Tematy miesiąca

Produkty Baumit do układania płytek – idealny sposób na estetyczny balkon i taras

Taras lub balkon jest miejscem wypoczynku i relaksu. Warto więc już na etapie ich projektowania i budowy zwracać szczególną uwagę na profesjonalne wykonanie, z użyciem produktów i technologii, gwarantujących długoletni efekt. Szczególną uwagę warto zwracać na miejsca, które zostały pokryte np. terakotą, a w których po jednym lub dwóch sezonach użytkowania, zaczynają występować problemy z przeciekami oraz głuchymi, czy odspajającymi się płytkami. Wtedy najczęściej, cały czar miejsca do wypoczynku pryska, a podczas relaksu na balkonie, przed oczami rysuje się nam jego kosztowny remont.

taras.jpg

Taraslub balkon jest miejscem wypoczynku i relaksu. Warto więc już na etapie ichprojektowania i budowy zwracać szczególną uwagę na profesjonalne wykonanie, zużyciem produktów i technologii gwarantujących długoletni efekt. Szczególnąuwagę warto zwracać na miejsca, które zostały pokryte np. terakotą, a w którychpo jednym lub dwóch sezonach użytkowania zaczynają występować problemy zprzeciekami oraz głuchymi czy odspajającymi się płytkami. Wtedy najczęściejcały czar miejsca do wypoczynku pryska, a podczas relaksu na balkonie przedoczami rysuje się nam jego kosztowny remont.  

FirmaBaumit posiada kompletną linię produktów Baumacol, która pozwala na wyrównaniepodłoża, wykonanie izolacji i ułożenie większości dostępnych na rynku płytek ceramicznych,gresowych, klinkierowych, szklanych i kamiennych, zarówno wewnątrz jak i nazewnątrz budynków. Najczęściej na balkonie lub tarasie kładzione są płytkigresowe, których zadaniem jest łatwe utrzymanie czystości oraz podwyższeniewalorów estetycznych. Gwarantują one ponadto odporność posadzki na zmieniającesię często niekorzystne warunki atmosferyczne.

Rozpoczynającprace pamiętać należy, że podłoże nowe czy remontowane nigdy nie jest idealne.W najlepszym przypadku wymaga ono oczyszczenia i odkurzenia. Często jednaknależy również zeskrobać resztki starych zapraw lub klejów. Większe ubytki inierówności w podłożu należy wypełnić uprzednio zaprawą cementową. Najlepiej dotakich prac użyć zaprawy wyrównującej Baumacol Preciso. Każdy taras lub balkonmusi mieć minimalny spadek na zewnątrz tak, aby w naturalny sposób możliwe byłoodprowadzenie wody z jego powierzchni. Wyeliminuje to w codziennym użytkowaniuproblem tworzenia się zastoin wody, które zamarzając, mogą zniszczyć nie tylkojego nawierzchnię, ale także głębiej położone warstwy. Spadek wykonuje sięczęsto już na powierzchni płyty, która stanowi konstrukcję balkonu czy tarasu.Ale w przypadku, kiedy płyta nie ma spadku, należy na niej ułożyć warstwęspadkową. Zazwyczaj wynosi ona ok. 2% i jest na tyle mała, że niezauważalna wpóźniejszym codziennym użytkowaniu. W najcieńszym miejscu, przy zewnętrznejkrawędzi tarasu, warstwa spadkowa nie powinna być cieńsza niż ok. 3,5 - 4 cm,inaczej mogłaby się kruszyć. Przed jej ułożeniem podłoże należy zagruntowaćśrodkiem Baumit Grund. Zaletą tego środka jest bardzo krótki czas schnięcia,który umożliwia prowadzenie dalszych prac już po 15 minutach od zagruntowaniapodłoża. Wykonując warstwę spadkową używamy zaprawy cementowej, wzmocnionejwłóknami Baumit FaserEstrich, służącej do wykonywania podkładów podłogowych.Zawsze należy zachować i przenieść na powierzchnię spadkową dylatacjekonstrukcyjne podłoża oraz wykonać dylatację brzegową (obwodową) warstwyspadkowej oddzielając ją od ścian czy słupów. Dylatację brzegową wykonuje siępaskami twardego styropianu lub poliuretanową pianką dylatacyjną o grubości10mm.

W miejscach zewnętrznych, gdzie kończy się taraslub balkon, od jego czoła zamontować należy specjalny profil krawędziowy, któryposiada kapinos prawidłowo odprowadzający wodę z powierzchni balkonu i niedopuszcza do podciągania kapilarnego wilgoci oraz spływania wody po ścianie.Umożliwia on często również montaż rynny, jeśli taka jest przewidziana w tymmiejscu. Tak przygotowaną powierzchnię podkładu tarasu lub balkonu należydokładnie uszczelnić. Przed przystąpieniem do wykonania izolacji potrzebazagruntować podłoże środkiem Baumit Grund, zapewniającwłaściwą przyczepność kolejnej warstwy. Do wykonywania przeciwwilgociowychuszczelnień podpłytkowych na tarasach i balkonach stosuje się zaprawęuszczelniającą Baumacol Protect. Jest to modyfikowana polimerami, cementowa,trwale elastyczna, wodoodporna i paroprzepuszczalna zaprawa. Używając jej,należy wykonać na całej powierzchni izolację przeciwwilgociową o grubości 2 mm.Stosując odpowiednią pacę stalową nanosić zaprawę na zagruntowane podłoże wilości pozwalającej na uzyskanie pożądanej grubości pierwszej warstwy ok. 1 mm.Zaprawę należy mocno wprasować w podłoże zębatą stroną pacy a następnie gładkąstroną wyprowadzić właściwą grubość, do uzyskania gładkiej powierzchniizolacji. We wszystkich narożnikach posadzka-ściana oraz ściana-ściana należy wpierwszą warstwę izolacji zatopić taśmę uszczelniającą Baumacol Strap, którazapobiega powstawaniu nieszczelności izolacji w przypadku przerwania jejciągłości w miejscach najbardziej na to narażonych. Drugą warstwę uszczelnienianależy nanosić do uzyskania całkowitej grubości po wyschnięciu pierwszejwarstwy. Powierzchnię świeżo wykonanej izolacji chronić przez ok. 8 godzinprzed obciążeniami mechanicznymi i termicznymi. Tak przygotowana powierzchniabalkonu lub tarasu nadaje się do układania płytek.

TomaszJarzyna, Product Manager Baumit

 www.baumit.com