Tematy miesiąca

Poddasza domów jednorodzinnych

Poddasza domów jednorodzinnych, powszechnie wykorzystywane do celów użytkowych stwarzają możliwość niekonwencjonalnej aranżacji wnętrz, ale nakładają na projektanta i inwestora wymóg stosowania do obudowy konstrukcji dachowych oraz wykonania poszycia ścian działowych, odpowiednich materiałów: trwałych, ekonomicznych, ognioodpornych, odpornych na wilgoć, zapewniających odpowiednie warunki akustyczne i klimatyczne.

poddaszewykonczonefermacell_1.jpg

Poddasza domów jednorodzinnych, powszechniewykorzystywane do celów użytkowych stwarzają możliwośćniekonwencjonalnej aranżacji wnętrz ale nakładają na projektanta iinwestora wymóg stosowania do obudowy konstrukcji dachowych orazwykonania poszycia ścian działowych odpowiednich materiałów:trwałych, ekonomicznych, ognioodpornych, odpornych na wilgoć,zapewniających odpowiednie warunki akustyczne i klimatyczne.

Do rozwiązania tych problemów najlepiejprzystosowany jest FERMACELL - system uniwersalnych płyt gipsowo -włóknowych, jeszcze kilka lat temu całkowicie nieznany w Polsce,obecnie zyskujący popularność dzięki swoim wyjątkowymwłaściwościom.

Płyty FERMACELL są

• Stabilne i wytrzymałe mechanicznie - przenoszą obciążenia u ży t k o w e do 50 kg/1pkt. co umożliwia montaż szafek, półek,grzejników i innych obciążeń bez dodatkowej konstrukcji.Wyposażenie wnętrz można zaplanować po zamontowaniu płyt. Aranżacjinie ogranicza układ elementów konstrukcyjnych. W trakcieeksploatacji można zmienić wyposażenie bez demontażu płyt.
• Ognioodporne - materiał niezapalny.
• Odporne na wilgoć - płyty FERMACELL można stosować wpomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 70% bezograniczeń i okresowo (do 10 godz.) w pomieszczeniach o wilgotnościwzględnej powietrza do 85%.
• Paroprzepuszczalne i bezwonne - podnoszą komfort pomieszczeń,porowata struktura jednorodnego materiału reguluje wilgotnośćpomieszczeń
• Ekologiczne - nie zawierają chemicznych środków gruntujących ikleju.
• Stabilne akustycznie dzięki znacznemu zagęszczeniu sprasowanegomateriału umożliwiają realizację ścian i stropów o korzystniejszychparametrach od innych technologii suchej zabudowy, bazujących namateriałach o mniejszej gęstości i sztywności.

• Nadają się do gięcia na mokro - umożliwiają zabudowę wnętrz:łukowych ścian, sufitów podwieszonych, lukarn i kolumn beznaruszenia struktury materiału (bez nacinania i czasochłonnegoszpachlowania).

• Ekonomiczne - prosty, szybki i tani montaż eliminuje czynnościwymagane w innych suchych technologiach :
brak taśm wzmacniających na stykach i profili aluminiowych nanarożach. Malowanie, tapetowanie i glazura nie wymagają gruntowaniapodłoża. Płyty zabezpieczone są fabrycznie wodnym roztworem nabazie krochmalu. Glazurę można przykleić na pojedynczej warstwiepłyt gr. 12,5 mm bez ryzyka powstania szkodliwych naprężeń. Użyciewkrętów czy klamer nie destabilizuje krawędzi płyt.

Krawędzie płyt skleja się na styk. Istniejemożliwość sklejania fragmentów płyt - także poza konstrukcją -pozwala lepiej wykorzystać materiał (96% efektywności). Płytyzniszczone w transporcie lub w montażu można skleić i poddaćdalszej obróbce. Zastosowanie płyt FERMACELL do obudowy skosówdachowych i sufitów podwieszonych nie wymaga stalowego stelażu,niezbędnego w innych technologiach. Płyty gipsowo - włóknowe możnamontować do taniego rusztu drewnianego przybitego w poprzek krokwi.Rezygnacja ze stelażu eliminuje mostki termiczne, których obecnośćmoże ujawnić się, po czasie, nieefektownymi cieniami w miejscuwykraplania się pary, na styku z chłodniejszą powierzchnią profilistalowych.

Poza płytami na ściany, skosy dachowe i sufity, w systemieoferowane są elementy podłogowe z izolacją akustyczną, izolacjątermiczną oraz elementy bez izolacji, które, ze względu na swojąlekkość, mogą być stosowane na stropach o małej nośności, np. nazagrożonych nadmiernym obciążeniem drewnianych stropachbelkowych.


FERMACELL Systemy suchej zabudowy
e-mail: fermacell-pl@xella.com
www.fermacell.pl
www.poddasze-remont.pl