Tematy miesiąca

Mechaniczna i ręczna aplikacja gładzi gipsowej NIDA Gładka

Gładzie są produktami wykorzystywanymi wewnątrz obiektów budowlanych. Ich zastosowanie przy renowacjach ścian i sufitów pozwala na uzyskanie gładkich i równych powierzchni. Także w ofercie Siniat znajdują się gładzie – przeznaczone zarówno do mechanicznej, jak i ręcznej aplikacji. Produkty te występują w dwóch formach: proszkowej – na bazie gipsu i jako masa gotowa do użycia – na bazie dolomitu. W tym artykule, krok po kroku pokażemy, jak nakładać gładzie oraz jakich produktów i narzędzi należy użyć.

wybor_gladzi_gipsowej.jpg

Gładzie są produktami wykorzystywanymi wewnątrz obiektów budowlanych. Ich zastosowanie przy renowacjach ścian i sufitów pozwala na uzyskanie gładkich i równych powierzchni. Także w ofercie Siniat znajdują się gładzie – przeznaczone zarówno do mechanicznej jak i ręcznej aplikacji.
Produkty te występują w dwóch formach: proszkowej – na bazie gipsu i jako masa gotowa do użycia – na bazie dolomitu.

W tym artykule krok po kroku pokażemy jak nakładać gładzie oraz jakich produktów i narzędzi należy użyć.

Etap przygotowania

Przy wykańczaniu wnętrz gipsową gładzią szpachlową polecamyużywanie najwyższej jakości materiałów wykończeniowych marki Siniat, czyli:

· gipsowej gładzi szpachlowej NIDA Gładka - służydo wykonywania gładzi gipsowych na powierzchni ścian i sufitów - przeznaczona dogładzi na takich podłożach, jak: płyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, tynkicementowo-wapienne, gładkie elementy betonowe, bloczki gipsowe czy betonkomórkowy;

· gipsu szpachlowego NIDA Start – służydo ręcznego spoinowania połączeń płyt gipsowokartonowych z taśmą zbrojącą, montażu narożników i uzupełniania ubytków;

· środka gruntującego NIDASupra G – służy do gruntowania chłonnych i bardzo chłonnych podłoży.

Kolejny krok to przygotowanie wszystkich niezbędnych narzędzia do wykonywania i nakładania gładzi takich jak: paca stalowa, paca tynkarska tzw. pióro, szpachelki, poziomnice, wiertarka z mieszalnikiem, piła otwornica, pędzel ławkowiec, nożyce do cięcia blachy, zacieraczka z papierem siateczkowym, miarka zwijana, nóż do płyty gipsowo-kartonowej, kastra do mieszania gipsu i agregat.


Gładź gipsowa NIDA Gładka

Gładź gipsowa NIDA Gładka
Gips szpachlowy NIDA Start

Gips szpachlowy NIDA Start
Środek gruntujący NIDA Supra G

Środek gruntujący NIDA Supra G

Rozpoczynamy pracę


Przed rozpoczęciem prac wykończeniowych należy starannie przygotować podłoże oraz wykonać wszystkie niezbędne prace przygotowawcze.


Stare powłoki malarskie trzeba usunąć i sprawdzić przyczepność tynku do ścian. Podłoże pod tynk powinno być trwałe, stabilne, suche, nie zamarznięte, wolne od kurzu, resztek farb i innych luźnych elementów mogących mieć wpływ na przyczepność.
Wilgotność podłoża nie może przekraczać 3%.

Elementy stalowe będące częścią podłoża należy zabezpieczyć preparatami antykorozyjnymi. W celu poprawy przyczepności tynku do elementów stalowych należy je uprzednio obłożyć siatką metalową typu Rabica.

Wszystkie większe ubytki w ścianach i na suficie uzupełnić  za pomocą gipsu szpachlowego NIDA Start.  Również za pomocą tego gipsu należy osadzić narożniki aluminiowe w narożach okiennych.

Pamiętajmy, aby przed rozrobieniem gipsu dokładnie przeczytać instrukcję na opakowaniu zwracając szczególną uwagę na proporcję ilości gipsu do wody, a mieszać przy pomocy wolnoobrotowych mieszałek mechanicznych tak, aby uniknąć napowietrzenia gipsu.

Kolejnym etapem jest zagruntowanie powierzchni. W tym celu należy użyć środka gruntującego NIDA Supra G. Po otwarciu opakowania, trzeba go wymieszać mechanicznie do uzyskania jednorodnej konsystencji.

W zależności od stopnia chłonności podłoża preparat trzeba rozcieńczyć w następujących proporcjach: 1:2 do podłoża mocno chłonnego np. pustaki silikatowe, pustaki z betonu komórkowego (1 część środka gruntującego na 2 części wody), 1:3 dla podłoża chłonnego np. cegły ceramiczne (1 część środka gruntującego na 3 części wody).

Grunt NIDA Supra G nakładamy na powierzchnię ścian i sufitów za pomocą pędzla lub wałka malarskiego. Aplikacja gruntu pod gładź gipsową ma na celu ujednorodnienia powierzchni pod względem jego chłonności oraz jego związania w jednorodną całość.

Nakładaniegładzi gipsowej NIDA Gładka

Aby nakładanie gładzi przyniosło oczekiwany efekt, temperatura podłoża i otoczenia powinna wahać się w granicach od+5°C do +25°C, wilgotność w pomieszczeniu - do 70%. W okresie pierwszej doby od nałożenia tynku nie należy narażać go na przeciągi oraz bezpośrednie nasłonecznienie.

Po wyschnięciu gruntu przygotowujemy się do nakładania gładzi gipsowej NIDA Gładka. Można to zrobić na dwa sposoby:  mechanicznie, przy użyciu agregatu mechanicznego lub ręcznie, przy użyciu pacy metalowej.

Wybierając pierwszy wariant pracę rozpoczynamy od podłączenia agregatu do gniazda zasilającego, następnie rozwijamy węże i sprawdzamy czystość kosza zasypowego.

Po sprawdzeniu przystępujemy do przygotowania gładzi gipsowej -  zwracając uwagę na odpowiednią proporcję wody do gipsu mieszamy wolnoobrotowym mieszadłem mechanicznym.

Tak przygotowaną mieszankę wlewamy do kosza zasypowego agregat - ilość uzależniona jest od wielkości powierzchni ściany. Zużycie produktu wynosi około 1kg gipsu na 1m2 powierzchni na 1mm grubości.

Po podłączeniu agregatu i napełnieniu kosza gładzią NIDA Gładka stajemy w odległości ok. 1m od ściany na którą będziemy metodą natrysku ją nakładali. Nakierowujemy dyszę lancy na daną powierzchnię i odkręcamy zawór zamykający wypływ mieszanki gipsowej.
Szerokość nakładanej jednorazowo warstwy wynosi ok. 1m. Jednostajnym ruchem w górę i w dół nakładamy pionowe, a następnie poziome pasy gładzi gipsowej.

Identyczną czynność wykonujemy w przypadku nakładania gładzi gipsowej na sufity.
Po natryśnięciu produktu na powierzchnię wygładzamy ją za pomocą pacy metalowej. Jej równomierne rozprowadzenie pozwoli uzyskać idealnie gładką powierzchnię ścian i sufitów.

Wybierając drugie rozwiązanie – ręczne, musimy wiedzieć, że wszystkie czynności związane z przygotowaniem mieszanki gipsowej są takie same jak w przypadku przygotowania gładzi do nakładania mechanicznego.

Po wyschnięciu nałożonej gładzi wygładzamy jej powierzchnię za pomocą zacieraczki z papierem ściernym siateczkowym.
Tak przygotowana powierzchnia jest już gotowa do ostatecznego wykończenia jak malowanie, nakładanie tynków dekoracyjnych czy tapetowanie.
Zastosowanie przy renowacjach ścian i sufitów gładzi gipsowej NIDA Gładka pozwala na uzyskanie idealnie gładkich i równych powierzchni. Jakość wykończenia wnętrz materiałami gipsowymi produkcji Siniat daje pewność wysokiej jakości i gwarancję zadowolenia najbardziej wymagających klientów.