Tematy miesiąca

Porównanie ścian w różnych technologiach budowy. CRH Klinkier - Specjaliści od klinkieru radzą

Podczas budowy domu baczną uwagę zwraca się na początkowe koszty związane z przeprowadzeniem całej inwestycji. Zdarza się, że decyzje związane z wyborem określonej technologii budowy, czy zastosowaniem danych materiałów, zapadają po przeanalizowaniu wyłącznie strony kosztowej. Warto jednak pamiętać o tym, że budując dom, robi się to najczęściej z myślą o jego wieloletnim użytkowaniu. Stąd równie ważne są aspekty związane z kosztem utrzymania budynku.

crf_0061.jpg

Przedstawione poniżej zestawienie ukazuje, że już na przestrzenikilkunastu lat użytkowania domu, zastosowanie elewacji klinkierowejokazuje się rozwiązaniem tańszym, niż pokrycie domu tynkiem.

Wielu właścicieli budynków z elewacją wykończoną tynkiem przekonujesię, że rozwiązanie to z biegiem lat okazuje się mało praktyczne,jak i dość kosztowne. Panujące w naszym kraju warunki atmosferyczne(deszcze, śnieg, zanieczyszczenie powietrza itp.) sprawiają, żeelewacje tynkowe, zazwyczaj już po kilku latach, wymagająodświeżenia, a po kilkunastu - generalnego remontu, czy nawetwymiany. Wiąże się to ze znaczącymi kosztami, a jednocześnieprzysparza inwestorom wielu problemów, których nie da się częstowycenić (np. dyskomfort związany z przeprowadzanymi pracamiremontowymi, montażem i demontażem rusztowań, zniszczoną przydomowązielenią). Sposobem na uniknięcie tych niedogodności i kosztówzwiązanych z remontami elewacji jest zastosowanie elewacjiklinkierowej, która nie wymaga odświeżania i odnawiania, a co zatym idzie, dodatkowych nakładów finansowych na przestrzeni wielulat.

Ściana murowana budynku parterowego o powierzchni 100 m2

Rozwiązania przykładowe - koszty wykonania i utrzymania przyzałożeniu odświeżania elewacji tynkowej co 5 lat.


1. Ściana trójwarstwowa

 • elewacja - cegła klinkierowa ALFA

 • termoizolacja - wełna mineralna 12 cm

 • ściana - MEGA-MAX 250/238 P+W 25 cm

Koszty budowy:

robocizna za 1 m2 ......112,40 zł

materiały za 1 m2 ......285,14 zł

razem 1 m2 ..............397,54 zł

razem 100 m2 .......39 754,00 zł


Koszty utrzymania:

po 5latach..................39 754,00 zł
po 10 latach ................39 754,00 zł
po 15 latach + 200 zł .....39 954,00 zł
po 20 latach ................39 954,00 zł
po 25 latach ................39 954,00 zł
po 30 latach + 200 zł .....40 154,00 zł


2. Ściana dwuwarstwowa

 • elewacja - tynk silikonowy II grupa kol.

 • termoizolacja - wełna mineralna 12 cm

 • ściana - MEGA-MAX 250/238 P+W 25 cm
  Koszty budowy:

robocizna za 1 m2 .........106,86 zł

materiały za 1 m2 .........259,10 zł

razem 1 m2 .................365,96 zł

razem 100 m2........... 36 596,00 zł


Koszty utrzymania:

po 5latach + 1042 zł malowanie .....................................37638,00 zł
po 10 latach + 1042 zł malowanie...................................38 680,00 zł
po 15 latach + 10800 zł ponowne otynkowanie i malowanie......49480,00 zł
po 20 latach + 1042 zł malowanie...................................50 522,00 zł
po 25 latach + 1042 zł malowanie...................................51 564,00 zł
po 30 latach + 10800 zł ponowne otynkowanie i malowanie..... 62364,00 zł


3. Ściana dwuwarstwowa

 • elewacja - tynk silikonowy II grupa kol.

 • termoizolacja - styropian 12 cm

 • ściana - MEGA-MAX 250/238 P+W 25 cm
  Koszty budowy:

robocizna za 1 m2 ........106,86 zł

materiały za 1 m2 .........204,76 zł

razem 1 m2 ................311,62 zł

razem 100 m2 .........31 162,00 zł


Koszty utrzymania:

po 5latach + 1042 zł malowanie........................................32 204,00 zł
po 10 latach + 1042 zł malowanie.......................................33 246,00 zł
po 15 latach + 10800 zł ponowne otynkowanie i malowanie ........44046,00 zł
po 20 latach + 1042 zł malowanie.......................................45 088,00 zł
po 25 latach + 1042 zł malowanie.......................................46 130,00 zł
po 30 latach + 10800 zł ponowne otynkowanie i malowanie........56 930,00 zł


Nakłady i ceny wg SEKOCENBUD oraz KNR z IV kwartału 2007 r. (cenynetto): stawka robocizny 10,53 zł netto/rbh; nakład pracy nawykonanie 1m2 elewacji klinkierowej 2,6 h.

Elewacja domu wykonana z cegły SAHARA

Elewacja domu wykonana z cegieł SAHARA orazKALAHARI N

Elewacja domu wykonana z cegły ręcznie formowanejROSA WEISS
Dlaczego klinkier?
Więcej informacji na stronie www.crh-klinkier.pl.