Tematy miesiąca

Kompletne systemy zagospodarowania wód deszczowych

Nagłe i intensywne opady deszczu, pojawiające się coraz częściej w naszej strefie klimatycznej, wyrządzają olbrzymie straty zarówno w infrastrukturze publicznej, jak i w budownictwie indywidualnym. Wieloletnie zaniedbania oraz opóźnienia w inwestycje w systemy prawidłowego odprowadzenia wód deszczowych skutkują częstymi powodziami oraz lokalnymi podtopieniami. Obecne tendencje globalnej ochrony środowiska zakładają kompleksowe rozwiązywanie problemów i zagrożeń powodowanych przez wodę deszczową, sposobu i miejsca odprowadzenia oraz oczyszczania ścieków deszczowych. Systemy Zagospodarowania Wody Deszczowej są dedykowane pod tereny zurbanizowane, gdzie powierzchnia do zagospodarowania jest niewielka, umożliwiając równoczesne wykorzystanie jej.

powodz01.jpg

Nagłe i intensywne opady deszczu, pojawiającesię coraz częściej w naszej strefie klimatycznej, wyrządzająolbrzymie straty zarówno w infrastrukturze publicznej, jak i wbudownictwie indywidualnym. Wieloletnie zaniedbania oraz opóźnieniaw inwestycje w systemy prawidłowego odprowadzenia wód deszczowychskutkują częstymi powodziami oraz lokalnymi podtopieniami. Obecnetendencje globalnej ochrony środowiska zakładają kompleksowerozwiązywanie problemów i zagrożeń powodowanych przez wodędeszczową, sposobu i miejsca odprowadzenia oraz oczyszczaniaścieków deszczowych. Systemy Zagospodarowania Wody Deszczowej sądedykowane pod tereny zurbanizowane, gdzie powierzchnia dozagospodarowania jest niewielka, umożliwiając równoczesnewykorzystanie jej.

Dla nowoczesnego budownictwa systemyzagospodarowania wody deszczowej są integralnym elementem, jednakaby zapewniły bezpieczeństwo muszą być kompletne oraz dostosowanedo warunków inwestycji. Należy również pamiętać, że opróczniebezpieczeństwa, które ze sobą niesie, deszczówka to doskonałeźródło wody do ponownego wykorzystania gospodarczego.

Firma POLIPLAST oferuje kompletne rozwiązania wdziedzinie zagospodarowania wody deszczowej. W swojej ofercieposiadamy urządzenia oraz systemy, które umożliwiają zebranie,transport a następnie odprowadzenie, a nawet powtórne wykorzystaniewody opadowej.
System rynnowy POSEYDON to podstawowy element, którego zadaniemjest efektywne zebranie wody z powierzchni dachowych. Wzmocnionastruktura PVC gwarantuje wieloletnią trwałość, a nowoczesnatechnologia wykonania w systemie dwuwarstwowym zapobiega znacznemuodbarwieniu się. Rynny wyposażone zostały w unikalny systemkontroli wydłużania termicznego, a kształtki w podwójne uszczelki -zapewnia to doskonałe spasowanie oraz trwałą szczelność w każdychwarunkach pogodowych. Uzupełnieniem asortymentu kształtek rynnowychjest klapa odpływowa, specjalnie przygotowany element, któryumożliwia odprowadzenie wody bezpośrednio do zbiornika, a następniejej wykorzystanie.

Ważnym obszarem, również wymagającym odwodnieniasą powierzchnie uszczelnione tj. parkingi, place, drogi występującezarówno w strefach przemysłowych, miejskich, jak i przydomowych.Odwodnienia liniowe TORENT to system koryt wykonanych zpolipropylenu utwardzonego, wyposażonych w ruszt przystosowany doróżnych klas obciążenia od A15 do D400. Szybki i prosty sposóbłączenia z systemem kanalizacyjnym oraz wyjątkowa lekkość kanałów, wznacznym stopniu ułatwia prace montażowe. Gładkość ścian kanałów,zdecydowanie poprawia hydraulikę przepływu, samooczyszczanie izapobiega odkładaniu się osadów. Szczególnych typem systemu jestTORENT Light, lekkie odwodnienie, polecane zwłaszcza do odwodnieniaprzydomowych podjazdów oraz chodników. Dzięki specjalnejkonstrukcji, umożliwia samodzielny montaż, a specjalna strukturazapewnia wieloletnią trwałość.

Nowością, a równocześnie uzupełnieniemdotychczasowej oferty POLIPLAST jest system poziemnych skrzyńrozsączająco-retencjonujących WATERLOC 250. To doskonałerozwiązanie dla zagrożeń wynikających z nieregularności opadówdeszczu oraz dużych kosztów związanych z budową i eksploatacjąsieci kanalizacji deszczowej. WATERLOC 250 jest profesjonalnymrozwiązaniem i odpowiedzią na obecne trendy ekologiczne,umożliwiającym ochronę środowiska. Został zaprojektowany z myślązarówno o inwestycjach publicznych i infrastrukturalnych, jak ibudownictwie jednorodzinnym.

Skrzynie wykonane z polipropylenu mogą podlegaćdużej sile nacisku (nawet obciążenie ciężkim ruchem kołowym), każdama pojemność 250L oraz wskaźnik pojemności właściwej równy 96%.Dzięki specjalnie zaprojektowanej budowie modułowej, skrzynie mogąbyć zestawione w zbiornik retencyjny o indywidualniezaprojektowanej objętości oraz kształcie. Wymiary skrzyń1200x800x290 [mm] i ich unikalny kształt dają możliwość pakowaniapoprzez wkładanie jednej w drugą. Rozwiązanie to ułatwiaskładowanie wieżowe, oszczędzające miejsce oraz redukująceprzestrzeń transportową nawet do 60%. Montaż systemu polega nazestawieniu kolejnych warstw jedna na drugą wcześniej obracającelement o 180° wokół pionowej osi. Dla ułatwienia montażu moduły sąwyposażone w uchwyty do podnoszenia oraz oznaczenie kierunkowewskazujące ułożenie wokół osi.

Fot. Poliplast – Skrzynie rozsączające WATERLOC - montaż.

WATERLOC 250 umożliwia zagospodarowanie wodydeszczowej poprzez regulację napływu, stopniowe odprowadzenie dogruntu lub magazynowanie z możliwością ponownego wykorzystania.Specjalnie zaprojektowany, ergonomiczny kształt skrzyń ułatwiastosowanie w budownictwie oraz transport i magazynowanie wdystrybucji. Kompletny system umożliwia inspekcję i ewentualneczyszczenie, a także zapewnia wygodne i trwałe połączenia skrzyń.WATERLOC 250 to także doskonałe rozwiązanie dla budownictwaindywidualnego. W warunkach przydomowych retencjonowanie iwykorzystywanie wody deszczowej przez WATERLOC 250gwarantuje oszczędność wody pitnej.