Tematy miesiąca

Ocieplanie ścian zewnętrznych

Gwarancją trwałości elewacji jest stosowanie właściwych materiałów i technologii. Stosowanie systemu ocieplania ścian zewnętrznych musi być zgodne:- z dokumentacją techniczną dla danego budynku,- z instrukcją techniczna, opracowaną przez producenta systemu,- z postanowieniami aprobaty technicznej,- z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie

ociepl3.jpg


W Polsce jedną z najbardziej popularnych metod ocieplania ścianzewnętrznych jest metoda lekka mokra. Metoda ta jest sposobemwykonywania izolacji termicznej i akustycznej (tylko w przypadkuużycia wełny skalnej jako izolacji) ścian zewnętrznych, budynkóworaz sufitów garaży z wykorzystaniem płyt z wełny mineralnej, PAROCFAL 1 i tynków cienkowarstwowych jako warstwy ostatecznej. Abyspełnione były wymagania izolacyjności cieplne dla budynkówmieszkalnych zaleca się grubość izolacji z PAROC FAL 1 od 100mm.
W przypadku PAROC FAL 1 nie jest wymagane stosowanie łącznikówmechanicznych do wysokości 20 m przy odpowiednio pewnym podłożu(ITB instrukcja 334/2002). Na tak zamontowane płyty PAROC nakładasię warstwę zaprawy klejowej i zatapia siatkę z włókna szklanego.Po wyschnięciu przygotowanego w ten sposób podłoża, nakłada siętynk elewacyjny lub strukturalny. Tynki można również pokrywaćfarbami malarskimi.

Przeszpachlowanie płyt lamelowych

Nakładanie zaprawy pacą zębatą na zagruntowaną wcześniejpłytę

Klejenie płyt na ścianie -pierwsza wartswa na metalowejlistwie cokołowej

Płyty należy układać mijankowo

Zatapianie siatki w zaprawie - zakładka co najmniej 10cm

Nakładanie i zacieranie tynku

Przetarcie płyt tarką, zmiecenie pyłu mokrą szczotką-odpylenie

Naniesienie zaprawy na płyty z wełny

Nakładanie i zacieranie tynku cienkowarstowego

Malowanie wyschniętego tynku