Tematy miesiąca

Kreisel zabezpieczenie przed wodą

Woda – jest niezbędnym składnikiem do życia, bez niej wszystko umiera. Jednak jej nadmiar jest często niebezpieczny i może działać destrukcyjnie. Klimat w roku 2010 nie rozpieszcza naszej części Europy. Na początku roku panowały siarczyste mrozy i obfite opady śniegu, natomiast w maju zamiast korzystać z pięknego wiosennego słońca mokliśmy w nieustającym deszczu. Roztopy zalegającego po zimie śniegu oraz obfite opady deszczu, stały się przyczyną powodzi i podtopień. Przez cały kraj przetoczyła się ‘wielka woda’, pozostawiając po sobie ludzkie tragedie i straty materialne. Ale co robić, gdy woda opadnie? We wszelkich forach internetowych, artykułach jakie się pojawiły od tego czasu pojawia się mnóstwo wskazówek: oczyścić z zalegającego szlamu, usunąć meble, odkazić, wysuszyć. A co z posadzką, tynkami? Usunąć, czy może wysuszyć? Czy znamy odpowiedź na te pytania? Jeśli nie, spróbuję na nie odpowiedzieć i wskazać właściwe metody postępowania.

wylewka013.jpg

Na początek zajmijmy się ścianami. Skuwać tynkiczy nie? A może postawić ściany działowe na nowo? Wszystko zależyod rodzaju materiału podłoża i tynku. Wszelkie tzw. suche zabudowybędzie trzeba usunąć. Niestety płyty gipsowo-kartonowe, nawet tewodoodporne, nie są odporne na bezpośrednie działanie wody,szczególnie długotrwałe. Gips, który jest głównym składnikiemtakiej płyty ma pewną higroskopijność, czyli zdolność wchłanianiawody. Przy długotrwałym zalaniu materiał ten wchłonie dużą ilośćwody, zwiększy objętość i ulegnie destrukcji. Dodatkowo kartonczęsto ulega odspojeniu. Wszystko to powoduje, że nawet jeśli wodanie zaleje całej płyty g-k to jednak będzie trzeba ją usunąć wcałości. Dotyczy to także płyt, które zostały przyklejone dościany. Kleje gipsowe stosowane do płyt g-k to także materiały,które nie są wodo- i mrozoodporne, a więc należy je zdecydowanieusunąć. Usunięcie ich ze ścian nośnych będzie mieć jeszcze jednązaletę - ściany te szybciej będą wysychać.
Ściany działowe wykonane z betonu komórkowego, w przypadku długoutrzymującej się wody, wchłoną bardzo dużą jej ilość w swoje pory(materiał ten może nasiąknąć jak gąbka). Woda oczywiście wyparuje,z tym, że będzie to proces długotrwały, dlatego też na pewno należyusunąć znajdujący się na niej tynk, aby przyspieszyć osuszanie.Można się również zastanowić nad wykonaniem ściany działowej nanowo, koszty z tym związane mogą być porównywalne z osuszaniem(jeśli będziemy korzystać z dodatkowych urządzeń). Na pewno niebędziemy usuwać ścian nośnych, te trzeba wysuszyć, dlategokonieczne będzie usunięcie z nich tynku w celu ułatwieniaodparowania wody ze ściany.
Inne rodzaje przegród wykonane z betonu, cegły są wysoce odporne nadziałanie wody, dlatego wystarczy je osuszyć. Konieczne będziejednak usunięcie warstwy tynku również z tych powierzchni.Przyspieszymy tym sposobem, jak już wspominałem, suszenie.
W przypadku innych materiałów ściennych trzeba sprawdzić jak danyprodukt zachowuje się po ustąpieniu wody, czy nie stracił swoichwłaściwości (czy nadal jest zwarty, twardy itp.), jeśli tak to niemusimy go usuwać, konieczna będzie jedynie dezynfekcja, suszenie iwykonanie na nowo tynku.

Osobnym zagadnieniem są tynki jako takie. Tynkigipsowe, gipsowo-wapienne, trzeba będzie na pewno usunąć.Długotrwały kontakt z wodą działa destrukcyjnie na te wyroby, taksamo jak na omawiane wcześniej płyty gipsowo-kartonowe. Zresztą wewszelkich kartach technicznych wyrobów gipsowych jest wyraźnienapisane, że tynk ten nie jest wodo- i mrozoodporny! Co innegotynki cementowe i cementowo-wapienne - te w większości są zarównomrozo-, jak i wodoodporne. Dlatego te produkty na pewna oprą siędługotrwałemu działaniu wody. Jednak nie zapominajmy, że każdy tynkbędzie barierą dla odparowania wody z muru, dlatego należy sięzastanowić nad wyborem: szybsze wysuszenie muru czy zachowanietynków. Niebagatelną rolę będą tu odgrywać względy ekonomiczne.Jeśli dodatkowo instalacja elektryczna jest zniszczona, tynkibezwzględnie powinniśmy usunąć.
Bardzo ważna jest obserwacja ścian nośnych, te w czasie powodzimogą zostać podmyte. Sprzyja to pęknięciom, a w skrajnychprzypadkach uszkodzeniom budynków. Budowle takie często nie będąnadawać się do zamieszkania, jednak zanim podejmiemy w takichprzypadkach decyzję, co dalej, należy skontaktować się zespecjalistami z nadzoru budowlanego.
Usunęliśmy tynk - co dalej? Dezynfekcja - jest ona koniczna, wodaniesie ze sobą różne substancje i często takie, które niekorzystniedziałają na ludzki organizm. Mogą wywoływać różne choroby ialergie, sprzyjają rozwojowi zagrzybienia na ścianach, stropachitp. Do dezynfekcji możemy użyć ogólnie dostępnych środków, takichjak wybielacze czy środki do czyszczenia sanitariatów lubpreparatów specjalistycznych, takich jak SEPTOBUD 1008 firmyKREISEL. SEPTOBUD 1008 to preparat biobójczy o szerokim spektrumdziałania do zwalczania agresji biologicznej na elementachbudowlanych i urządzeniach. Jest skuteczny i bezpieczny wstosowaniu, posiada pozwolenie dopuszczające do sprzedażywystawione przez Ministerstwo Zdrowia. W celu optymalnego dobraniapreparatów warto też zasięgnąć opinii specjalistów np. z podstacjisanitarno-epidemiologicznej np. do usuwania pleśni, grzybów. Wartoteż zasięgnąć opinii specjalistów np. z podstacjisanitarno-epidemiologicznej.

Następnie suszenie. Możemy znaleźć różne metody,te są opisane szczegółowo w instrukcjach lub na stronachinternetowych producentów urządzeń wspomagających osuszanie. Częstospotykaną metodą jest po prostu uruchomienie ogrzewania (jeślidziała), wyższa temperatura przyspiesza wysychanie, jednakże nienależy zapominać o właściwej wentylacji. Z niewentylowanegopomieszczenia nie usuniemy nadmiaru wody, a wręcz możemy jąprzemieścić w inne partie materiału ściennego pod wpływemtemperatury i związanego z nią wytworzonego ciśnienia.
Po wysuszeniu przystępujemy do tynkowania. Jeśli mamy pewność, żeściana jest dobrze wysuszona wtedy można użyć każdego znajdującegosię na rynku tynku, zarówno gotowego, jak i przygotowanego nabudowie (piasek, cement, wapno w odpowiednich proporcjach).Polecamy tynki cmentowo-wapienne takie jak TYNK 502L (lekki,zawierający perlit) czy TYNK 511L (biały, umożliwiającydoprowadzenie powierzchni do wysokiej gładkości, nie wymagastosowania dodatkowej gładzi). Jeżeli nie mamy pewności, że podłożejest odpowiednio wysuszone, są na nim plamy wilgoci - wtedy lepiejsięgnąć po specjalistyczne produkty. Takimi są tynki renowacyjnefirmy KREISEL. Zwykle stosowane do renowacji zabytków, idealnienadają się na zawilgocone ściany. Tynki te mają dużą porowatość, cosprzyja odparowaniu wody. Pory powietrzne są też magazynem dlaewentualnych soli wychodzących z podłoża. Sole na zwykłych,tradycyjnych tynkach osadzają się na powierzchni i mogą powodowaćodspojenia farby lub tynków wykończeniowych. Czasem wychodzące soleniszczą tynki, powodując ich kruszenie lub odspojenia. Tynkirenowacyjne są pozbawione tych wad. W przypadku większejkoncentracji wilgoci i dużego zasolenia należy wykonać systemwielowarstwowy ze specjalistycznym, podkładowym, szerokoporowymTYNKIEM 920. Mniejsze zawilgocenie nie wymaga wykonywania tak wieluwarstw, może być to jedna warstwa narzutu tynkarskiego z TYNKU 921(szary) lub TYNKU 922 (biały, gładki). Aby system taki działał musimieć warstwy o odpowiedniej grubości - co najmniej 15 mm dla tynkupodkładowego lub systemów jednowarstwowych i min. 10 mm dlapozostałych warstw. Warstwą kontaktową w takich systemach jestOBRZUTKA 910, nanoszona w 50-60% powierzchni (nie może szczelniepokrywać całości ściany, ponieważ utrudnia to "przenoszenie" parywodnej do tynku). Gładkim wykończeniem takiego systemu może byćrenowacyjna wapienno-cementowa GŁADŹ 930. Ważną sprawą jestwykończenie takich powierzchni, powinniśmy użyć farbparoprzepuszczalnych tak, aby nie blokować nadmiaru wody wścianach.

Zajęliśmy się ścianami, przyszedł czas napodłogi. Tutaj obowiązują podobne zasady, na początku trzeba sięzastanowić z jakiego materiału mamy je wykonane, czy jest toprodukt wodoodporny. Nie wszystkie materiały takie są i przy stałymzawilgoceniu mogą ulec uszkodzeniu. Materiałami nieodpornymi nawodę są np. wylewki anhydrytowe. Jest to materiał dość popularnyjako wylewka samopoziomująca. Oczywiście taka wylewka nie jestwarstwą ostateczną, zwykle jest przykryta panelami, parkietem lubpłytkami. Materiały drewnopochodne niestety ochroną przeciwwodnąnie są, więc i je będzie trzeba usunąć, a wraz z nimi podkładyanhydrytowe. Jastrychy cementowe są zwykle wodo- i mrozoodporne,więc teoretycznie nie trzeba ich usuwać. Jednakże jastrychy mogąbyć wykonywane jako związane z podłożem, na warstwie rozdzielczej,pływające na warstwie termoizolacji lub z ogrzewaniem podłogowym.Woda wpłynie nie tylko do jastrychu, ale także w przestrzeń międzyjastrychem, a płytą podłogową, gdzie np. znajduje siętermoizolacja. Miejsce to należy wysuszyć. Nie wysuszenie go możespowodować długotrwałe zawilgocenie ścian poprzez podciąganiekapilarne. Jest to groźne, ponieważ na pierwszy rzut oka wszystkowygląda dobrze, wody nie widać, wyjdzie ona dopiero z czasempoprzez ściany, podciągana kapilarnie. Jest to też niebezpieczne,dlatego że tak długie działanie wody sprzyja rozrostowizagrzybienia. Suszenie warstw izolacji termicznej wydaje się byćtrudne, jednak są dostępne specjalne metody i sprzęt. Suszenieodbywa się poprzez przepuszczenie suchego powietrza przez tąwarstwę.
Jeżeli jako warstwy izolacji akustycznej były zastosowane materiałydrewnopochodne, np.: płyty pilśniowe, najlepiej wszystko usunąć.Płyty takie zwiększają swoją objętość i mogą powodować podnoszeniei pękanie jastrychu. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze to, żemateriały drewnopochodne są dobrą pożywką dla grzybów pleśniowych,a te są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego.
Każdy jastrych należy usunąć, jeżeli instalacja ogrzewaniapodłogowego uległa zniszczeniu.

Usunięty jastrych trzeba wykonać na nowo, dotego celu polecamy używać gotowych mieszanek, które posiadająwysoką jakość i stałe, niezmienne parametry. Takimi produktamibędzie np. POZJASTR 440 - jastrych cementowy o wytrzymałości naściskanie Rs ≥40MPa i zginanie Rz ≥6MPa. Dzięki temu nadaje się dowykonywania wszelkich typów podkładów podłogowych: związanych zpodłożem (minimalna grubość 25mm), na warstwie rozdzielczej(minimalna grubość 35mm), pływające na izolacji termicznej(minimalna grubość 40mm) lub z ogrzewaniem podłogowym. Innympolecanym produktem będzie specjalistyczna WYLEWKA 420. Jest onaprodukowana na bazie cementu, a więc mrozoo i wodoodporna. Jejpodstawową cechą jest zamorozlewność co ułatwia aplikację, oprócztego charakteryzuje się wysokimi wytrzymałościami mechanicznymi naściskanie Rs ≥35MPa i zginanie Rz ≥7MPa. Można ją stosować wwarstwie już od 15mm (dla posadzki związanej z podłożem) iwykonywać inne typy podkładów podłogowych: na warstwierozdzielczej, pływające, z ogrzewaniem podłogowym. Do wykończenianierównych jastrychów szczególnie nadają się wylewkisamopoziomujące takie jak RENOGRUNT 410 (od 2 do 20mm) i RENOGRUNT411 (od 5 do 35mm), są one produkowane na bazie cementu. Stanowiądobre podłoże pod parkiety, panele, płytki ceramiczne itp.Charakteryzują się szybkimi przyrostami wytrzymałościmechanicznych.

Osobnym tematem jest drewno, częstowykorzystywane do konstrukcji. Pod wpływem wilgoci zwiększy swojąobjętość, ale po wysuszeniu wraca z powrotem do swoich kształtów.Drewno może być pożywką dla grzybów pleśniowych, dlategobezwzględnie należy je zdezynfekować, tak aby uniemożliwić rozrostczynnika biologicznego.
Na koniec pamiętajmy: stojąc przed dylematem, co zrobić, niepodejmujmy decyzji samemu, do dyspozycji jest rzesza specjalistówniosąca pomoc w takich przypadkach i służących konkretnąradą.