Tematy miesiąca

Montaż warstwowy stolarki okiennej z taśmami okiennymi Tytan Professional

Straty cieplne generowane przez nieszczelną stolarkę, mogą sięgać nawet do 25%. Aby ograniczyć ucieczkę ciepła z budynku warto zadbać nie tylko o wybór energooszczędnych okien, o jak najlepszym współczynniku U, ale również o prawidłowy ich montaż oraz użycie wysokiej jakości materiałów uszczelniających.

3.jpg

Straty cieplne generowane przez nieszczelną stolarkę, mogą sięgać nawet do 25%. Aby ograniczyć ucieczkę ciepła z budynku warto zadbać nie tylko o wybór energooszczędnych okien, o jak najlepszym współczynniku U, ale również o prawidłowy ich montaż oraz użycie wysokiej jakości materiałów uszczelniających. 

Na rynkupowszechne jest stosowanie pianki poliuretanowej pomiędzy konstrukcją okna imurem. Aby zapewnić jak najlepszą skuteczność uszczelnienia okna i tym samympodnieść efektywność energetyczną budynku, warto zastosować dodatkowo Taśmy  Okienne Tytan Professional, którychgłównym zadaniem jest zabezpieczenie warstwy wykonanej z piany poliuretanowejprzed zawilgoceniem, likwidacja mostków termicznych i ochrona przed pojawianiemsię grzybów w pomieszczeniach.

Etapy montażu

Montażwarstwowy z wykorzystaniem Taśm OkiennychTytan Professional składa się z trzech etapów: montażu mechanicznego, wykonania warstwy uszczelnienia pianą poliuretanową oraz zabezpieczenia tegouszczelnienia przed czynnikami atmosferycznymi taśmami okiennymi.

Pierwszy etap, montaż mechaniczny, służy zapewnieniu trwałościkonstrukcji i polega na trwałym połączeniu okna z budynkiem. W tym celu używasię specjalnych elementów połączeniowych: kotew montażowych, kołkówrozporowych i wkrętów, wchodzących w skład Tytan Fixing Systems. Przywyborze łączników mechanicznych należy uwzględnić konstrukcję samego okna,miejsca osadzenia okna w murze lub też poza nim, ale przede wszystkim  rodzaj podłoża (z jakich materiałówwybudowany został budynek, np. porotherm, cegła, beton, silikaty, itd.).

Drugi etapmontażu, czyli wykonanie warstwy uszczelnienia termicznego polega na spojeniu połączeń okna z muremprzy użyciu pianki poliuretanowej. Warto użyć do tego celu wysokiejjakości, niskoprężnych pian, tj.: TytanProfessional Low Expansion, która cechuje się bardzo niskim przyrostem ipozwala na precyzyjną aplikację lub wysokowydajnej piany Tytan Professional 65. Pracę należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Powierzchnia powinna być oczyszczona i odtłuszczona. Pianę należydoprowadzić do temperatury pokojowej i bezpośrednio przed użyciem wstrząsnąćenergicznie w celu dokładnego wymieszania składników. Podczas aplikacji puszkamusi się znajdować w pozycji “do góry dnem”. Ponieważ po aplikacji pianazwiększa swoją objętość,  szczeliny należywypełniać tylko w części, zgodnie z indywidualnymi zaleceniami  dla produktu. Po utwardzeniu nadmiar pianyusuwa się mechanicznie. W niższych temperaturach zaleca się pozostawieniezaaplikowanej piany aż do pełnego utwardzenia. Zbyt szybka obróbka piany może spowodować nieodwracalne zmiany w jej strukturze i pogorszenie się parametrówtechnicznych. Ostatecznej obróbki można dokonać nie wcześniej niż 24 h poaplikacji. Po pełnym utwardzeniu pianę należy zabezpieczyć przed działaniempromieni UV.

 

Trzeci etapmontażu to zabezpieczenie uszczelnieniawykonanego pianką poliuretanową TaśmamiOkiennymi Tytan Professional od wewnątrz i na zewnątrz.

Montaż warstwowyz użyciem Taśm Okiennych Tytan Professional

Aby montaż warstwowy stolarki okiennej spełnił swoje funkcję musi składaćsię z trzech warstw wewnętrznej, środkowej i  zewnętrznej, przy czym wymaganejest spełnienie zasady „szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz”. Warstwę wewnętrzną stanowi Taśma Okienna Wewnętrzna Tytan Professional lub Taśma Butylowa Tytan Professional, która tworzybarierę dla pary wodnej powstającej wewnątrz domu, przez co chroni izolacjęcieplną przed zawilgoceniem. Warstwęśrodkową tworzy piana poliuretanowa odpowiedzialna za izolację termicznąpołączenia okna z murem. Taśma OkiennaZewnętrzna Tytan Professional stanowi idealną warstwę izolacji zewnętrznej, która chroni połączenie okna z muremprzed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych. Jej zadaniem jest utworzenie bariery dlapowietrza i opadów, co minimalizuje powstawanie mostków termicznych, jakrównież chroni stolarkę otworową przed niszczeniem. Taśma jestjednocześnie paroprzepuszczalna. Izolację zewnętrzną można wykonać także Taśmami Rozprężnymi Tytan Professional,np. gdy okno montujemy w murze z węgarkiem. Innowacyjnym i jednocześniebardzo wygodnym rozwiązaniem jest Taśma Okienna Uniwersalna TytanProfessional. Taśma ta jest przeznaczona do zabezpieczenia połączeniamuru z ościeżnicą zarówno od wewnątrz jak i na zewnątrz. Składa się ona zwysokiej jakości, inteligentnej membrany o  zmiennym parametrze Sd, co pozwala nauniwersalne zastosowanie.

Montaż warstwowy krok po kroku

1) Przyklejenie Taśmy Okiennej Wewnętrznej Tytan Professional do profilu ramyokiennej (taśma wyklejana na boku).

2) Wykonanie odpowiednich zakładek na narożnikach okien, któreumożliwią odpowiednie wyklejenie taśmy w otworze okiennym.

3) Łączenia taśm należy wykonać na tzw. zakładki.

4) Umieszczenie okna w otworze.

5) Sprawdzenie ustawienia okna.

6) Montażmechaniczny.

7) PrzyklejenieTaśmy Okiennej Zewnętrznej Tytan Professional do czoła ramy okiennej.Kończymy na górnej części pionowej okna, stosując zasadę łuski, w celudodatkowego zabezpieczenia połączenie przed wnikaniem wody.

8) Przyklejenie Taśmy OkiennejZewnętrznej Tytan Professional do zagruntowanego muru.

9) Doklejenie końcówek taśmy zewnętrznej, w sposób zapewniającycałkowitą szczelność połączenia i maksymalne przyleganie do muru.

10) Zwilżenie muru przed przystąpieniem do aplikacji pianki montażowej.

11) Aplikacja piany montażowej stanowiącej warstwę izolacyjnąpołączenia.

12) Po stwardnieniu pianki  i usunięciu jej ewentualnego nadmiaruprzyklejamy Taśmę Okienną   Wewnętrzną Tytan Professional do muru.

Zaprezentowanypowyżej sposób montażu warstwowego to jedna z możliwości.  Każdorazowo montaż powinien uwzględniaćindywidualną sytuację budowlaną.

W trosce o najwyższy komfort

Taśmy Okienne Tytan Professional stanowiąidealną warstwę izolacji, która chroni połączenie okna z murem przed działaniemszkodliwych czynników. Wysoka jakość taśm – połączenie włókien poliestrowych zespecjalistyczną membraną, zapewnia najwyższą izolację uszczelnienia. Produkty,dzięki wysoko elastycznej włókninie są łatwe w montażu, idealnie nadają się domalowania oraz tynkowania. Taśmy wyposażone zostały we specjalną wstęgę kleju,umożliwiającą łatwy montaż do ramy okiennej. Opcjonalnie produkty są wyposażonew drugą wstęgę kleju butylowego, za pomocą której odbywa się montaż do ściany,co ogranicza potrzebę stosowania dodatkowego kleju montażowego.

 Asortymenttaśm Tytan Professional:

- Tytan Professional Taśma Okienna Zewnętrzna
- Tytan Professional Taśma Okienna Wewnętrzna
- Tytan Professional Taśma Okienna Uniwersalna
- Tytan Professional Taśma Rozprężna
- Tytan Professional Taśma butylowa
- Tytan Professional Taśma butylowa ALU

Anna Jezierska
Product Manager w Selena S.A.
+48 668 278 997