Tematy miesiąca

Nowa generacja pap zgrzewalnych

Czas na zmiany - nowoczesna generacja pap zgrzewalnych modyfikowanych SBS

Oferowane przez producentów nowoczesne papymodyfikowane osiągnęły bardzo wysoki poziom cech technicznychzwiązanych z ich głównym przeznaczeniem czyli szczelnością,trwałością oraz odpornością na agresję chemiczną i biologiczną zestrony środowiska. Aby nadać nowy impuls rozwojowi tej dziedzinymateriałów hydroizolacyjnych Icopal rozpoczął badania, które miałyna celu poprawienie innych istotnych cech użytkowych stosowanychpap takich jak ognioodporność oraz szybkość i ekonomia układania. Wwyniku tych badań zostały wdrożone do produkcji papy o podwyższonejodporności ogniowej FireSmart-Solo, wraz z kompleksowym systememukładania pap na dachu bez użycia ognia otwartego. Następnyprodukt, z którego jesteśmy dumni i który powstał na skutekszerokich badań badawczo rozwojowych prowadzonych w koncernie topapy, które można układać na dachu znacznie szybciej i znaczniebardziej ekonomicznie od pap płaskich, stosowanych do tej pory.Nowa generacja pap ICOPAL nosi nazwę SZYBKI PROFIL.

Papy występujące na rynku posiadają dolnączęść(zgrzewaną) całkowicie płaską. Jest ona pokryta cienką foliązabezpieczającą. Pod wpływem płomienia z palnika gazowego foliaulega spaleniu a masa asfaltowa topi się umożliwiając połączeniezgrzewanej membrany z podłożem.
Icopal S.A. rozpoczął produkcję pap typu SZYBKI PROFIL czymzrewolucjonizował proces aplikacji (zgrzewania) pap do podłoża.

Papy SZYBKI PROFIL

Zaproponowane przez Icopal unikalne,opatentowane (Patent Europejski Nr EP 0.483.274/07.2010)rozwiązanie o handlowej nazwie SZYBKI PROFIL, polega naspecyficznym (profilowanym) ukształtowaniu dolnej powierzchni papyi przyklejeniu do niej folii antyadhezyjnej. Kształt spodniejpowierzchni papy przypomina sinusoidę a folia antyadhezyjnaprzyklejona jest jedynie do wierzchołków fal. Takie rozwiązaniedaje bezpośredniemu wykonawcy pokrycia papowego określone i bardzowymierne korzyści ekonomicznie i użytkowe.

Rys 1. Porównanie spodniej części papprofilowanych oraz używanych dotychczas

1. Poprawa jakości wykonywaniazgrzewów

Proponowane w technologii SZYBKI PROFILukształtowanie dolnej powierzchni papy pozwala na błyskawiczneusunięcie folii antyadhezyjnej, która jest ogrzewana przez płomieńpalnika bezpośrednio od spodu i spala się w ułamku sekundy, co jestdoskonale widoczne podczas zgrzewania. Konsekwencją swoistego iniespotykanego ukształtowania spodniej powierzchni papy "SZYBKIPROFIL" jest znacznie większa powierzchnia przejmowania ciepła zpalnika. Gdybyśmy "rozprostowali" dolną powierzchnię papyprofilowanej uzyskamy powierzchnię o 40% większą niż w przypadkurozwiązania "płaskiego". Wierzchołki profili ogrzewane są z dwóchstron i topią się znacznie szybciej niż jego głębsze warstwy. Zewzględu na profilowaną strukturę spodu papy bardzo łatwa jest ocenawzrokowa stanu asfaltu - w efekcie otrzymujemy równomiernestopienie dolnej powierzchni papy i sklejenie jej na całejpowierzchni dolnej bez miejsc niedogrzanych i nieprzetopionych.
Ma to oczywiście wpływ na stopień upłynnienia dolnej powierzchniasfaltu a w konsekwencji na jakość wykonania zgrzewu papy dopodłoża. Pewniejsze i bardziej równomierne upłynnienie dolnejpowierzchni papy zapobiega powstawaniu błędów ludzkich na etapiezgrzewania papy do podłoża.

2. Oszczędność czasu pracy i zużytegogazu.

Icopal S.A. przed wprowadzeniem pap SZYBKIPROFIL na rynek przeprowadził badania porównawcze zgrzewania pap zdolną powierzchnią płaską i profilowaną. Z naszych badań,przeprowadzonych wielokrotnie i bardzo wnikliwie wynika, że papyprofilowane SZYBKI PROFIL można układać aż o 30% szybciej wstosunku do zwykłych pap płaskich a do ich ułożenia zużywa się 25%mniej gazu.

3. Oferta handlowa pap SZYBKI PROFIL

Icopal S.A. obejmuje opatentowaną technologiąSZYBKI PROFIL wszystkie produkowane papy modyfikowane SBS,rezygnując tym samym z produkcji przestarzałych pap typupłaskiego.
Papy SZYBKI PROFIL są produkowane w oparciu o PN-EN 13707:2006 iposiadają certyfikat europejski "CE" .

Papy nawierzchniowe:
Polbit Extra WF SZYBKI PROFIL
Polbit WF SZYBKI PROFIL PYE PV 250S5
Extradach WF SZYBKI PROFIL PYE PV 200S5
Zdunbit WF SZYBKI PROFIL
Junior WF SZYBKI PROFIL


Papy podkładowe:
Polbit Extra PF SZYBKI PROFIL
Polbit PF SZYBKI PROFIL PYE PV 250S5
Extradach PF SZYBKI PROFIL PYE PV 200S5
Zdunbit PF SZYBKI PROFIL
Junior PF SZYBKI PROFIL


Od czerwca 2006 oprócz dobrze znanych pap zgrzewalnychmodyfikowanych SBS produkowanych w technologii SZYBKI PROFIL(prezentowanych powyżej), ICOPAL S.A. wprowadził na rynek nowąlinię pap modyfikowanych SBS w technologii SZYBKI PROFIL,przedstawioną poniżej:.

ALFA SZYBKI PROFIL TOP 5 papa wierzchniegokrycia
BETA SZYBKI PROFIL TOP 4 papa wierzchniego krycia
OMEGA SZYBKI PROFIL BAZA 3 papa podkładowa

ICOPAL S.A. Zduńska Wola laureat WielkiegoZłotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich
i tytułu "Najlepszy z Najlepszych" za produkcję osiągającą światowestandardy."