Tematy miesiąca

Podłogi laminowane firmy Kronopol

Podłogi laminowane Kronopol Laminate Flooring charakteryzują się wysoką jakością i odpornością na ścieranie. Aby zachować te walory na długie lata należy przestrzegać pewnych zasad przy ich montażu, eksploatacji i pielęgnowaniu.Wszystkie podłogi laminowane Kronopol nadają się do stosowania na wodnym ogrzewaniu podłogowym. Ogrzewanie musi być stosowane na całej powierzchni podłogi. Wylewka nad przewodami cieplnymi powinna mieć grubość ok. 2 cm.

Ważne zasady

Podłogi laminowane Kronopol Laminate Flooringcharakteryzują się wysoką jakością i odpornością na ścieranie. Abyzachować te walory na długie lata należy przestrzegać pewnych zasadprzy ich montażu, eksploatacji i pielęgnowaniu.

Kronopol produkuje obecnie podłogi w dwóch różnych klasachścieralności.

Podłogi laminowane o klasie ścieralności AC3 przeznaczonesą do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych w wysokim natężeniuruchu oraz do pomieszczeń użyteczności publicznej o niskimnatężeniu ruchu. Tego typu paneli nie należy stosować wpomieszczeniach typu: biura, sklepy, sale lekcyjne.

Panele podłogowe o klasie ścieralności AC4 można stosowaćw pomieszczeniach mieszkalnych o wysokim natężeniu ruchu oraz dopomieszczeń użyteczności publicznej o średnim natężeniu ruchutakich jak sale konferencyjne, pokoje hotelowe.

• Paneli podłogowych nie można układać w pomieszczeniach, wktórych poziom wilgotności przekracza 70% (łazienka, sauna,pralnia, itp.).
• Przed przystąpieniem do montażu podłóg laminowanych należy zadbaćo właściwe przygotowanie podłoża. Musi ono być suche, stabilne,czyste i równe.
• Należy pamiętać, iż panele podłogowe są produktem wykonanym nabazie płyt drewnopochodnych i pod wpływem zmian wilgotności itemperatury mogą się rozszerzać lub kurczyć. Dlatego też pomiędzypodłogą a wszystkimi stałymi elementami prostopadłymi do niej(filary, progi drzwi, rury, ściany, itp.) należy zachować 8-10 mmodstępy, tzw. szczeliny dylatacyjne. Przy długości pomieszczeniapowyżej 8 m, względnie szerokości większej niż 6 m należy wykonaćdodatkowe szczeliny dylatacyjne o szerokości 2-3 cm (wproporcjonalnych odcinkach posadzki).
• Panele podłogowe tworzą tzw. podłogę pływającą. Nie można ichzatem przyklejać, przybijać lub w inny sposób mocować do podłożalub ściany.
• Panele podłogowe należy przed montażem przechowywać przez min. 48godzin w pomieszczeniu, w którym będą montowane.
• W celu uzyskania optymalnego efektu wizualnego panele podłogowenależy montować wzdłuż głównego źródła światła.
• Każdy panel podłogowy należy przed i podczas montażu dokładniesprawdzić pod kątem uszkodzeń mechanicznych, widzialnych gołymokiem usterek (różnic kolorystycznych, wymiarów, itp.). W przypadkuułożenia paneli z wadami producent nie uwzględnia roszczeń. Panelez usterkami wykrytymi przed zamontowaniem podlegają wymianie wpunkcie sprzedaży na wolne od wad.
• Podłoga po położeniu musi być chroniona od strony wejścia poprzezzastosowanie odpowiednich wycieraczek czy dywanów zabezpieczającychją przed szkodliwym działaniem piasku czy wilgoci.
• Panele podłogowe są odporne na ścieranie kółkami foteli (krzeseł)tylko przy zastosowaniu kółek gumowych. Stosowanie foteli nakółkach (rolkach) z tworzywa sztucznego lub metalowych przyspieszazużycie podłogi. Pod nogi krzeseł, stołów i innych mebli należystosować filcowe podkładki, które należy okresowo czyścić zgromadzącego się w nich piasku i brudu.
• Brud i zanieczyszczenia można łatwo usunąć wilgotną ścierkąwypłukaną w wodzie z dodatkiem środka Perfect Neutral Reiniger lubPerfect Trend. W żadnym wypadku nie wycierać podłogi mokrą ścierkąani nie polewać wodą! Nie wolno stosować detergentów i proszkówczyszczących.


Stosując się do powyższych zaleceń będziecie Państwo moglicieszyć się podłogami laminowanymi z Kronopolu przez wielelat.

Ogrzewanie podłogowe

Wszystkie podłogi laminowane Kronopol nadają się dostosowania na wodnym ogrzewaniu podłogowym. Ogrzewanie musi byćstosowane na całej powierzchni podłogi. Wylewka nad przewodamicieplnymi powinna mieć grubość ok. 2 cm.

Zastosowanie wylewki betonowej związane jest z koniecznościązapewnienia równomiernego rozkładu temperatury, możliwościąstopniowego jej podnoszenia i utrzymania. Z uwagi na większeprzesuszenie podłogi w sezonie grzewczym i związane z tym zmianywymiarów paneli szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowesklejenie paneli podłogowych i zachowanie szczelindylatacyjnych.
Beton (wylewkę) należy koniecznie ogrzać przed montażem, abyzapobiec ewentualnemu wydostawaniu się wilgoci w późniejszymterminie. Należy to zrobić bez względu na porę roku.
W przypadku zastosowania betonu cementowego ogrzewanie możnarozpocząć po 3 tygodniach.
W celu sprawdzenia wysuszenia betonu (jastrychu) należy użyćkawałków folii PE (50 x 50 cm). Folię tę należy rozłożyć w kilkumiejscach na podłożu, a krawędzie okleić szczelnie taśmą. Montażpaneli podłogowych można rozpocząć jedynie w przypadku gdy po 24godzinach folia nie uległa zaparowaniu, a powierzchnia betonu niezmieniła barwy. Jeśli próba wypadnie negatywnie proces osuszaniapodłoża należy powtórzyć. Ogrzewanie należy wyłączyć minimum 2 dniprzed montażem paneli. Temperatura powietrza w trakcie montażupaneli powinna wynosić 18-22 stop. C.


Temperatura powierzchni podłogi laminowanej nie powinna być wyższaniż 28oC. Podczas okresu grzewczego zaleca się utrzymywanietemperatury na poziomie 20-22 stop. C przy wilgotności50-70%.

W przypadku znacznego wychłodzenia pomieszczenia ogrzewanienależy włączać stopniowo, podnosząc temperaturę o 5 stop. Cdziennie, aż do uzyskania maksymalnej wydajności. Tą zasadę należystosować zawsze przed rozpoczęciem nowego sezonugrzewczego.

Uzupełnieniem oferty podłóg laminowanych są listwywykończeniowe, wykonane z płyty MDF, profilowane w procesiefrezowania i oklejane folią w kolorze i wzorze paneli. Listwymontuje się przy pomocy specjalnych uchwytów do ściany. W ofercieznajdują się również akcesoria do listew takie jak narożniki,końcówki i łączniki wykonane z tworzywa sztucznego o barwiedopasowanej do koloru listwy.
Podłogi laminowane mogą być łączone z innymi rodzajami pokryćpodłogowych np. kafle, wykładziny podłogowe.
Do łączenia służą specjalne listwy przejściowe dostępne w szerokiejofercie na rynku.

www.kronopol.com.pl