doświadczenia, dobrego doborumateriałów, znajomości sztuki budowlanej oraz nadzoru podczas wykonywaniaposzczególnych etapów. Koszty poprawek balkonów i tarasów są znacznie wyższe ibardziej uciążliwe niż poprawne wykonanie na etapie budowy.

Prace orazokładziny ceramiczne wykonane we wnętrzach są mniej narażone na takieniebezpieczeństwa, jednak i tu obserwuje się popełniane błędy. Konieczne sąizolacje przeciwwilgociowe pomieszczeń o zwiększonym zawilgoceniu, należyuwzględnić występujące ogrzewania podłogowe i ocieplenia podłogowe.

Nieuwzględnienie różnych rodzajów podłoża a co za tym idzie różnej ich „pracy”,prowadzi do występujących potem błędów.  Pierwszymobjawem złego wykonania lub źle dobranych materiałów są  „głuche” ruszające się płytki lub ich spękania.Warto uwzględnić na etapie doboru (planowania) rodzaj płytki w zależności odnatężenia ruchu oraz występujące na powierzchniach dylatacje. Spoiny (elastyczne)nad dylatacjami, muszą pokrywać się z istniejącymi dylatacjami w innymprzypadku nastąpi samoistne pękniecie płytki. Elastyczne spoiny należy takżestosować zawsze na styku murów (ścian) wykonanych z różnych materiałów, np.ściana murowana – płyty gips-karton.  Temiejsca należy także dodatkowo zbroić gumowanymi taśmami podczas wykonywaniaizolacji przeciwwilgociowych.

Na trwałośćpowłok ceramicznych, zwłaszcza poziomych głównie na zewnątrz, decydujący wpływmają spoiny.  Ich dobre wykonanie, mrozoodpornośći szczelność decyduje o trwałości całej powierzchni. Najlepiej stosowaćmateriały do klejenia i spoinowania jednego producenta, takie rozwiązania przedwprowadzeniem do sprzedaży są przebadane pod względem fizyko chemicznym, gwarantująprzewidywalne zachowanie.

Wprowadzeniekilka lat temu linii produktowej Baumit do układania płytek, znacznierozszerzyło ofertę produktową firmy Baumit w materiałach wykończeniowych. Firmaznana od lat z szerokiej oferty materiałów do murowania i wykańczania elewacji,w tym wielu systemów ociepleń oraz różnych rodzajów tynków wykończeniowych idekoracyjnych.