Tematy miesiąca

Papa odporna na ogień Lemit

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom akcjonariuszy Grupy Polskie Składy Budowlane, P.P.H.LEMAR Sp. z o.o. Czerwonak przygotował w swojej ofercie handlowej papę LEMBIT NRO odporną na ogień, która zastosowana w określonych systemach dachowych Lembit, spełnia kryteria, w zakresie odporności ogniowej warstwowego przekrycia dachu REI.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom akcjonariuszyGrupy Polskie Składy Budowlane, P.P.H.LEMAR Sp. z o.o. Czerwonakprzygotował w swojej ofercie handlowej papę LEMBIT NRO odporną naogień, która zastosowana w określonych systemach dachowych Lembitspełnia kryteria w zakresie odporności ogniowej warstwowegoprzekrycia dachu REI.

Właściwości i zastosowania papy LEMBIT NRO

Papa LEMBIT NRO to papa asfaltowa wierzchniegokrycia do pokryć jednowarstwowych,trudno zapalna iniierozprzestrzeniająca ognia, którą produkuje się wgPN-EN13707:2006 i PN-EN13707:2006//A1:2007.

Nowa papa przeznaczona jest do wykonywaniawierzchniej warstwy w wielowarstwowych pokryciach dachowych. LEMBITNRO można stosować do wykonywania nowych lub renowacji starychpokryć dachowych.Ze względu na wysoką wytrzymałość oraz zdolność dowydłużenia przy rozciąganiu, nowa papa znakomicie sprawdza się jakowierzchnia warstwa izolacji narażonych na działanie czynnikówmechanicznych.

System dachowy z zastosowaniem papy LEMBIT NRO pozwala narealizowanie przekryć dachowych w zakresie odporności ogniowejwarstwowych przekryć dachowych REI 15, REI 45.

Co oznacza REI 15, REI 45?


R - nośność ogniowa 15 minut (45 minut);
E - szczelność ogniowa 15 minut (45 minut);
I - izolacyjność ogniowa 15 minut (45 minut).

REI jest to odporność przekrycia dachowego,w tymzastosowanych pap oraz termoizolacji (płyty styropianowe lub zwełny mineralnej),w danym systemie dachowym Lembit na nierozprzestrzenienie się ognia i nie dopuszczenie w czasie 15 minutlub 45 minut do jego zapalenia.

Stosując papę LEMBIT NRO w systemach dachowychzyskujemy, w razie konieczności, niezbędny czas na powiadomieniestraży pożarnej, lokalizację źródła ognia oraz rozpoczęcie akcjiewakuacyjnej i gaśniczej w celu nie dopuszczenia do powstania ofiarw ludziach oraz zmniejszenia strat materialnych.Zaproponowanesystemy dają możliwość realizacji dachów z izolacją termiczną zpłyt styropianowych i z wełny mineralnej bez względu na wielkośćdachu.

Tabela informuje o klasie odporności ogniowej oraz o poziomiewykorzystania obciążenia αq1 = q (g, S)/q1 w ależności odzastosowanejtermoizolacji.

Dla przekrycia: dach z blachy trapezowejprofilowanej, folia paroizolacyjna 0,2 mm, termoizolacja płytystyropianowe EPS 100,pokrycie z papy asfaltowej podkładowej LEMBITO P-V70 S30 i papy wierzchniego krycia LEMBIT NRO - system posiadaklasyfikację w zakresie odporności ogniowej warstwowych przekryćdachowych z izolacją cieplną z płyt styropianowych i raportFIRES-FR-100-08-AUNE. Klasa odporności ogniowej dla płytstyropianowych EPS 100 o grubości co najmniej 200 mm wynosi:REI 15i RE 20.
Dla przekrycia: dach z blachy trapezowej profilowanej, foliaparoizolacyjna 0,2 mm, termoizolacja płyty z wełny mineralnejogęstości 130 kg/m3 i grubości ≥80 mm, ≥90 mm, ≥100 mm;welon szklanyo gramaturze co najmniej 60 g/m2, pokrycie z papy asfaltowejpodkładowej LEMBIT O P-V70 S30 i papy wierzchniego krycia LEMBITNRO - system posiada klasyfikację w zakresie odporności ogniowejwarstwowych przekryć dachowych z izolacją cieplną z płyt z wełnymineralnej i raport FIRES-FR-95-08-AUNE. Klasa odporności ogniowejdla płyt z wełny mineralnej o gęstości 130 kg/m3 wynosi przygrubości: ≥80 mm dla REI 15, ≥90 mm dla REI 30, ≥100 mm dla REI45.Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy LEMBIT NRO powinnoodbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie zprzepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznychzawartych w instrukcjach producenta oraz pod stałym nadzoreminspektora nadzoru budowlanego.