Tematy miesiąca

Kolektory słoneczne – darmowa energia z dachu

Ze statystyk zużycia energii, prowadzonych w Niemczech (światowego lidera w uzyskiwaniu odnawialnych źródeł energii) wynika, że ponad 30% energii wytwarzanej w tym kraju jest zużywane na ogrzewanie. W strukturze zużycia energii domu jednorodzinnego, ogrzewanie stanowi już ponad 80% całości kosztów. Ogrzewanie wody użytkowej pochłania kilkanaście procent, zaś energia elektryczna stanowi zaledwie kilka procent całości zużywanej energii. Zatem paradoksalnie, stosowanie żarówek energooszczędnych, choć słuszne z zasady, wcale nie musi przynosić największych oszczędności. Jeśli rzeczywiście chcemy zadbać o nasz domowy budżet – zdecydujmy się na ocieplenie domu, dobre okna dachowe z blokiem termoizolacyjnym oraz na systemy solarne, wspomagające ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej.

Ze statystyk zużycia energii prowadzonych wNiemczech (światowego lidera w uzyskiwaniu odnawialnych źródełenergii) wynika, że ponad 30% energii wytwarzanej w tym kraju jestzużywane na ogrzewanie. W strukturze zużycia energii domujednorodzinnego, ogrzewanie stanowi już ponad 80% całości kosztów.Ogrzewanie wody użytkowej pochłania kilkanaście procent, zaśenergia elektryczna stanowi zaledwie kilka procent całościzużywanej energii. Zatem paradoksalnie, stosowanie żarówekenergooszczędnych, choć słuszne z zasady, wcale nie musi przynosićnajwiększych oszczędności. Jeśli rzeczywiście chcemy zadbać o naszdomowy budżet - zdecydujmy się na ocieplenie domu, dobre oknadachowe z blokiem termoizolacyjnym oraz na systemy solarnewspomagające ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej.

Obowiązująca od 2 lat dyrektywa UniiEuropejskiej 2002/91/WE o jakości energetycznej budynków obligujeinwestora do przeprowadzenia audytu energetycznego budynku. Obecniekażdy nowy budynek oddawany do użytku w Polsce musi mieć świadectwoenergetyczne, tzw. paszport energetyczny. Wprowadzenie tejdyrektywy ma na celu poprawienie standardu energetycznego budynków.Od roku 2009 paszporty energetyczne są wymagane nie tylko wprzypadku obiektów nowo wznoszonych, ale również już istniejących.Każda osoba, która będzie chciała kupić lub wynająć dom czymieszkanie, będzie mogła, na podstawie informacji zawartych wpaszporcie energetycznym, obliczyć ile będzie ją kosztowałoogrzanie budynku. Co za tym idzie, budynki o dużejenergochłonności, będą tracić na wartości. Warto wziąć to pod uwagęi zainwestować w alternatywne systemy ogrzewania, np. kolektorysłoneczne.

Koncern Roto Frank to nie tylko okna dachowe -od ponad 10 lat specjalizuje się również w produkcji kolektorówsłonecznych o wysokiej wydajności. Ofertę Roto wyróżnia przedewszystkim estetyka zewnętrzna systemu. Założeniem konstruktorów odsamego początku było stworzenie zintegrowanego systemuumożliwiającego połączenie kolektorów z oknami dachowymi Roto.Kolektory Roto doskonale komponują się z dachem (Fot. 1).

Roto Sunroof to modułowy system do pozyskiwaniaenergii słonecznej, który zmienia funkcję dachu
z tylko ochronnej na użytkową. Daje on możliwość zaprojektowania"słonecznego dachu" w 100% zagospodarowującego południową połaćdachową (Fot. 2). Dla pozyskania energii słonecznej wykorzystanyzostaje niemal każdy metr kwadratowy - na dachu pozostają wyłączniekolektory, moduły fotoelektryczne i oczywiście markowe okna dachoweRoto. Sunroof umożliwia także projektowanie systemów z pojedynczymimodułami kolektorów słonecznych (Fot.1). Przeciętne nasłonecznieniew Polsce pozwala kolektorom Roto w 70% pokryć koszty energiizwiązanej z ogrzewaniem wody użytkowej. W przypadku przedłużającychsię okresów niskiej aktywności słonecznej zapotrzebowanie na ciepłąwodę pokrywane jest przez konwencjonalny system centralnegoogrzewania. Roto Sunroof może też wspomagać ogrzewanie budynków ipodgrzewać wodę w basenach. System jest przeznaczony do nowegobudownictwa jak i do już istniejących budynków. Cechuje się prostymmontażem, z zasady zbliżonym do montażu okien dachowych. Dodatkowąoszczędność uzyskuje się dzięki temu, że kolektory są instalowanebezpośrednio na drewnianych łatach dachowych, nie trzeba zatempokrywać tej części dachu pokryciem dachowym. Szybki dostęp doprzyłączy pod kołnierzem ułatwia kontrolę i konserwację.

Koszt systemu do podgrzewania wody użytkowej dla4 osobowej rodziny to 9.980 zł netto.
W skład systemu wchodzą 2 kolektory słoneczne o powierzchni 4m2,stacja solarna z pompą, sterownik, naczynie wzbiorcze i zasobnikciepłej wody 300l, płyn roboczy (Fot. 3).
Ceny dla kompletnej instalacji wspomagającej również CO zaczynająsię od 24.090 zł netto.
Na kolektory producent udziela 5 letniej gwarancji. Zapewniarównież opiekę serwisanta podczas montażu i szkolenie instalatorów.Warto ponieść jednorazowo taki wydatek - okres amortyzacji przyaktualnych cenach energii to w zależności od powierzchni kolektorówi usytuowania domu to od 5 do 10 lat. Spore nadzieje są związane zplanowanymi programami rządowymi wspomagającymi iwspółfinansującymi inwestycje w odnawialne źródła energii.

1. Kolektor słoneczny (2 szt.)
2. Regulator Deltasol
3. Stacja solarna z pompą
4. Naczynie wzbiorcze
5. Zasobnik c.w.u. 300l

Kocioł nie wchodzi w skład zestawu

Zalety w skrócie:

pełna integracja z dachem - kolektory zintegrowane z pokryciemdachowym

możliwość połączenia z oknami dachowymi Roto

zapewnia do 70% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową

korzystna cena i niskie koszty instalacji

możliwość podłączenia do istniejącej instalacji grzewczej