Tematy miesiąca

Odkryj piękno i klimat kamiennej dekoracji

Największe zalety kamienia, to wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność na czynniki atmosferyczne. Kamień to także wyjątkowo oryginalny i estetyczny sposób wykończenia elewacji oraz wnętrz. Okładziny kamienne nie tylko zdobią elewacje, ściany salonów, kominki czy ogrodzenia, ale stanowią niezwykle trwałe zabezpieczenie muru. Charakteryzują je także właściwości ocieplające, odporność na mróz i niska nasiąkliwość. Nic dziwnego, że okładziny kamienne docenili już wiele lat temu mieszkańcy zachodniej Europy.

bolix2.jpg

Aby przez długie lata, w pełni cieszyć siępięknem kompozycji okładzin kamiennych, należy je umiejętnieprzymocować do podłoża, wykończyć i zabezpieczyć. Dlatego BOLIXstworzył system do kamienia elewacyjnego.

System do kamienia elewacyjnego marki BOLIX tokompletny zestaw produktów do naturalnych okładzin kamiennych orazdo imitacji kamienia. Cechą charakterystyczną systemu jest szerokiespektrum jego zastosowania. System można stosować na zewnątrz - nafasadach czy ogrodzeniach - oraz wewnątrz budynków. Tworząc system,technolodzy z firmy BOLIX, postawili sobie za cel przygotowaniemateriałów, które mogą być wykorzystane w każdym etapie realizacjikompozycji kamiennej. System tworzą : preparatgłębokopenetrujący BOLIX N, dwa kleje BOLIX P - do kamienia (szary)i do marmuru (biały), zaprawa do spoinowania BOLIX BK, środek dousuwania wykwitów i nalotów BOLIX BW oraz silikonowy preparatimpregnujący BOLIX BIK.

Zastosowanie wszystkich składników systemu togwarancja długiej żywotności i właściwego wykonania kamiennejkompozycji. Dzięki zastosowaniu poszczególnych składników systemumontaż okładzin kamiennych przebiega wyjątkowo łatwo.

Wykończenie elewacji okładzinami kamiennymiuzależnione będzie przede wszystkim od rodzaju materiału, z któregozbudowano ściany nośne czy osłonowe. Podłoże pod kamiennewykończenie musi bowiem zapewnić przeniesienie dużych obciążeń.Jeżeli stosujemy okładziny na ściany murowane z cegły, bloczkówbetonowych czy betonu, właściwie nie ma żadnych przeciwwskazań. Winnych okolicznościach, tj. w przypadku ścian z betonu komórkowego,bloczków silikatowych lub gazobetonu, należy podłoże wzmocnićsiatką z włókna szklanego. Samo przygotowanie podłoża wygląda widentyczny sposób jak przy wykonywaniu ocieplenia, tzn. pooczyszczeniu i zagruntowaniu ściany, nakłada się warstwę zaprawyklejowej i zatapia się w niej siatkę z włókna szklanego. Wykonujemyw ten sposób warstwę zbrojącą, która znacząco wzmacnia podłoże.Rozwiązanie to należy zastosować na całej powierzchni, na którejprzyklejone zostaną okładziny kamienne.

Nieco trudniejsze jest wykończenie okładzinamikamiennymi ścian ocieplonych w technologii BSO (bezspoinowy systemociepleń). Nie poleca się stosowania kamienia na ocieplenie z wełnymineralnej, gdyż będzie on stanowił dla pary przenikającej przezwarstwę termoizolacyjną barierę nie do przejścia. Poza tym,okładziny kamienne, zwłaszcza naturalne, wykazują duże właściwościakumulacyjne - mogą "magazynować" ciepło, ale również - co gorszedla warstwy termoizolacyjnej z wełny mineralnej - zimno. W takimwypadku pod warstwą okładzin mogłoby dochodzić do nadmiernejkondensacji wilgoci i roszenia.

W przypadku ściany ocieplonej styropianem nie matakich przeciwwskazań. Należy jednakże pamiętać, aby już na etapieprojektowania ocieplenia przewidzieć wykończenie elewacjikamieniem. Wówczas na powierzchni, gdzie będą zastosowane okładzinypowinno się zastosować podwojoną ilość kołków montażowych(najlepiej z trzpieniem stalowym) do mocowania płyt styropianowych.Zaś samą warstwę zbrojącą należy wykonać z dwóch warstw siatki zwłókna szklanego, przy czym pierwszą warstwę trzeba dodatkowozamocować łącznikami mechanicznymi do podłoża.

Kamienna elewacja - jak każda inna - z czasemulega naturalnym procesom erozji. Na jej powierzchni mogą pojawićsię zabrudzenia, osady, naloty, a także - w skrajnych wypadkach -wykwity. Na szczęście można je łatwo usunąć przy pomocy preparatuBOLIX BW.

Elewacje wykończone okładzinamikamiennymi


zalety:
• wysoka trwałość i odpornośćelewacji na działanie zmiennych warunków atmosferycznych (deszcz,śnieg, mróz, promieniowanie słoneczne)
• oryginalny sposób wykończenia zarówno całych ścian, jak iposzczególnych elementów elewacji
• bogactwo odmian kamienia stwarza wiele możliwości kształtowaniawyglądu elewacji

wady:
• wysoki - w porównaniu z innymi możliwościami wykończenia elewacji- koszt inwestycji
• duży ciężar okładzin kamiennych wymaga odpowiedniegoprzygotowania (wzmocnienia) podłoża
• każdy rodzaj kamienia wymaga innej obróbki, innych zabiegówpielęgnacyjnych


Kamienna kompozycja krok po kroku:


1. W pierwszej kolejności myjemy i przygotowujemy podłoże. Doprzygotowania (gruntowania) ściany służy preparat BOLIX N, którywzmacnia podłoże i poprawia przyczepność zapraw klejowych.

2. Okładziny kamienne przyklejamy szarą zaprawąklejową BOLIX P o dużej wytrzymałości mechanicznej. Do płyt zmarmuru powstała biała odmiana kleju BOLIX P, chroniąca go przedpowstawaniem przebarwień. Podczas klejenia okładzin należy pamiętaćo nałożeniu warstwy kleju zarówno na podłoże, jak i na powierzchnięokładziny. Zapewni to stuprocentowe przyleganie zaprawy klejowej dookładziny.

3. Kolejny etap prac to spoinowanie - w tymwypadku używamy mrozo- i wodoodpornej zaprawy BOLIX BK, w jednym ztrzech kolorów: białym, szarym i piaskowym, a więc w barwachnajczęściej spotykanych okładzin kamiennych.

4. Po wykonaniu spoin z powierzchni kamienianależy usunąć pozostałości po zaprawie. Do tego celu służy preparatBOLIX BW, czyli bezpieczny dla okładzin koncentrat do likwidowaniaosadu cementowego, wykwitów wapiennych oraz rdzawych nalotów, którez biegiem czasu mogą pojawić się na kamieniu. BOLIX BW, opróczkamienia, może być stosowany do klinkieru i płytek ceramicznych -także do okresowej pielęgnacji i czyszczenia okładzin.

5. Ostatnim etapem prac jest zabezpieczeniegotowej kompozycji kamiennej przed szkodliwym działaniem wody. Wtym celu najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowane silikonowegośrodka impregnującego BOLIX BIK, którego matowy efekt krycia niezmienia koloru okładzin. Dodatkowo, preparat zmniejsza ryzykowystąpienia na powierzchni kamienia plam i wykwitów solnych.Zresztą, zastosowanie BOLIX BIK jest dużo szersze aniżeli dookładzin kamiennych. Impregnat silikonowy, dzięki swojej wysokiejhydrofobowości, może z powodzeniem służyć zabezpieczenia tynkówmineralnych oraz murów z cegły i betonu oraz fug. Szczególniepolecany jest do impregnowania powierzchni pionowych i poziomych wmiejscach narażonych na czasowe zawilgocenie.

Produkty wchodzące w skład systemu do kamieniaelewacyjnego:


BOLIX N - preparat głęboko penetrujący; dostępny wopakowaniach 1-, 5- i 10-kilogramowych
BOLIX P - klej okładzin kamiennych i ciężkich płytceramicznych; dostępny w opakowaniach 25 kg
BOLIX P biały - klej do marmuru i okładzin kamiennych;dostępny w opakowaniach 25 kg
BOLIX BK - zaprawa do spoinowania, dostępna w 3 kolorach:szarym, białym i piaskowym;
opakowania 25 kg
BOLIX BW - preparat do usuwania osadów, nalotów iwykwitów; dostępny w opakowaniach 1 kg
BOLIX BIK - silikonowy preparat impregnujący; dostępny wopakowaniach 1- i 5-kilogramowych

Układ warstw w systemie do kamieniaelewacyjnego:


przybliżony koszt materiałów chemiibudowlanej potrzebnych do wykończenia kamieniem 1 m2 elewacji: ok.10* zł netto
*) z wykorzystaniem wszystkich elementów systemu)