Tematy miesiąca

Pacific – ekonomiczna płyta sufitowa Rockfon

Rockfon Pacific to ekonomiczna płyta sufitowa, idealnie nadającą się do pomieszczeń o podstawowych wymaganiach estetycznych i akustycznych.

rfn11asufit.jpg

Rockfon Pacific to ekonomiczna płyta sufitowaidealnie nadającą się do pomieszczeń o podstawowych wymaganiachestetycznych i akustycznych.

Własności akustyczne, niepalność, odporność nawilgotność, prosty montaż, a przy tym przystępna cena. Wszystkie tecechy łączy w sobie Pacific, płyta sufitowa ze skalnej wełnymineralnej. Produkt jest adresowany do tych klientów, którzy ceniąsobie wygodę w montażu oraz gwarantowane parametry techniczne.Produkt posiada deklarację CE, co oznacza, że wytarzany jestzgodnie z normą europejską EN 13964.

Płyty sufitowe Pacific wykonane są ze skalnejwełny mineralnej. Posiadają gładką białą powierzchnię, tylni welonz włókna szklanego oraz pomalowane krawędzie boczne. Płyty Pacificcharakteryzują się wskaźnikiem pochłaniania dźwiękuaw=0,70 - klasa C. Są trwałe i odporne na wilgotnośćoraz stabilne wymiarowo - płyty nie odkształcają się i niezmieniają swoich wymiarów z upływem czasu. Pacific posiadanajwyższą - najbezpieczniejszą klasę reakcji na ogień A1 - jestniepalny, a w trakcie pożaru nie wytwarza dymu ani płonącychkropli. Skalna wełna mineralna, z której wykonane są produktyRockfon, jest materiałem nieorganicznym, dzięki czemu płytysufitowe są higieniczne oraz odporne na rozwój szkodliwych bakteriii grzybów. Biała gładka powierzchnia płyt sufitowych optymalnieodbija światło i zapobiega osiadaniu kurzu.

Pacific produkowany jest zgodnie z normąeuropejską EN 13964 - "Sufity podwieszane. Wymagania i metodybadań.", ustanowioną przez Europejski Komitet Normalizacji (CEN).Produkt otrzymał Deklarację Zgodności CE, która potwierdzawszystkie deklarowane parametry techniczne.

Pacific dostępny jest w krawędziach A i E domontażu z widoczną i częściowo widoczną konstrukcją nośną, wsystemach RockLink 24 i RockLink XL.
Płyty Pacific są lekkie - łatwe w transporcie i przenoszeniu.Podczas instalacji łatwo się je przycina, co minimalizuje ilośćodpadów. Stosuje się ją w miejscach, gdzie ważna jest szybkośćmontażu, łatwość w utrzymywaniu czystości oraz trwałość uzyskanegoefektu. Dlatego też produkt przeznaczony jest głównie doniewielkich biur, sklepów oraz innych obiektów, dla którychekonomiczność i trwałość rozwiązania stanowi ważnekryterium.

Samodzielny montaż płyty sufitowej Pacific wkonstrukcji nośnej RockLink XL jest prosty i szybki. Poniżejprzedstawiamy 10 kroków montażu sufitu podwieszanego:

1. Trasowanie - wyznaczanie linii odniesienia naścianie.
Zaznacz docelowy poziom sufitu na obwodzie pomieszczenia. Dokładnewypoziomowanie jest bardzo ważne, aby płaszczyzna sufitu byłarówna.

2. Mocowanie profili przyściennych
Przymocuj profile przyścienne wg wyznaczonych na ścianach linii.Poziom profili przyściennych stanowi odniesienie do montażupozostałych elementów konstrukcji.

3. Trasowanie linii profili głównych (nośnych) po 1800mm.

4. Mocowanie kołków.
Przymocuj do stropu kołki, na których będzie podwieszonakonstrukcja sufitu. Użyj do tego odpowiednich zawiesi(wieszaków).

5. Mocowanie zawiesi stropowych.

6. Mocowanie profili głównych
Zamontuj profile nośne, podwieszając je do elementu nośnego (np. dostropu) za pomocą przygotowanych wcześniej zawiesi.

7. Poziomowanie profili głównych
Wypoziomuj profile nośne i połącz je ze sobą (jeśli pomieszczeniejest dłuższe niż długość pojedynczego profilu głównego).

8a. Montaż profili poprzecznych długich
Zamontuj profile poprzeczne długie (dł. 1800 mm) osiowo, co 600 mmpomiędzy profilami głównymi. W efekcie powstaje siatka modularna owymiarach 1800 x 600 mm.

8b. Montaż profili poprzecznych krótkich
Zamontuj profile poprzeczne krótkie (dł. 600 mm) osiowo, co 600 mmpomiędzy profilami poprzecznymi długimi. W efekcie powstajemodularna siatka docelowa o wymiarach 600 x 600 mm.

9. Montaż płyt sufitowych
Na przygotowanym ruszcie ułóż płyty sufitowe. Pełne płyty układanesą wprost z paczek. Zwróć uwagę na kierunek układania płyt.

10. Docinanie płyt sufitowych i montaż na narożnikach
W narożnikach i przy ścianach ułóż płyty sufitowe, dociętewcześniej do odpowiedniego wymiaru.