Tematy miesiąca

Prawidłowe wykorzystanie farb i tynków firmy SATYN

Wśród wielu nowości rynkowych firmy SATYN znajdujemy produkty z tzw. linii mokrej. Są to farby i tynki elewacyjne, proponowane w bogatej gamie kolorów. Pamiętać należy jednak o prawidłowym wykorzystaniu ich zalet, wynikających z przeznaczenia. W niniejszym artykule spróbujemy przybliżyć niektóre zagadnienia, pozwalające uniknąć niektórych błędów przy wykonywaniu tych prac.

satynkaesn102vis.jpg

Wśródwielu nowości rynkowych firmy SATYN znajdujemy produkty z tzw. linii mokrej. Sąto farby i tynki elewacyjne proponowane w bogatej gamie kolorów. Pamiętaćnależy jednak o prawidłowym wykorzystaniu ich zalet wynikających z przeznaczenia.Poniżej spróbujemy przybliżyć niektóre zagadnienia pozwalające uniknąćniektórych błędów wykonania prac.

Tynki akrylowe PTA-36 wytwarzane na bazie wodnej dyspersji spoiwaorganicznego (głównie akrylowo-styrenowego) oraz starannie dobranych kruszywfakturujących i wypełniających. Zawierają ponadto dodatki zwiększające trwałośćwypraw. Zaletą naszych tynków  jest ichduża elastyczność, wysoka odporność udarnościowa, mała nasiąkliwość wodna,wysoka przyczepność do różnych podłoży. Są ponadto stosunkowo łatwe donakładania. Ale nie są zalecane do stosowania w systemach ociepleń z wełnąmineralną, a także na niedostatecznie wyschniętych podłożach ściennych, np. naświeżych murach z betonów komórkowych. Ponieważ przy nakładaniu na wilgotnepodłoża, a także przy wystąpieniu spękań tynku (np. w wyniku naprężeńtermicznych) i przedostawania się wody pod wyprawę, należy się liczyć zmożliwością pojawienia się pęcherzy.

Specjalnyrodzaj tynków akrylowych stanowią tynkimozaikowe PTM-56. Kolor i strukturę tych wypraw uzyskuje się stosując doich produkcji różnobarwną mieszaninę naturalnych kruszyw kolorowych, trwalepowierzchniowo barwionych, zatopionych w transparentnej po wyschnięciu żywicyakrylowej. Wysokie parametry wytrzymałościowe, odporność na wpływy atmosferyczne,walory estetyczne, łatwość utrzymywania w czystości, predysponują te tynki dostosowania w miejscach eksponowanych, narażonych na uszkodzenia mechaniczne izabrudzenia, zarówno na zewnątrz (np. na cokoły), jak i wewnątrz budynków.

Zaletami Tynkusilikatowego   PTS-46 są: dużaparoprzepuszczalność, trwałość i odporność na działanie czynnikówatmosferycznych, duża przyczepność do podłoży – zwłaszcza mineralnych. Tynk tenjest mniej elastyczny od akrylowego, ale bardziej elastyczny od tynkówmineralnych. Tynki silikatowe wymagają dużej wprawy w ich wykonywaniu.

Wpływana to wysoka alkaliczność masy tynkarskiej. Tynki barwione są ponadto bardzopodatne na warunki wilgotnościowe w trakcie wykonywania, a miejsca naprawylokalnych uszkodzeń są trudne do ukrycia.

Wykonywanie tynków  wymagaprzestrzegania zasad ujednolicania koloru wyprawy. W celu uniknięcia różnickolorystycznych prace na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji należyprowadzić w sposób ciągły. Przy zbyt dużych powierzchniach, niemożliwych dowyprawienia tynkiem bez przerwy, zalecane jest wprowadzenie podziałupokrywającego się z rozwiązaniem architektonicznym ścian. Trzeba przestrzegaćzasad przygotowania masy tynkarskiej: mieszać ze sobą zawartość kilku kolejnychpojemników tynku czy stosować taki sam czas rozmieszania. W przypadku tynkówfakturowanych, może zostać odsłonięte podłoże, zatem zalecamy stosowanieśrodków gruntujących SATYN w kolorze dobranym do koloru wyprawy. Nie wolnodopuszczać do bezpośredniego działania słońca na tynkowane powierzchnie. Jestto istotne zarówno z uwagi na zdecydowane pogorszenie warunków wiązania lubwysychania, jak też ze względu na zmianę odcienia wyprawy. Znane są przypadkizaznaczenia się cienia drzewa czy też rusztowania roboczego na tynkachkrzemianowych wykonywanych przy bezpośrednim działaniu słońca.

Farby elewacyjne spełniają dwie podstawowe funkcje: ochronną i dekoracyjna.

Funkcja ochronna powłokmalarskich związana jest ze zmniejszeniem wnikania wilgoci lub innych czynnikówdestrukcyjnych do tynków, zmniejszeniem brudzenia, ochroną betonu przedkarbonatyzacją, ochroną stali przed korozją itp. Funkcja dekoracyjna wiąże sięz nadaniem powierzchni określonego koloru i odniesieniem estetyki wykończeniaelewacji.

Abywłaściwie wybrać farbę elewacyjną i efektywnie chronić powierzchnie przedoddziaływaniami zewnętrznymi, wymagana jest dobra znajomość cech poszczególnychrodzajów farb i wykonanych z nich powłok. Ważne jest także rozpoznaniepotencjalnych czynników destrukcyjnych, przed którymi powłoka malarskama zabezpieczać.

Farby elewacyjne SATYN spełniają stawiane im zadania:cechują się m.in.: dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na czynnikiatmosferyczne, (także wodoodpornością), odpornością na UV, przepuszczalnościąpary wodnej, odpornością na alkalia i korozję biologiczną, trwałością barwy,małą tendencja do przyciągania kurzu i pyłów, łatwością stosowania i odnawianiapowłoki. Należywięc zadbać o właściwy dobór farby do podłoża oraz o jej odpowiedni kolor.Trzeba ograniczyć stosowanie ciemnych kolorów powłok malarskich z uwagi nanagrzewanie się elewacji pod wpływem działania słońca i związane z tymnaprężenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku systemów ocieplania ścian,gdyż płyty izolacyjne nie są w stanie odprowadzić ciepła i w konsekwencji wtynku zewnętrznym oraz w powłoce malarskiej mogą powstać zarysowania.


FarbasilikatowaSATYNKA EST-201 charakteryzujesię dobrą i trwałą przyczepnością do podłoży mineralnych, niewielką podatnościąna brudzenie i korozję´ biologiczna, dobrą odpornością na działanie czynnikówatmosferycznych, bardzo dużą przepuszczalnością pary wodnej i dwutlenku węgla,a także bardzo dobra odpornością na kredowanie. Wymagają jednak dużej wprawy wprowadzeniu prac w związku z wysoka alkalicznością farby. Wygląd powłokimalarskiej jest w dużym stopniu uzależniony od warunków cieplnych iwilgotnościowych w trakcie jej wykonywania i wysychania. Farby silikatowenadają się do nanoszenia tylko na podłoża mineralne takie jak: beton, tynkicementowo-wapienne, tynki krzemianowe, stare krzemianowe powłoki malarskie.Farb tych nie należy natomiast stosować na podłożach gipsowych i organicznych(np. na powierzchniach uprzednio malowanych farbami na spoiwach organicznych).

FarbasilikonowaSATYNKA ESN-102 charakteryzuje się dobrąprzyczepnością zarówno do podłoży mineralnych, jak i organicznych, niewielkąpodatnością na brudzenie i korozję biologiczna, małą nasiąkliwością, bardzodobrą odpornością na działanie czynników atmosferycznych i kredowanie, dużą przepuszczalnościąpary wodnej. Nadaje się do nakładania na każdy rodzaj podłoża, a zatem zarównona tynki mineralne, polimerowe, silikatowe, jak i silikonowe.

Farba egalizacyjna SATYNKA E-500

Mineralne wyprawy tynkarskie, wykonane z gotowych zaprawbarwionych, są ze względu na obecność w nich związków wapnia wrażliwe nazawilgocenie bezpośrednie (deszcz, mżawka, osiadająca mgła) lub pośrednie(wysoka wilgotność powietrza – powyżej 80%) w początkowym okresie wiązania itwardnienia. Okres ten w zależności od warunków atmosferycznych może trwać od2÷7 dni (przy temperaturze otoczenia 20ºC i wilgotności powietrza 50%), a nawetdłużej (przy obniżonej temperaturze albo podwyższonej wilgotności powietrza).Te niekorzystne wpływy mogą spowodować lokalne zmiany stężenia pigmentu wświeżo nałożonej wyprawie oraz sprzyjać powstawaniu szarobiałych wykwitów.Należy pamiętać o tym, że nie jest to wada wyrobów, lecz ich naturalna cecha.Coraz powszechniej stosowanym, środkiem zaradczym jest malowanie farbąegalizacyjną. Polega ono na jednokrotnym pokryciu wyprawy tynkarskiej  farbą SATYNKAE-500 możliwie szybko po zakończeniu początkowego okresu wiązania itwardnienia tynku, tzn. od 3 do 7 dni po jego nałożeniu. Wymalowanie towyrównuje  kolor  elewacji i daje natychmiastowy optymalnyefekt estetyczny.  Jednocześnie ograniczawodochłonność wyprawy tynkarskiej i poprawia zdolność do samooczyszczania siępowierzchni.