Tematy miesiąca

Murowanie bez ryzyka

Produkowane współcześnie cegły licowe, pozwalają na na nieograniczone możliwości, przy kształtowaniu elewacji. Poszczególne typy cegieł (np. klinkierowe, silikatowe, ręcznie formowane) różnią się jednak między sobą, nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim właściwościami fizycznymi, w tym nasiąkliwością.Zaprawy murarskie quick-mix V.O.R . to najpełniejszy program murarskich zapraw do klinkieru na rynku, wsparty ponad 60-letnim doświadczeniem i ciągłymi pracami badawczymi. Bogata kolorystyka - 16 kolorów zapraw i spoin - uzupełniona jest o cztery rodzaje zapraw, dedykowanych do różnych nasiąkliwości cegieł. Specjalnie dobrane kruszywo oraz optymalna ilość wody zarobowej, umożliwia murowanie bez ryzyka. Zaprawy V.O.R. zapewniają dużą szczelność i trwałość wiązania, przy wysokiej paroprzepuszczalności muru. Wysoko specjalizowane zaprawy quick-mix obniżają koszty, ułatwiają pracę oraz minimalizują ryzyko występowania wykwitów i przebarwień.

10081107.jpg

Produkowane współcześnie cegły licowe pozwalająna na nieograniczone możliwości przy kształtowaniu elewacji.Poszczególne typy cegieł (np. klinkierowe, silikatowe, ręcznieformowane) różnią się jednak między sobą nie tylko wyglądem, aleprzede wszystkim właściwościami fizycznymi, w tymnasiąkliwością.
Zaprawy murarskie quick-mix V.O.R .to najpełniejszy programmurarskich zapraw do klinkieru na rynku, wsparty ponad 60-letnimdoświadczeniem i ciągłymi pracami badawczymi. Bogata kolorystyka -16 kolorów zapraw i spoin - uzupełniona jest o cztery rodzajezapraw, dedykowanych do różnych nasiąkliwości cegieł. Specjalniedobrane kruszywo oraz optymalna ilość wody zarobowej umożliwiamurowanie bez ryzyka. Zaprawy V.O.R. zapewniają dużą szczelność itrwałość wiązania, przy wysokiej paroprzepuszczalności muru.Wysokospecjalizowane zaprawy quick-mix obniżają koszty, ułatwiająpracę oraz minimalizują ryzyko występowania wykwitów iprzebarwień.

Oryginalny tras Tubag nieograniczone możliwościzastosowania
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku,firma quick-mix oferuje kompletny system zapraw do murowaniaklinkieru. Dzięki krzemionce zawartej w trasie Tubag, zaprawauzyskuje cechy hydrauliczne - wolne wapno, przyczyna wyługowań -jest wiązane już w trakcie twardnienia w krystaliczny, niezwykletrwały, odporny na kwaśne środowisko krzemian. Dzięki temu spoinajest odporna na agresywny wpływ środowiska.

Dlaczego warto stosować gotowe zaprawy do murowaniaklinkieru V.O.R. quick-mix

Eliminujemy konieczność czasochłonnego i kosztownego mieszania zpiaskiem i cementem na budowie.

Niewielka ilość wymaganej wody zarobowejznacząco minimalizuje ryzyko powstawania wykwitów.

Dzięki murowaniu i spoinowaniu w jednym cyklu roboczym zbędnestaje się późniejsze wypełnianie spoin.

Odpowiednio dobra zdolność zatrzymania wody utrzymujeplastyczność zaprawy, to znaczy poddaje się ona łatwo i szybkoobróbce.

Pełnospoinowe murowanie gwarantuje uzyskanie spoiny odpornej nagwałtowny deszcz i inne niekorzystne warunki atmosferyczne.

Duża przyczepność pomiędzy zaprawą a cegłą czyni spoinętrwałą.

Dzięki dobraniu rodzaju zaprawy do stopnia nasiąkliwości cegły,eliminujemy konieczność wstępnego zwilżania mocno nasiąkliwychcegieł.

Dzięki dobrej spójności zaprawy jej nadmiar nie odrywa się odcegieł co eliminuje konieczność ponoszenia dodatkowych nakładów naczyszczenie klinkieru.

Specjalnie wyselekcjonowane mieszanki spoiw i kruszyw zapewniająwysoką wytrzymałość na ściskanie.

Murowanie z cegieł licowych wymaga szczególnej staranności iprzestrzegania zasad dobrej sztuki budowlanej. Firma quick-mix zmyślą o wykonawcach, inwestorach czy inspektorach nadzoru stworzyła10 zasad dobrego murowania. Te zasady pozwalają pomóc uniknąć niepożądanych skutków wynikłych z braku ich przestrzegania.

10 zasad dobrego murowania

1.Dobierz właściwy rodzaj zaprawy w odniesieniu do nasiąkliwościcegły.

2.Zabezpiecz cegły, z których będziesz murował, przedzawilgoceniem.

3.Przygotowując zaprawę, stosuj się ściśle doinstrukcji stosowania.

4.Nie dodawaj do zaprawy żadnych dodatków anidomieszek, chyba że w instrukcji stosowania wymieniono takąmożliwość.

5.Pamiętaj o właściwym wykonaniu izolacjipoziomej - zabezpieczy ona wznoszony element przed podciąganiemwilgoci.

6.Prowadź prace w optymalnych warunkach (od +5°C do +25 °C), przerywając je natychmiast w razie wystąpieniaopadów atmosferycznych.

7. Gotowa spoina powinna być zlicowana zcegłą.

8.Murując i fugując w jednym cyklu - pamiętaj, że profilowaniefugi powinno nastąpić we właściwym momencie (pomoże Ci w tym tzw.test kciuka). Murując i fugując w osobnych cyklach, podczasmurowania pozostaw na spoinę przestrzeń o głębokości min. 1,5cm.

9. W należyty sposób zagęszczaj spoinę w narożach.

10. Przerywając prace, ZAWSZE pozostaw murowany elementzabezpieczony przed opadami i nadmiernym nasłonecznieniem,okrywając go folią. Pamiętaj jednak, aby folia umożliwiała swobodnąwentylację murowanego elementu. Po zakończeniu prac chroń
w podobny sposób gotowy element co najmniej 28 dni.

Asortyment zapraw murarskich doklinkieru

Zaprawa murarska V.O.R. VK PLUS T
Do murowania cegieł klinkierowych, cegieł ręcznie formowanych,wapienno-piaskowych, ekstremalnie nasiąkliwych (powyżej 10%).Specjalnie opracowana formuła zaprawy VK PLUS gwarantuje wysokąprzyczepność zaprawy do cegły, odporność na gwałtowne opady orazbrak wysychania, czy odparzenia spoiny w miejscach styku z cegłą,nawet bez uprzedniego zwilżania cegieł. Zaprawa z oryginalnymtrasem Tubag.

Zaprawa murarska V.O.R. VK 01
Domurowania cegieł klinkierowych, ręcznie formowanych i okładzinowycho dużej nasiąkliwości (8-10%). Opracowana specjalnie dla tegorodzaju cegieł zaprawa VK 01 gwarantuje dobrą przyczepność zaprawydo cegły, a w efekcie tego szczelną i wytrzymałą spoinę. Zaprawadostępna w wersji standard oraz z oryginalnym trasem Tubag.

Zaprawa murarska V.O.R. VM 01
Do murowania cegieł klinkierowych
i okładzinowych, o średniej nasiąkliwości (3-8%). Zaprawy VM 01posiadają specyficzną zdolność zatrzymywania wody zarobowej wdojrzewającej zaprawie, zapewniając lekką i ciągłą obróbkę, a wefekcie trwałą i estetyczną spoinę. Zaprawa dostępna w wersjistandard oraz z oryginalnym trasem Tubag.

Zaprawa murarska V.O.R. VZ 01 T
Do murowania cegieł klinkierowych o małej nasiąkliwości (poniżej5%). Specjalnie dobrane uziarnienie i mieszanka spoiw zaprawy
VZ 01 T zapobiega "pływaniu" cegieł, a zawartość wilgoci w fasadzieregulowana jest poprzez otwarte dyfuzyjnie spoiny. Zaprawa zoryginalnym trasem Tubag.

Zaprawa do spoin FM
Zaprawa do fugowania cegieł i płytek klinkierowych, okładzinkamiennych i nieszkliwionych płytek ceramicznych. Fuga o bardzodużej przyczepności do krawędzi cegły/płytki. Dostępna w wersjistandard oraz z oryginalnym trasem Tubag.