Tematy miesiąca

Na co zwrócić uwagę przy zakupie okna

Okno - to tylko z pozoru prosta konstrukcja. Rama, szyby, zawiasy, klamka. Jednak każdy z tych elementów musi być doskonały. Na rynku, obecnie mamy duży wybór różnych rodzajów okien. Na co więc zwracać uwagę, przy ich zakupie?

1. Materiał, z którego wykonane są okna.

Nowoczesne okna wykonane są z różnych materiałów. Możemy wybraćokna drewniane, PVC tzw. "plastikowe", aluminiowe lub z tzw.fiberglassu (kompozytu poliestrowo - szklanego).

Okna drewniane

Uważane są za ekologiczne i stylowe, ich dodatkową zaletą jestmożliwość wykonania w nietypowych kształtach. Drewno jestnaturalne, nie emituje szkodliwych substancji, nie powodujealergii, polepsza mikroklimat pomieszczeń, nie zaśmieca środowiskanaturalnego. Drewniane ramy są mocniejsze - klejone drewniane ramystanowią samodzielną, solidną konstrukcję, ramy z tworzywa zaśmuszą być wzmacniane metalowymi kształtownikami. W tańszych oknachtaka hybrydowa konstrukcja bywa niepewna i z czasem traci pierwotnykształt, co prowadzi do problemów z otwieranie i zamykaniem okna.Drewno jest trwałe - przy właściwej konserwacji okno drewniane możefunkcjonować przez 80-90 lat. Ramy z drewna klejonego nie zmieniająwymiarów - drewno klejone zachowuje wymiary mimo różnic temperaturyi wilgotności powietrza, natomiast ramy okienne z tworzywazmieniają je nawet o 1- 1,5 cm na metr obwodu podczas rocznychzmian temperatur. Stwarza to poważne ryzyko wystąpienia problemów zzamykaniem i otwieraniem okna latem bądź nieszczelności zimą -zwłaszcza w oknach o dużej powierzchni. Okna z drewna możnanaprawić - uszkodzenia i odbarwienia, powstające z czasem zarównona powłoce okien drewnianych, jak i na powierzchni tworzywawystawianych na działanie czynników zewnętrznych można usunąć tylkow przypadku okien drewnianych. Podobnie rzecz się ma zuszkodzeniami mechanicznymi. Podczas renowacji okna z drewna możnatakże zmienić jego kolor. Drewno nie truje podczas pożaru -powierzchnia ramy drewnianej zwęgla się i wydziale mniej substancjitoksycznych niż płonące tworzywo PVC, z którego wytwarzane są ramyokien plastykowych. Wydzielający się z topniejącego już wtemperaturze 130 stopni tworzywa chlorowodór jest trującym gazem(jest przyczyną od 80 - 85% zgonów w wyniku pożarów).

2. Wentylacja

Opisuje ją współczynnik infiltracji powierza [m2/(m x h x(daPa)2/3), gdzie a< 0,3 - okna szczelne.

Takie okna mogą być montowane w budynku z wentylacja mechanicznąnawiewną lub przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń nawiewnych(nawiewników).

a od 0,5 do 1.0 - okna rozszczelnione. Jest to wartość pożądana,okna o współczynniku z tego zakresu mogą być stosowane w budynkachz wentylacją grawitacyjną.

a = 30 - taką wartość przyjmowano projektując wentylację iogrzewanie pomieszczeń ze starymi (nieszczelnymi oknami).

Rozsądne zwiększenie poziomu infiltracji przyczyni się dopoprawy systemu wentylacji w domu. Możemy zwiększyć infiltracjępoprzez:

a) mikrowentylacja - jest to specjalna funkcja okuć, którapozwala na wytworzenie niewielkiej szczeliny między ościeżnicą askrzydłem okna. Aby zapewnić funkcję mikrowentylacji należy ustawićklamkę w odpowiednim położeniu.

b) rozszczelnienie - celowe, stałe zmniejszenie szczelnościokna, dzięki niemu istnieje stały dopływ powietrza dopomieszczenia

c) nawiewniki automatyczne - są to urządzenia, które działająpod wpływem zmiany parametrów powietrz ( wilgotność, ciśnienie,temperatura). Powodują nawiewanie strumienia powietrza dopomieszczenia.

3. Szyby

Obecnie standardem są szyby zespolone, czyli złożone z dwóch lubtrzech warstw szkła, które połączone są ramką metalową (dystansową)- aluminiową lub stalową. Ma ona zazwyczaj grubość od 12 do 16 mm .W przestrzeni między taflami szkła znajduje się gaz - osuszonepowietrze lub gaz szlachetny (jednorodny: argon, krypton, ksenon,lub mieszanina kilku gazów).

Podstawowym zadaniem szyb jest zmniejszenie start energiicieplnej oraz ograniczenie przenikania promieni UV. Odpowiedniowykonane szyby mogą wystąpić jako rozwiązanie ciepłochronne, atakże chronić przed włamaniem, hałasem, nadmiernymnasłonecznieniem. Najważniejsze parametry użytkowe szyb to:

a) przepuszczalność światła - określa procent światła widzialnegopochodzącego od słońca, które przenika przez szybę. Dla zwykłegookna wskaźnik ten powinien być jak najwyższy (od 70-90%).

b) Refleksyjność (odbicie światła - określa procent światłasłonecznego odbijanego przez szybę okienną). Dawniej za szybę odobrych własnościach uważano szybę o wysokim współczynnikurefleksyjności. Obecnie dąży się do obniżenia refleksyjności (szybyantisol lub antyrefleksyjne). Dla szkieł refleksyjnie neutralnychwspółczynnik ten wynosi 10%.

c) Całkowita przepuszczalność energii słonecznej - stopieńcałkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznegooraz energii wcześniej zaabsorbowanej przez szkło. Im większawartość współczynnika tym większe są pasywne zyski energetyczne(nagrzewanie pomieszczenia).

d) Współczynnik przenikania ciepła - jego wartość powinna być jaknajniższa, ponieważ wskazuje on jak duże są straty energii.

e) Rodzaje szyb:

- szyby ciepłochronne - jedna z szyb pokryta jest tzw. powłokąniskoemisyjną (niewidoczną dla oka), czyli cienką warstwą metaliszlachetnych, warstewka ta przepuszcza energię i światło downętrza, zapobiega zaś ucieczce ciepła z pomieszczenia.

- szyby bezpieczne, antywłamaniowe - stosowane są, aby poprawićbezpieczeństwo osób znajdujących się w pomieszczeniu. W raziestłuczenia odpowiednie elementy wiążą odłamki szkła, przez costłuczona szyba hartowana pęka na odłamki o gładkichkrawędziach.

- szyby dźwiękochłonne - zwykła szyba zespolona pozwala nastłumienie hałasu o 28-32 dB. Można jeszcze bardziej zwiększyć tęwartość dzięki zastosowaniu 2 szyb o różnej grubości orazwypełnieniu komory mieszaniną gazów szlachetnych.

4. Aprobata techniczna

Okno jako całość musi mieć aprobatę techniczną InstytutuTechniki Budowlanej.

Aprobata potwierdza przydatność stosowania danego systemuwykorzystywanego do produkcji okien w budownictwie mieszkaniowym.Dokumentuje wykonanie badań parametrów normatywnych:

- sprawność działania skrzydeł, wielkość siły potrzebnej dootwarcia okuć, odporność na obciążenia, nośność połączeń.

Jest dokumentem potwierdzającym sprawdzenie trwałości użytkowej(10 tys. cykli otwarcia i zamknięcia skrzydła). Weryfikujedeklarowane przez producenta wartości izolacyjności cieplnej iakustycznej.

5. Gwarancja

W gwarancji powinien być zawarty okres jej obowiązywania jakrównież jej zakres. Powinniśmy przeczytać dokładnie warunkigwarancji, aby wiedzieć czy obejmuje ona całe okno. Dobry producentdaje gwarancje na całe okno i wszystkie jego elementy.

6. Cena

Musimy sprawdzić, co obejmuje cena - czy są w nią wliczone:klamki, szproty, okucia, uszczelki.

Jeżeli chcemy zakupić okno wyposażone niestandardowo ( nietypowekolory, okucia antywłamaniowe), musimy koniecznie sprawdzić czycena zawiera wszystkie te elementy. Dodatkowo należy upewnić sięczy transport i montaż wliczone są w cenę.