Tematy miesiąca

Produkty frmy Fischer proponowane do mocowania barierek balkonowych lub tarasowych.

Montaż barierek balkonowych na płytach żelbetowych nastręcza wiele problemów. Tradycyjne mocowanie słupków balustrady polega na wykuwaniu lub zostawianiu gniazd w miejscach przewidywanego połączenia, a następnie na osadzeniu słupków w gniazdach, dospawaniu ich do istniejącego zbrojenia i wypełnianiu ubytków zaprawą. Ten sposób jest dość problematyczny, ponieważ trudno zapewnić właściwe zamocowanie, które będzie funkcjonowało w dłuższym czasie.

a_p_01_thermax_n_sall_app_v1.jpg

Montaż barierek balkonowych na płytach żelbetowych nastręcza wiele problemów.
Tradycyjne mocowanie słupków balustrady polega na wykuwaniu lub zostawianiu gniazd w miejscach przewidywanego połączenia, a następnie na osadzeniu słupków w gniazdach, dospawaniu ich  do istniejącego zbrojenia i wypełnianiu ubytków zaprawą.  Ten sposób jest dość problematyczny, ponieważ trudno zapewnić właściwe zamocowanie, które będzie funkcjonowało w dłuższym czasie.  Mogą bowiem wystąpić pęknięcia w płycie, a przenikanie wody ijej zamarzanie w miejscach mocowania będzie powodowało postępujące niszczeniebetonu i przyspieszenie  korozjielementów metalowych. Ponadto mocowanie barierek na górnej powierzchni płytynieco zawęża przestrzeń, ponieważ słupki nie mogą być mocowane zbyt blisko krawędzi. Wdodatku  słupki przeszkadzają w późniejszym wykonaniu hydroizolacji, wylewki  i układaniu płytek gresowych. Balustrada będzie także przeszkadzać przywykonywaniu ocieplenia i ewentualnie może  ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniuw czasie prac elewacyjnych.

A zatem najlepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie barierekpo wykonaniu elewacji i mocowanie konstrukcji balustrady nie do górnejpowierzchni płyty, ale czoła powierzchni płyty balkonowej lub do spodniejczęści płyty.  Wówczas zamocowanie płytybyłoby wygodniejsze ze względu na lepszy dostęp.

Takie sposobyzamontowania balustrady są możliwe przy wykorzystaniu kotew stalowych lub kotewwklejanych firmy fischer, ponieważ wykorzystuje się bardzo wysokie nośnościzamocowań przy zachowaniu stosunkowo niewielkich wymaganych odległościach odkrawędzi.
Na poniższym przykładzie przedstawiono mocowanie barierek balkonowych pod płytążelbetową.

Dane wyjściowe:

Mocowanie do spodu płyty balkonowej
Obciążenie na barierkę 0,5 kN/mb
Długość balkonu 2500 mm
Wysokość barierki 1000 mm

Przeprowadzoneobliczenia potwierdzają możliwość przeniesienia obciążenia przez jedynie 3płytki / słupki.  Potrzebne są kotwy typuFAZ II 10/10 K A4.

Kotwy wklejane równieżumożliwiają osiąganie wysokich wytrzymałości połączenia, przy zachowaniuniewielkich odległości osiowych i od krawędzi. Takie zamocowanie jest bardzoefektywne, ponieważ podczas montażu nie wprowadza się dodatkowych naprężeń imożna optymalnie dobrać głębokość zakotwienia. Zastosowanie hybrydowej zaprawyiniekcyjnej dodatkowo uszczelnia miejsce zamocowania i zabezpiecza je przedwnikaniem wilgoci i korozją łączników.

Często zachodzi takżepotrzeba zakotwienia poręczy balkonowych do ściany budynku, po uprzedniowykonanej elewacji.  W takim przypadkumożna zastosować systemowe kotwy typu Thermax, które umożliwiają wykonanieestetycznego, stabilnego i bezpiecznego zamocowania bez koniecznościuszkodzenia warstwy docieplającej i przerwania przegrody cieplnej. Mocowanietego typu stosowane są do przytwierdzania wielu innych elementów jak np. antensatelitarnych, markiz lub daszków.

Przykłady montażu z wykorzystaniem sysytemu Thermax.